Identificació

                    

            

Curs de Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Tercera
Hores: 375.00
Idioma: Català
Data inici: 02/02/2018
Data finalització: 13/07/2018
Crèdits: 15.00 ECTS
Nombre de places: 25
Codi: 17PHM2025
Matrícula oberta

Preu: 1.970,00€
Preu:
Horari: Sessions a la UdG: divendres, de 16 a 20 h
Sessions en espais naturals terrestres o marítims disposaran de més hores i s'anunciaran en el programa definitiu
Sessions al Miracle, de les 16 h del divendres fins les 17 h del diumenge

Lloc realització: Facultat de Lletres de la UdG - Campus Barri Vell
PRESENTACIÓ

A tot Europa augmenta l’interès pels significats i valors espirituals de la natura, tant d’una manera general com, especialment, per determinats llocs i paisatges. A Catalunya també creix el nombre de persones que se senten atretes per indrets o paisatges particulars connectats amb aquests valors, ja sigui al marge de qualsevol creença religiosa com des de les diverses confessions religioses que hi ha al país. Com altres recursos fràgils, no n’hi ha prou amb identificar i valoritzar els elements que tenen valor espiritual, també cal comunicar-los i gestionar-los adequadament. Aquest serà el primer curs universitari a Catalunya que aborda aquest tema; i es proposa fer-ho d’una manera rigorosa i inclusiva, des d’un punt de vista teòric i aplicat alhora, orientat a la formació de professionals qualificats. El postgrau oferirà també un espai de reflexió, formació i difusió sobre les raons últimes per les quals ens comprometen a favor de la natura, i de les implicacions en l’ètica personal i col·lectiva, en línia amb l’anomenada ecologia pregona, a l’hora d’integrar-les en el funcionament quotidià de les organitzacions i entitats, ja siguin públiques, privades o del tercer sector.

OBJECTIUS
En relació amb els significat dels valors espirituals de la natura, l’estudiant serà capaç de:
– Identificar-los, descriure’ls i caracteritzar-los.
– Comunicar-los d’una manera clara i atractiva.
– Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los.
– Proposar i, si s’escau adoptar, mesures de gestió adients.
– Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s’hi.
– Avaluar l’impacte que aquests valors tenen en les persones.
– Proposar formes d’integrar-los a la pràctica professional, l’organització o entitat, mitjançant propostes constructives i viables.
A QUI S'ADREÇA
– Guies turístics de natura, guies excursionistes o d’escalada, i altres activitats que es desenvolupen en ambients naturals.
– Professionals de l’educació ambiental.
– Professionals de la interpretació del patrimoni natural i cultural associat.
– Gestors i responsables del patrimoni natural (espais natural protegits).
– Responsables i monitors de grups d’esplai.
– Docents interessants en la temàtica, com ara els vinculats a models escolars alternatius o activitats educatives no reglades relacionades.
– Professionals de la salut interessats en els efectes terapèutics que els valors immaterials de la natura tenen en determinades patologies.
– Persones que desenvolupen activitats en organitzacions vinculades a les professions esmentades que desitgin introduir aquests valors i significats espirituals de la natura en el seu funcionament intern i extern.
REQUISITS D'ADMISSIÓ
– Titulació universitària.
– S’admetran professionals sense titulació universitària interessats en la temàtica del curs; aquests, però, només rebran un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
 
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.


PROGRAMA

– Presentació del postgrau:  divendres 2 de Febrer a la Facultat de Lletres

– Curs d'Especialització en Valors i Significats Espirituals de la Natura segons les Tradicions Espirituals de la Humanitat  (lloc de realització: Casa d'Espiritualitat del Miracle)

Divendres 23 de Febrer
15.00 - 17.00 - Benvinguda al Miracle: passejada contemplativa pels llocs sants.
17.00 - 18.45 - Significats i valors espirituals de la Natura segons algunes Tradicions indígenes
19.00 - 20.30 - Significats i valors espirituals de la Natura segons la Tradició xinesa
21.00  - Sopar
22.00 - Exposar el programa i acordar el grau de silenci en els temps i les activitats.

Dissabte 24 de febrer
7.00 - Contemplació de la  sortida del sol ( ix 7:34) //  Laudes al santuari optatiu
8.45 - 9.15 - Esmorzar
9.30 - 11.30 - Significats i valors espirituals de la Natura segons la Tradició hindú
12.00 - 14.00 - Significats i valors espirituals de la Natura segons la Tradició budista
14.00 - 15.00 - Dinar 
15.00 - 16.00 - Descans 
16.00 - 17.00 - Esglésies cristianes orientals, comunitats monàstiques i amish
17.00 - 18.00 - La contemplació del cel: dimensió constitutiva de l’espiritualitat humana
18.00 - 19.00 - Contemplació de la posta de sol  (18:36 posta)
19.00 - 20.30 - La Natura i el seus símbols als textos bíblics
21.00 - 21.45 - Sopar
21.45 - Contemplació del firmament

Diumenge 25 de febrer
7.00 - Contemplació sortida del sol (ix 7:34) // laudes al santuari optatiu
8.45 - 9.15 - Esmorzar
9.00 - 10.30 - Significats i valors espirituals de Natura segons la Tradició islàmica
10.30 - 12.00 - Natura i espiritualitat a Occident: una odissea
12.00 - 14.00 - Passejada contemplativa //  Eucaristia al santuari optativa
14.00 - 15.00 - Dinar 
16.00 - 19.00 - Taller de debat vers diferències i semblances entre les diferents religions
 

– Curs d'Especialització en Actituds, Eines i Tècniques per Fomentar els Significats i Valors Espirituals de la Natura  (lloc de realització: Casa d'Espiritualitat del Miracle)

Divendres 16 març
14.30 - 15.30 - Presentació dels objectius i metodologia de treball del curs
15.30 – 16.30 - La geografia sagrada
16.30- 17.30 -  Els espais naturals sagrats / sants / inviolables
17.30 – 18.30 - El Miracle: prototip de paisatge santificat
18.30 - 19.30 - Contemplació de la posta de sol  (es pon a les 7)
19.30 - 20.30 - Temps sant / sagrat / cicles diari, lunar i estacional, vital: moments òptims per copsar valors & significats espirituals de la Natura
21.45 – 22.15 - Indicacions i consells pràctics
 
Dissabte 17 de març
6.30 h - Contemplació sortida de sol (surt a les 7)
9.00 - 9.30 - Esmorzar
9.30 - 10.30 - Actituds interiors per la trobada profunda amb la Natura: silenci, receptivitat, escolta, orientació.
10.30 - 13.45 - Taller “Entre Terra i Cel”   primer part  & viure poèticament 
15.00 - 16.00  - descans
16.00 - 18.00 - Les arts plàstiques per comunicar valors i significats espirituals de la natura
18.30 - 19.30 - Contemplació de la posta de sol  (es pon a les 7)
19.30 - 20.30 - Lectura de poesia de Natura: viure poèticament
Activitat entorn del foc: Espiritualitat femenina de la Natura

Diumenge 18 de març
6.30 - Contemplació sortida de sol (7 h surt)
9.00 - 9:30 - Esmorzar
9.45 - 11.45 - Taller “Entre Terra i Cel”   - segona part
12.00 - 13.00 - Temps poètic lliure / eucaristia al santuari optativa
13.00 - 14:00 -  Gestió de l’ús públic (solitari, parelles, colles, grups) i dels desplaçaments en diferents mitjans
15.00 -16.00 - Endreça i neteja d’habitacions
16.00 - 19.00 - Pelegrinatges i aplecs: L’experiència espiritual comunitària a la Natura com a mitjà de transformació interior.

 

– Curs d'Especialització en Comunicació i Integració dels Significats i Valors Espirituals de la Natura  (lloc de realització: Casa d'Espiritualitat del Miracle)

Divendres 13 d’abril
15.30 - 16.00 - Presentació dels objectius i metodologia del curs
16.00 - 17.30 - La comunicació en els espais naturals protegits
17.30 - 19.45 - Introducció als principis sobre com comunicar a un grup de visitants els valors espirituals de la natura
19.45 - 20.45 - Contemplació posta de sol (posta 20.23)
21.00 - Sopar
21.45 - 22.15 - Debat sobre les dificultats de viure els valors espirituals de la natura

Dissabte 14 d’abril
6.45 - Contemplació sortida de sol (surt a les 7.27)
8.45 - 9.15 - Esmorzar
10.00 - 14.00 - Taller de comunicació 1ª part
14.00 - 15.00 - Dinar
15.00 - 16.00 - Descans
16.00 -19.30 - Taller de comunicació 2ª part
19.45 - 20.45 - Contemplació posta de sol (posta 20.23)
21.00 - 22.00 - Sopar
22.00 - 23.00 - Debat


Diumenge 15 d’abril
6.45 - Contemplació sortida de sol (surt 7:22)
8.45 - 9.15 - Esmorzar
9.30 - 11.45 - Taller d’incorporació dels valors i significats espirituals de la Natura en diverses organitzacions: públiques, privades i socials. Mètodes i tècniques.
12.00 - 13.00 - Temps poètic lliure / eucaristia al santuari optativa
13.00 - 13.45 - Presentació de l’obra “contemplació de la natura”
14.00 - 15.00 - Dinar
15.00 -16.00 - Dificultats per integrar els valors espirituals en una organització
16.00 - 17.00 -  El cas del moviment escolta
17.00 -19.00 -  El cas de la xarxa de custòdia del territori

– Curs d'Especialització en Significats i Valors de la Natura dels Espais de Muntanya  (lloc de realització: Hotel Sant Gothard d'Andorra)

Divendres 8 de juny
15.30 - 16.00 - Presentació dels objectius i metodologies del curs
16.00 – 19.30 - Valors i significats espirituals de la muntanya
19.45 – 20.45 - Contemplació posta de sol (posta 20.23)
21.00 - Sopar
21.45 – 22.15 - Com viure la muntanya

Dissabte 9 de juny
6.45 - Sortida per ascendir al pic de Tristaina
21.00 - 22.00 - Sopar
22.00 – 23.00 - Debat sobre les lliçons de l’excursió
 
Diumenge 10 de juny
6.45 - Contemplació sortida de sol (surt 7.22)
8.45 - 9.15 - Esmorzar
9.30 – 11.45 - Com comunicar els valors espirituals de la muntanya
14.00 - 15.00 - Dinar
15.00 -19.00 - Taller per aprendre a viure els valors de la muntanya

 

 

 

– 18 de maig: Activitat a la fageda d’en Jordà (tarda)

– 4 de maig: Taller d’orientació dels treballs finals de postgrau. Facultat de Lletres

– 13 de juliol: Presentació dels treballs i cloenda del curs.

ESTRUCTURA MODULAR

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

– Curs de Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració

– Curs d'Especialització en Valors i Significats Espirituals de la Natura Segons les Tradicions Espirituals de la Humanitat

– Curs d'Especialització en Actituds, Eines i Tècniques per Fomentar els Significats i Valors Espirituals de la Natura

– Curs d'Especialització en Comunicació i Integració dels Significats i Valors Espirituals de la Natura

– Curs d'Especialització en Significats i Valors de la Natura dels Espais de Muntanya

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Audrey Barceló. Psicòloga, infermera, especialista en acompanyament espiritual a la Université de Neuchâtel (Suïssa), especialista en mística a la Universidad de la Mística d’Àvila i membre de l’equip de recerca de la Universitat Internacional de la Pau i de la Universitat Holística Internacional de Brasília (Brasil).

– Roger Canadell. Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre l’obra poètica i periodística de Josep Anselm Clavé. És professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, al Grau de Llengua i Literatura Catalanes i al Màster d’Estudis Catalans. Especialitzat en literatura i cultura catalana del segle XIX, dinamitza el taller de «Poesia i natura» en el curs Natura i Espiritualitat d’El Miracle (Solsonès).

– Dídac Lagarriga (Abd-el Latif Bilal). Escriptor i traductor musulmà, col·laborador regular del diari Ara, fundador i editor de la revista Dar lugar; conferenciant internacional i autor de diverses obres, entre les quals destaquen els llibres Mimar lugares i Eco-jihad.

– Santi López-Villa. Psicòleg, consultor en recursos humans i psicologia de les organitzacions, coach i escriptor, amb una dilatada experiència professional en organitzacions privades i públiques, i un vincle personal amb la natura, que integra en els seus mètodes i tallers.

– Josep Maria Mallarach. Vegeu el currículum a l’apartat de direcció.

– Josep Mañà Oller. Dissenyador, etnògraf i pedagog. Interessat en les múltiples implicacions estètiques, tècniques, ecològiques, socials i simbòliques de l’art, el disseny i la cultura popular, ha centrat la seva activitat en els àmbits de l’etnografia, la museografia i la pedagogia de l’art, els oficis artístics i el disseny. Interrelacionant aquestes disciplines ha concebut i dissenyat múltiples exposicions i programes pedagògics. Autor de diverses publicacions, articles, conferències i filmacions sobre les temàtiques esmentades. Impulsor de les jornades «Art, Natura i Espiritualitat» de Farrera (Pallars Sobirà).

Xavier Melloni. Doctor en Antropologia i Teologia, fenomenòleg de la religió, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat; expert en diàleg interreligiós, mística comparada i director de pràctiques de silenci a la Cova de Manresa; conferenciant internacional i autor prolífic. Dels seus llibres escau destacar L'U en la multiplicitat (2003), Escletxes de realitat (Fragmenta, 2007), El desig essencial (Fragmenta, 2009) i Vers un temps de síntesi (Fragmenta, 2011).

– Jordi Pigem. Doctor en Filosofia, professor associat de la Universitat de Barcelona i conferenciant, amb tesi doctoral El pensament de Raimon Panikkar, una filosofia de la interdependència. Autor de nombrosos llibres de reflexió sobre la crisi ecològica amb una perspectiva espiritual, entre els quals cal destacar Bona crisi. Cap a un món postmaterialista (2009), Entendre la natura (2010) i La nova realitat. De l’economicisme a la consciència quàntica (2012).

– Ramon Ribera-Mariné. Monjo de Montserrat, responsable de la Casa d’Espiritualitat d’El Miracle. Professor d’exegesi i llengües bíbliques, i especialista en salms hebreus. Autor de diverses guies excursionistes (Ascensions al Massís del Canigó, Caminant a Montserrat...); pelegrinatges (A peu pel Camí de Sant Jaume, des de Montserrat) i obres sobre temes bíblics i litúrgics (El Salteri: tres introduccions, Els Salms, pregària de l’Església, etc ). Imparteix diversos seminaris i cursos a El Miracle, entre les quals el de Natura i Espiritualitat.

Xavier Romero-Lengua. Consultor en Comunicació Ambiental, Màrqueting de Valors i Implicació Social. Ambientòleg, Màster en Urbanisme i Postgrau en Màrqueting Digital. És Terapeuta Gestalt, i practicant de tècniques de meditació de diverses tradicions de saviesa. Treballa en iniciatives innovadores i marques amb valor social, que busquen transformar la societat compaginant la plenitud personal i l’equilibri planetari, des de la consciència individual cap al compromís col·lectiu

– Xènia Ros. Terapeuta Gestalt, professora de Qi Gong i co-creadora de l'Escola de Qi Gong "Ona de Jade" que fonamenta les pràctiques en relació a les estacions com a part curativa d’aquesta medicina ancestral (www.taosilvestre.com). Ha treballat com educadora ambiental al Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà. És membre del cercle de Remeiers i Remeieres de Catalunya amb la intenció de seguir buscant camins de saviesa i espiritualitat units a la Terra, i corresponsable de la formació “El Viatge de la Dona Cíclica” que vincula els cicles vitals de les dones amb els de la natura.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció
– Josep Maria Mallarach Carrera. Josep Maria Mallarach. Nascut a Olot el 1955. Consultor ambiental independent. Doctor en Biologia, Màster en Ciències Ambientals i llicenciat en Geologia, amb la tesi doctoral Millorar l’efectivitat dels espais naturals protegits: identificació, reconeixement i integració dels valors culturals i espirituals als espais naturals protegits d’Europa. És consultor internacional en aquesta matèria per diverses organitzacions, com ara UICN i UNESCO (Programa de llocs Patrimoni Mundial naturals o mixtes d’interès religiós). Des de 2005 coordina la iniciativa Delos d’UICN, amb Thymio Papayannis, sobre espais naturals sagrats en països tecnològicament desenvolupats. És assessor de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, membre de la comissió gestora de Conservació.cat i de la Comissió d’Ètica de la Xarxa de Custòdia del Territori, entre altres. Autor o editor de diversos llibres sobre el tema, entre els quals El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas (2012); Spiritual Values of Protected Areas of Europe (2011); Diversity of Sacred Lands in Europe (2010) i Protected Areas and Spirituality (2007). Durant nou anys ha impartit el curs Natura i Espiritualitat, a El Miracle. Coordina l’associació Silene, dedicada al foment dels valors espirituals de la natura (www.silene.es).


Coordinació

Josep Gordi Serrat. (www.josepgordiarbresipaisatge.cat). Nascut a Mollet del Vallès el 1959. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i doctorat en Geografia per la mateixa universitat; Màster d’Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de Geografia a la Universitat de Girona des del 1990. Dins del marc de la Universitat de Girona, i en recerca, s’ha dedicat, sobretot, a l’estudi de les relacions que s’estableixen entre la societat i el bosc i al planejament territorial des d’un punt de vista ambiental i paisatgístic. Dins de l’àmbit de les relacions societat-bosc té les publicacions següents: Boscos i brolles del Vallès, publicat el 1984, i Passejades pels boscos de Catalunya, publicat el 2000. Ha coordinat els següents cursos d’estiu de la Universitat de Girona: Problemàtica Actual dels Boscos de l’Àrea Mediterrània, el 1995; L’Ordenació dels Boscos Mediterranis, el 1996; Bosc i Territori, el 1998; Els Paisatges Forestals, Història, Cultura i Geografia, el 1999, i Els Paisatges Forestals de la Muntanya Mediterrània, Biogeografia i Cultura, el 2000. És autor dels llibres Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors culturals i espirituals (2011) i Natura i espiritualitat a Catalunya. Deu converses, deu passejades i deu consells per viure la natura amb plenitud (2013).Organitza:

 

Col·labora:


 

 

 

 
 

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

FULLETÓ DEL CURS

Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.