Diploma de postgrau

Emocions en la Societat Actual i Noves Tecnologies

1a Edició
Diploma e Postgrau
Diploma e Postgrau
Codi: 171042
Tipologia: Diploma de postgrau
Crèdits: 30 ECTS
Idioma: Català
Data d'inici: 24/02/2018
Data de finalització: 22/12/2018
Horari:

Un dissabte al mes, de 9.15 a 14.15 h i de 15.15 a 19.30 h

Lloc de realització: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica - ACPP (Barcelona)
Places: 20

Raons per fer el curs

  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics de la Teràpia Focalitzada en les Emocions (TFE). Avaluació i tractament.
  • Conèixer les emocions que es desenvolupen dins de l’ésser humà a conseqüència de les noves tecnologies i els avenços mèdics, la reproducció assistida i les noves formes familiars que han comportat
  • Adquirir coneixements mitjançant el cinema, la literatura, la música, la pintura, l’escultura, el teatre i la història, entre d’altres.
  • Aprendre a conduir una dinàmica de grup, una dinàmica de grup familiar –segons els diferents models socials i familiars actuals–, comprendre la dinàmica de les organitzacions o institucions.

A qui s' adreça

A un ampli ventall de professionals que valoren la importància de les emocions i els lligams en l’evolució personal: treballadors socials, metges, cirurgians, infermers, educadors, mestres de preescolar, de primària, de secundària, professors d’universitat, psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres, antropòlegs, etòlegs, sociòlegs, llicenciats en Belles Arts, fisioterapeutes, policies, mossos d’esquadra i qualsevol altra persona amb interès en el tema.

Requisits d'admissió

– Titulació universitària en Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Treball Social, Tècnic Superior en Educació Infantil, Educació Primària i Secundària, Infermeria, Educació Especial, Fisioteràpia, Belles Arts, Literatura, Sociologia, Antropologia.
– Professionals interessats en conèixer les Teràpies Focalitzades en les Emocions (TFE). Avaluació i tractament emocional.
– Mossos d’esquadra, treballadors de presons, policia local.

Presentació

L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, des dels seus orígens, l’any 1986, ha tingut com objectiu vetllar per la formació de psicoterapeutes. Actualment, vetlla per la formació continuada del equips des d’una perspectiva interdisciplinària. El pensament contemporani no només ens brinda una comprensió més profunda del que som sinó que, a més, ens possibilita una sèrie de diàlegs molt valuosos entre les ciències, les neurociències, la genètica i l’epigenètica, l’antropologia, l’art, el cinema i altres àrees del coneixement, com la teràpia focalitzada en les emocions.

El repte sorgeix a final del segle XX i a començament del XXI, arran de les innovacions tecnològiques i de les conseqüències científiques que se’n deriven i que donen lloc a una nova ciència de la ment i de les relacions humanes dins de la societat actual. Les neurociències han rescatat la funció de les emocions al llarg de la trajectòria vital de l’ésser humà i els han donat un paper fonamental. La genètica, l’epigenètica i l’antropologia actuals conjuntament amb les neurociències ens ajuden a reconsiderar aspectes com: Què sentim? Com percebem, aprenem i recordem? Quina és la naturalesa de les emocions? Afecten la memòria corporal, els fets que vivim, les mancances emocionals i els ambients molt difícils, el nostre present i futur? En aquesta conjunció integradora de les noves ciències, les noves tècniques de la imatge i el so, podem connectar les emocions, la psicologia dinàmica i cognitiva, l’art, els avenços científics, els mèdics, la reproducció assistida i els avatars de la nostra societat. Aleshores, en l’esdevenir humà, les emocions tenen una funció cabdal i integradora.

Estem entrant en una nova era: l’era de l’estudi científic i dinàmic de les emocions. Si observem les imatges d’un PET (Tomografia d’Emissions de Positrons), escàner que mostra imatges de diferents àrees del cervell en el mateix moment que revivim records impregnats d’emocions de dolor i traumes, així com les imatges després d’un procés terapèutic focalitzat en les emocions i en les teràpies de l’ara i l’aquí, no podem negar la importància de les emocions. Les emocions són un fet empíric, a nivell científic i experiencial.

Les emocions ens mobilitzen i ens informen i, quan s’integren amb la reflexió, constitueixen una brúixola immillorable per la vida. La transformació de les emocions disminueix els trastorns mentals i psicosomàtics i ens permet guarir-nos millor de malalties cròniques greus.

En teràpia, no se n’ha dit prou, sobre l’emoció. Aquest diploma de postgrau té l’objectiu de posar l’emoció en primer pla, estudiar-la, donar-li noves mirades i narratives en el canvis de la societat d’avui dia.

Formar el psicoterapeuta, el treballador social, l’infermer, el metge o altres professionals mitjançant aquesta metodologia els capacita per a comprendre l’evolució de les emocions en el transcurs de la vida. També per poder tractar més adequadament les vicissituds emocionals que comporten les diferents malalties, les pèrdues significatives, els dols i els traumes, els microdols i els microtraumes, els maltractaments com el bullying o el mobbing, la violència de gènere i els abusos sexuals, entre d’altres. La societat d’avui dia reclama l’atenció d’aquests sofriments que tant s’han ignorat. Recollirem la veu de diferents professionals, analitzarem què pot aportar el cinema en termes de comprensió i transformació de les emocions, i també respecte els conflictes relacionals i socials.

Aquest diploma de postgrau 2018 ajudarà els diferents professionals a poder establir i desenvolupar processos de canvi emocionals, cognitius i el seu context. Canvis que donen lloc a un bon desenvolupament humà i al benestar. També comprendrem l’experiència emocional i les seves repercussions en el naixement i l’evolució del pensament filosòfic, científic, literari i artístic, en èpoques històriques cabdals. Abordarem les emocions en el món audiovisual. Comptarem amb un director de cinema: Joan Riedweg.

Centrarem l’atenció en les emocions més complexes: la vergonya, la confiança, l’optimisme, el pessimisme, la dominància, els sentiments de menyspreu, d’indefensió i de vulnerabilitat, l’agressivitat i les diverses modalitats d’empatia. Així com també en els diferents contexts especialment difícils i complexos en què viuen les persones que ens consulten.

El diploma de postgrau s’integra en els següents objectius de l'ACPP:
• Estimular i potenciar la recerca en la teràpia focalitzada en les emocions i les seves aplicacions
• Desenvolupar diferents espais d'intercanvi amb diferents professionals
• Facilitar la formació continuada als professionals de la salut mental i de l’ensenyament.
• Proporcionar formació a professionals d'equips interdisciplinaris relacionats amb la salut.
• Ajudar a formar i a mantenir equips interdisciplinaris.
• Potenciar la identitat dels terapeutes.
• Aprofundir en el diagnòstic i el procés terapèutic, especialment en les emocions i en els contexts complexos, utilitzant les diferents tècniques de la TFE.
• Aconseguir que la Teràpia Focalitzada en les Emocions (TFE) arribi a un sector més ampli de la població.
• Desenvolupar un programa de formació de terapeutes.

L'ACPP està vinculada a l'AEPP (Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica) que aplega els psicoterapeutes d'orientació psicoanalítica de l'Estat espanyol i a la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) que aplega els psicoterapeutes de les diverses línies i tendències de tot l'Estat.

L'ACPP és cofundadora d'ambdues organitzacions.

L'ACPP és l'única associació de psicoterapeutes d'àmbit català reconeguda per l'EFPP,  (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) i hi està vinculada. L'EFPP associa, en els diferents vessants, infants i adolescents, adults, parelles i famílies, grups i organitzacions. En tot el conjunt aplega més de 13.000 psicoterapeutes psicoanalítics dels països integrants de la Unió Europea que treballen en l’àmbit públic o privat.

L'AEPP associa els psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica de l’Estat espanyol mitjançant les associacions autonòmiques.

Pertànyer a l'AEPP és requisit indispensable per accedir a la Federació Europea de Psicoteràpia Psicoanalítica.

L'Estat espanyol està representat a Europa per set delegats, quatre dels quals pertanyen a l'ACPP i els altres tres a la resta de l'Estat.

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins de l'Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional.

La FEAP està integrada a l'EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

Considerem que l'ens promotor de l'ACPP assoleix un dels seus objectius de formació contribuint a la docència que imparteix mitjançant el diploma de postgrau en Teràpia Focalitzada en les Emocions.

El nivell acadèmic correspon als estudis de diploma de postgrau.

Justificació:   

La societat d’avui dia sent com un dret l’atenció a la salut mental, física i social. Actualment, les problemàtiques de pobresa, marginació i atur laboral, entre d’altres, comporten que la societat requereixi tractaments progressius en diferents disciplines dins de l’àmbit de la salut pública. Per aquesta raó és encara més imprescindible que psicòlegs, treballadors socials, mestres, metges de diverses especialitats, infermeres, psicopedagogs, psiquiatres, sociòlegs, antropòlegs, professionals de les belles arts i altres professionals puguin accedir a una formació específica, per ajudar a transformar les emocions de desesperació, vulnerabilitat, fragilitat, por, indignació i les derivades de casos de violència i maltractament, en emocions que permetin lluitar per la vida, conèixer i estimar. Aquest treball s’aplica a diversos camps de la salut.

Les complexitats actuals al voltant de la salut mental i també de la psicosomàtica, és a dir, de la salut en general, requereixen a dia d’avui, i requeriran en un futur, encara més professionals formats en l'enfocament multidisciplinari: mestres de preescolar, de primària i secundària, treballadors socials, infermeres, metges, psicòlegs i professionals capaços d'articular diverses perspectives de manera que puguin abordar aquelles situacions en què es veuen compromeses realitats psíquiques, socials i biològiques.

L’interès específic d’aquest curs d’especialització és que ofereix un pla d’estudis, àmpliament contrastat, que permet els inscrits d’assolir uns coneixements teòrics vinculats plenament a la seva pràctica assistencial, fet que els permet aprendre una metodologia que possibilita aprofundir en les emocions. Emocions i sentiments que sovint s’ignoren i que provoca que aquestes ni es desenvolupen ni es transformen.

La formació impartida és des d’una dimensió no reduccionista, sinó interdisciplinària i profunda de l’ésser i intenta recollir l’objecte d’estudi des de les diferents facetes de la realitat.

El cos docent està format per persones amb formació en l’àmbit de les emocions i amb experiència en el treball interdisciplinari, tasca que integra el camp social, genètic, mèdic, psicològic, antropològic, psicoterapèutic i metodològic, entre d’altres. L’equip docent compta amb diversos doctors universitaris i una catedràtica emèrita d’antropologia cultural de la UB, exmembre del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d’Educació i Ciència i membre del Comitè de Bioètica de la UB. Alhora investigadora de l’Observatori de Bioètica i Dret i codirectora de la “Revista de Bioètica i Dret”, professora del màster en Bioètica i Dret: Riesgo y Vulnerabilidad, Nanotecnologia y Salud, de la UB. L’ACPP també compta amb psicoanalistes reconeguts per la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i per la Societat Psicoanalítica Internacional (IPA). Cinc dels vuit docents han realitzat la tesi doctoral sobre temes de salut. Una d’elles amb el títol: Análisis del proceso de elaboración del duelo en el hipertenso esencial: estudio empírico de sus fases mediante observacion sistemática.

Tots els docents exerceixen la pràctica clínica en l’àmbit públic, en el sector privat, en els centres públics d’assistència de la salut mental o en unitats universitàries especialitzades.

• Els alumnes faran la seva pràctica allà on exerceixen la seva professió, realitzaran diversos treballs durant el curs i un treball de síntesi a final de curs.

Objectius

– Formació en la teràpia focalitzada en les emocions. Avaluació de les emocions complexes i de les situacions i context. Formació en el tractament focalitzat en les emocions i el seus contexts. 

– Proporcionar aportacions actuals a professionals de diferents disciplines: psicòlegs, metges, mestres, psicopedagogs, treballadors socials, infermers, psiquiatres, cirurgians, antropòlegs, sociòlegs, llicenciats en belles arts i altres, tant pel que fa a l’abordatge clínic com a altres experiències professionals i personals. Ens basarem en models tècnics i teòrics centrats en les emocions.

– Es destacarà també la funció de les emocions i dels lligams, així com les seves transformacions en el treball realitzat pels diferents professionals socials, metges, infermers, educadors, mestres de preescolar, de primària, de secundaria, professors d’universitat, psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres i qualsevol persona interessada en el tema. També es farà incís en el que succeeix a la vida quotidiana.

– Saber distingir entre les diferents emocions i sentiments més complexos: la vergonya, la confiança, l’optimisme, el pessimisme, la dominància, els sentiments de menyspreu, els sentiments d’indefensió i vulnerabilitat, l’agressivitat i les diverses modalitats d’empatia.

– Saber copsar els indicadors de qui ha viscut impactes emocionals traumàtics i molt dolorosos per tal d’utilitzar la tècnica diagnòstica i l’abordatge emocional pertinent. El maltractament condueix molt sovint a no poder sentir experiències emocionals i mentals. El mobbing, la violència de gènere, l’assetjament cibernètic, l’assetjament sexual. Les seves seqüeles.

– Comprendre i analitzar situacions molt complexes i difícils en què es troben les persones que hem d’atendre.

– Focalitzar en l’impacte de la pèrdua o separació de persones estimades així com les conseqüències sobre el psiquisme del maltractament rebut durant la infància o al llarg de la vida. S’introdueixen les tècniques i instruments que permeten detectar la presència de trauma i de desorganització en la conducta o en el discurs narratiu del subjecte i es reflexiona sobre l’orientació del tractament.

– Aprenentatge en la dinàmica de grup.

– Supervisió de casos.

Sortides professionals

1. Tasques relacionades amb la salut, ja que el diploma de postgrau en Teràpia Focalitzada en les Emocions i Contexts complexos els capacitarà i donarà eines per a una millor comprensió de les experiències emocionals en diferents àmbits.

2. El fet de saber realitzar l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les emocions a diferents grups d’edat: nens i adolescents, adults, gent gran i ancians, també els capacitarà per treballar tant en l’àmbit públic com en el privat, amb pacients afectats per diverses malalties.

3. Dins del sector públic i/o privat, en què hi ha actualment una demanda creixent de psicoterapeutes que tinguin una formació acreditada en teràpia focalitzada en les emocions i contexts complexos.

4. Dins del context d’ajuda a les persones maltractades, en què també hi ha una creixent demanda, calen diferents professionals formats i acreditats en diferents àmbits, per saber-ne realitzar la prevenció. D’una banda els dols i traumes, i de l’altra el bon tracte i el maltractament; els professionals han de saber realitzar les teràpies, tractar les seqüeles, reconèixer els indicadors i els predicadors específics de diversos tipus maltractaments: la violència de gènere, el mobbing, el bullying, el maltractament a nadons i el maltractament a ancians. Finalment, adquirir també formació en el tractament de les addiccions a Internet.

5. Tasques vinculades a malalties psicosomàtiques, físiques, mentals i socials. És a dir, saber vetllar per la salut dels pacients i dels professionals que treballen amb ells.

Entitats promotores

  • Fundació UdG: Innovació i Formació
    Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
  • Associació Catalana Psicoteràpia Psicoanalítca
    Associació Catalana Psicoteràpia Psicoanalítca
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis