Identificació
logoformacio
logo_blanc_edn
logo
Inici > Activitats

Màster en Filosofia 3/18 (ON LINE)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Quarta
Hores: 2250.00
Idioma: Català i/o espanyol (en funció dels docents).
Data inici: 10/10/2011
Data finalització: 22/03/2013
Crèdits: 90.00 ECTS
Nombre de places: 26
Codi: 11OHX0011
Matrícula tancada

Preu:
Primer curs
1.500,00€
Segon curs
1.100,00€
Total:
2.600,00€
Preu:
Horari: On Line
Lloc realització: ON LINE
PRESENTACIÓ
En educació, la necessitat de recuperar una perspectiva integradora del saber s’ha imposat per motius diferents arreu del món. La filosofia, com a disciplina intel·lectual, és potser la matèria que millor pot ajudar a recuperar aquesta visió unitària del món que doti de sentit la superespecialització moderna. Al mateix temps, la filosofia també pretén establir el pont entre l’activitat professional de cadascú i la resta de la vida personal, en la perspectiva de projectes vitals més significatius.
El projecte Filosofia 3/18 proposa uns materials que ajuden els estudiants a:
- Afavorir i millorar les habilitats de raonament a través de la reflexió individual i el diàleg, partint de la base que tot aquell que és capaç de parlar, és capaç de pensar, i que millorar la parla és millorar el pensament;
- Adquirir una capacitat de recerca lògica des del propi llenguatge quotidià, que comporta una millora en la capacitat de diàleg, lectura, escriptura i càlcul;
- Descobrir que la discussió, l’intercanvi i el diàleg són mitjans vàlids per aprendre a raonar;
- Reflexionar sobre si mateixos i sobre la seva relació amb l’entorn físic i social des d’un punt de vista filosòfic, és a dir, conceptual i globalitzador alhora.
OBJECTIUS
Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s’espera dels graduats/des:
– Aprendre a reflexionar sobre l’educació avui i a analitzar el paper de la filosofia en l’educació.
– Conèixer en profunditat el projecte “Filosofia 3/18”, en tots els seus aspectes pràctics i teòrics.
– Analitzar els materials del projecte i altres materials possibles.
– Creació de materials de treball i d’avaluació.
– Conèixer les estratègies i els elements necessaris per treballar en els diferents àmbits de l’educació.
– Conèixer diferents àmbits d’aplicació del projecte.
– Planificar l’ensenyament dels continguts curriculars a partir de l’aplicació del projecte.
– Formar altres persones en el coneixement del projecte.
– Assessorar persones o grups que implanten el projecte.

Relació de les competències transversals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.:
– Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació i professionals dels serveis educatius.
– Treballar en equip en la valoració i avaluació de la pràctica docent.
– Interessar-se per la formació permanent pròpia, reconeixent aspectes de millora en l’exercici professional.
– Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC.
– Potenciar una actitud crítica i reflexiva davant l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el qual treballa i davant la pròpia pràctica professional.
A QUI S'ADREÇA
El màster està dirigit principalment a mestres i professors en exercici que treballen en el projecte (uns 2.000 a Catalunya). També ofereix una formació especialitzada als recents llicenciats en Filosofia i diplomats en Magisteri que no han pogut obtenir aquests coneixements en cap de les universitats catalanes, a excepció de la UdG (estudis de Filosofia). S’adreça així mateix a altres professionals de l’educació, a qui ofereix formació complementària en un projecte filosoficoeducatiu que té una gran tradició també en el camp de l’educació no formal.
REQUISITS D'ADMISSIÓ
– Titulat, diplomant o graduat, preferentment en el camp de les humanitats i l’educació.

Recursos informàtics necessaris:
– Connexió a Internet.
– PC compatible amb processador Pentium II o superior, amb sistema operatiu mínim Windows XP; o Mac amb paquet Microsoft Office).
– Perifèrics: CD-ROM.
– Optatiu: Skype.


PROGRAMA
El màster presenta una estructura de 6 mòduls i té una durada de dos cursos:

– Mòdul 1 Filosofia i educació (9 crèdits ECTS; 225 hores)
Octubre-Desembre 2011

A. Defez. El paper de la filosofia en l’educació
J. Vergés. Ensenyament cooperatiu i democràcia
M. Pomar. La construcció compartida del saber
F. García-Moriyón. El diálogo filosófico

– Mòdul 2 Aprendre a pensar (6 crèdits  ECTS; 150 hores)
Desembre 2011-Gener 2012

Irene de Puig. Pensar l’educació, educar el pensar
Josep M. Terricabras. Pensar des de l’experiència
C. Carreras. Diàleg filosòfic i comunitat de recerca

– Mòdul 3 El currículum Filosofia 3/18 (15 crèdits ECTS; 375 hores)
Gener–Març 2012

a) Materials curriculars:
Educació infantil: Jugar a pensar
Educació primària:
Pensar amb els sentits
Filosofia de la naturalesa
Filosofia del llenguatge
Educació secundària:
Introducció a la filosofia i la lògica
Ètica i convivència
Educació estètica + música
Educació per a la ciutadania
Altres materials: Ecodiálogo; Conte contat; Claqueta; Cinèfil; Drets dels infants i cinema, etc.

b) Metodologia
c) Filmació per a comentar: anàlisi i valoració crítica

– Mòdul 4 Fonamentació teòrica (15 crèdits ECTS; 375 hores)
Març-Juny 2012

Quatre itineraris: educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Cada alumne escollirà un d’aquests itineraris.

– Mòdul 5 Pràcticum (15 crèdits ECTS; 375 hores)
Setembre-novembre 2012

Filmació d’una classe pràctica i memòria.

– Mòdul 6 Projecte final (30 crèdits ECTS; 750 hores)
Novembre 2012–Març 2013

Recerca teoricopràctica tutoritzada
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
– Carla Carreras Planas. Doctora en Filosofia. Línies de recerca: Filosofia 3/18; Didàctica de la filosofia; Pragmatisme; Filosofia contemporània.
– Josep Maria Terricabras Nogueras. Doctor en Filosofia. Línies de recerca: Filosofia contemporània; Filosofia del llenguatge.
– Antoni Defez. Doctor en Filosofia. Línies de recerca: Filosofia contemporània; Filosofia del llenguatge; Epistemologia.
– Joan Vergés. Doctor en Filosofia. Línies de recerca: Filosofia política.
– Irene de Puig Olivé. Llicenciada en Filosofia. Línies de recerca: Cinema i filosofia; Filosofia a l’educació infantil. Experiència professional: Directora del GrupIREF: Formació del professorat; Difusió del projecte; Creació de materials.
– Maribel Pomar. Doctora en Pedagogia. Línies de recerca: L’ensenyança per a la comprensió i els projectes de treball;  La ciutadania democràtica a l’escola; La comunicació a l’aula i els nous reptes de l’escola. Experiència professional: Professora de filosofia, ètica i Filosofia 3/18 a l’ensenyament secundari; Col•laboradora del GrupIREF.
– Anna Baiges. Llicenciada en Filosofia. Línies de recerca: Cinema i filosofia. Experiència professional: Professora de filosofia, ètica i filosofia 3/18 a l’ensenyament secundari; Col•laboradora del GrupIREF en formació del professorat i creació de materials.
– Jordi Nomen. Llicenciat en Filosofia. Experiència professional: Professor de filosofia, ètica i filosofia 3/18 a l’ensenyament secundari; Col•laborador del GrupIREF en formació del professorat.
– Fèlix de Castro. Llicenciat en Filosofia. Experiència professional: Professor de filosofia, ètica i filosofia 3/18 a l’ensenyament secundari; Col•laborador del GrupIREF en formació del professorat
– Félix García-Moriyón. Doctor en Filosofia. Línies de recerca: Didàctica de la Filosofia; Filosofía para niños; Història de la filosofia. Experiència professional: Professor de filosofia i ètica a l’ensenyament secundari; Professor associat de Didàctica de la Filosofia.
– Margalida Mas. Llicenciada en Filosofia. Experiència professional: Professora de filosofia, ètica i filosofia 3/18 a l’ensenyament secundari; Col•laboradora del GrupIREF en formació del professorat.
– Angélica Satiro. Llicenciada en Pedagogia. Màster en Filosofia Pràctica. Línies de recerca: Creativitat i filosofia; Ètica i creativitat; Filosofia pràctica. Experiència professional: Col•laboradora del GrupIREF en formació del professorat; Treballa a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica (Brasil, Guatemala, Mèxic, Perú, Argentina i Costa Rica).

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció
Carla Carreras Planas

Coordinació
Irene de Puig Olivé

Organitza:
catedra_mora
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau

Tens algun dubte?

  

fb twitter1 rs yt yt Issuu google_petit1

Avís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu
l2    logo1