Identificació

                    

            

Curs d'Estiu: Recursos Creatius per Narrar i Crear Històries (CUENTO...Contigo)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 20.00
Idioma: Espanyol
Data inici: 03/07/2017
Data finalització: 05/07/2017
Nombre de places: 40
Codi: 16PPX8008
Pròximament

Preu: 100,00€
Preu:
Horari: Dilluns i dimarts de 9 a 14 i de 16 a 18 h i dimecres de 9 a 15 h
Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
OBJECTIUS

–Oferir estratègies i recursos per a l'animació lectora a partir de la narració oral.
–Fomentar l'ús de contes i faules com a suport educatiu.
–Estimular l'ús de recursos creatius i pràctics en l'animació lectora i en la creació de l'hàbit de lectura.
–Ajudar a posar en marxa activitats d'animació lectora que siguin divertides, didàctiques, dinàmiques i creatives.

A QUI S'ADREÇA

En general, a docents de qualsevol nivell (excepte universitari), bibliotecaris, psicòlegs, psicopedagogs i animadors socioculturals; estudiants de pedagogia, educació infantil i primària, filologia, biblioteconomia i animació sociocultural; i professionals i persones interessades en la narració oral, l'animació lectora i el foment de la lectura.

Descripció

Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer un 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada edició dels Cursos d’Estiu de la Xarxa Vives d’universitats, amb independència dels cursos en què s’inscriguin.PROGRAMA

–1. Trobada d'introducció. «El conte: saber contar i cantar»
Principals objectius:
–Explicar, de manera general, quins són els objectius d'aquest curs.
–Estimular l'ús de recursos creatius a l'abast dels/de les bibliotecaris/es.
–Afavorir l'ús de contes, rondalles, poemes i cançons en tallers a dins de les biblioteques.
–Conèixer les qualitats del narrador, ja siguin docents, bibliotecaris/es, animadors/es o mares i pares...


Principals continguts:
–Informació general sobre els temes i els continguts del curs.
–Contes i narracions com a forma de comunicació. Ensenyaments i valors en contes, poemes, faules, proverbis, llegendes...
–El llegat de Maria Montessori en la pedagogia moderna.
–Gianni Rodari i la seva aportació a la didàctica de les narracions.
–Daniel Pennac: els drets del lector. Llibres sobre literatura, lectura i didàctica.
–Bibliografia recomanada.

2. Components de l'animació lectora per saber contar
Principals objectius:
–Destacar els components —tant lúdics com didàctics— de la narració oral.
–Exposar com es pot treballar la creativitat i el dinamisme durant les sessions d'animació lectora.
–Potenciar l'ús dels components pràctics i interactius en l'animació de la lectura.
–Promoure l'ús de tots els components en els tallers d'animació lectora.

Principals continguts:
–Components de l'animació lectora: lúdic, pràctic, interactiu, didàctic, creatiu, dinàmic...
–La paraula oral (llenguatge verbal) i la gestualitat (llenguatge extraverbal) en les activitats d'animació. El seu valor lúdic i didàctic, tenint en compte les edats dels receptors.
–Faules, llegendes, contes il·lustrats, poemes i cançons: valor pràctic i interactiu en l'animació lectora, segons l'edat dels destinataris...
–Dinàmiques de grup per treballar amb els components de l'animació lectora.

3. La importància d'educar la mirada per narrar
Principals objectius:
–Educar la mirada, no només amb les imatges dels llibres, sinó també amb la interpretació dels textos.
–Desenvolupar l'ús de llibres il·lustrats en l'animació lectora, en particular, i en el procés educatiu, en general.
–Potenciar l'educació i la cultura visual en els/les docents, com a camí per a l'educació i cultura visual dels seus educands.
Principals continguts:
–Educació visual i cultura visual. El dibuix com a mitjà de comunicació i element essencial en l'educació visual.
–Lectura d'imatges (il·lustracions) com a forma d'interpretació simbòlica en edats primerenques per desenvolupar la lectoescriptura. Les paraules com a símbols.
–Llenguatge gràfic: significat de les imatges. Interpretació de les imatges literàries (contes, faules, llegendes) amb altres imatges (dibuix, traços, formes, el color emprat pels nens i nenes).
–Organització de minitallers amb un tema d'interès relacionat amb les arts plàstiques i visuals.
–Fotografia, dibuixos animats, pel·lícules. Paper en l'educació de la mirada. Perills i dificultats, possibles solucions.

4. La importància d'educar l'oïda per contar
Principals objectius:
–Educar l'oïda, no només amb els textos llegits o expressats, sinó anar més enllà de la simple interpretació gramatical.
–Desenvolupar la capacitat auditiva d'escoltar allò que hi ha darrere el text, ja sigui un poema, un conte, una faula o una llegenda.
–Estimular l'educació auditiva en els/les docents per potenciar la cultura auditiva dels seus educands.
 
Principals continguts:
–Educació auditiva i la cultura auditiva dels/les docents. Dinàmiques de grup per treballar l'educació de l'oïda.
–Llenguatge verbal. La veu, el timbre, el to, la seva modulació a l'hora de la narrar.
- Humor, estats d'ànim i empatia amb l'auditori; la seva influència en l'animació lectora.
–Teatralia: dramatització de textos i cultura auditiva.
–PoesíARTE: el joc poètic a les classes com a part de l'educació auditiva.
 
5.Etapes de l'animació lectora amb contes
Principals objectius:
–Delimitar les etapes que conformen una animació lectora i respectar-les.
–Proposar algunes alternatives en la planificació de l'animació lectora.
–Dotar els/les docents (en actiu i els/les futurs/es docents) d'estratègies creatives per a l'animació lectora.
 
Principals continguts:
–Diferenciar l'animació lectora segons els cicles, les característiques i el desenvolupament de la lectoescriptura i de la comprensió lectora.
–Tipologia de les activitats d'animació lectora, segons els interessos de l'animador i dels/de les destinataris/es.
–La introducció del llibre en els tallers.¿Com fer-lo atractiu? Expectatives i motivació per a la lectura voluntària.
–Despertar interès pel llibre abans de l'obligació de llegir-lo. L'empremta del llibre a l'aula, a la biblioteca i a casa.
–Activitats durant la lectura. Estratègies per incitar el debat i la reflexió i les activitats posteriors a la lectura.
 
6.Recursos bibliogràfics i no bibliogràfics en el foment de la lectura
Principals objectius:
–Exposar alguns criteris per a la selecció de títols, tenint en compte els interessos de l'emissor (animador/a, professor/a i contacontes) i la receptivitat dels destinataris.
–Explicar la importància de fer una selecció qualitativa de llibres en comptes d'una de quantitativa.
–Estimular la recerca de valors i d'ensenyaments en els llibres seleccionats per a una determinada sessió de narració oral i l'animació lectora en general.

Principals continguts:
–La selecció de textos, segons títols, temes, edats dels destinataris i interessos literaris. Les expectatives pel que fa als llibres seleccionats.
–Recursos no bibliogràfics, la seva importància en els tallers d'animació lectora, webs i blogs d'interès relacionats amb la lectura, l'animació lectora i la literatura.
–L'animació lectora, subjecta a canvis, d'acord amb les característiques del grup (edat, classe social, interessos lectors...).
–Preparació dels minitallers d'animació lectora per part dels/les assistents al curs tenint en compte els recursos bibliogràfics i no bibliogràfics.
 
7. Les TIC i el conte per crear l'hàbit lector
Principals objectius:
–Potenciar la competència tecnològica de docents, bibliotecaris/es, animadors/es i personal interessat en l'animació lectora.
–Reflexionar sobre els nous suports de desenvolupament i difusió de la literatura.
–Aprofitar els recursos tecnològics i posar-los en funció de la narració oral i el foment de la lectura.
 
Principals continguts:
–Lector tradicional-lector digital-consumidor de continguts digitals.
–Biblioteques tradicionals i biblioteques virtuals: semblances i diferències.
–Blogs literaris com a part de l'estratègia per a l'animació i la comprensió lectora.
–Avenços tecnològics i animació lectora. Suport llibre vs. suport digital.
–La influència de la tecnologia en el model educatiu actual. Materials didàctics a partir de suports tecnològics.

8.Cinema i literatura: el conte del conte
Principals objectius:
–Exposar els avantatges que ofereix el cinema per a l'animació lectora.
–Potenciar l'ús de les imatges en tallers d'animació de la lectura.
–Promoure dinàmiques de grup destinades a relacionar imatges i narracions en tallers d'animació lectora.
 
Principals continguts:
–L'era de les imatges. Versions cinematogràfiques de llibres: d'aventures, ciència ficció, novel·les de cavalleria, etc. segons edat i interessos dels destinataris.
–Animació lectora a partir del cinema. Aprofiten els/les docents els recursos al seu abast?
–Dibuixos animats i comprensió lectora. Pre-lectors i lectors: els seus interessos literaris i fílmics.
–Faules, poemes i cançons en la seva variant fílmica: avantatges i dificultats d'ús.
–El còmic com a variant fílmica i creativa.

9.Dificultats i errors més freqüents en l'animació lectora. Com  superar-los?
Principals objectius:
–Establir les dificultats més freqüents amb què es troba l'animador/a, el/la professor/a i el/la contacontes.
–Proporcionar possibles solucions a les dificultats i als errors en l'animació lectora.
–Suggerir algunes estratègies per evitar les causes que motiven els problemes en l'animació lectora.
 
Principals continguts:
–Qualitats de l'animador/a, professor/a i contacontes i el clima que es crea durant l'animació lectora.
–L'animació lectora per cicles d'ensenyament. Característiques, elements comuns i diferenciadors.
–Pre-lectors i dibuix (la plàstica en general), formes de comunicació quan la paraula oral està en desenvolupament.
–Estratègies per mantenir la disciplina i l'atenció durant una sessió d'animació lectora.
–Realització d'alguns minitallers d'animació lectora i la seva posterior anàlisi: de contingut, forma, metodologia, dinàmiques de grup emprades, preparació i execució.

10.Llegir i contar a l'era digital
Principals objectius:
–Exposar els desafiaments als quals s'enfronten els/les animadors/e avui dia en el desenvolupament del foment lector.
–Explicar la importància de la vinculació llar-escola en la creació de l'hàbit lector, aprofitant el nou context tecnològic.
–Establir estratègies per a l'adequat ús dels recursos didàctics per a l'animació mitjançant minitallers.
 
Principals continguts:
–El nou paradigma educatiu: docents i estudiants en l'era digital.
–Les noves tecnologies i l'animació lectora, convertir desavantatges en avantatges.
–L'educació visual i la cultura visual en l'era digital. Possibles lectures.
–L'educació auditiva i la cultura auditiva (no musical) en l'era digital. Com aprofitar els avantatges que ens brinda la tecnologia tant a l'escola com a la llar?
–Avaluació final: realització dels minitallers d'animació lectora i posterior anàlisi de contingut, forma, metodologia, dinàmiques de grup emprades, preparació i execució.
PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Julián Despaigne Rodríguez. Vegeu currículum a l'apartat de coordinació.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.
Coordinació

Julián Despaigne Rodríguez. Escriptor, formador de formadors i narrador oral. Cubà-danès resident a València. Premi «Ciudad de Coria» de contes 2002 i autor del llibre sobre animació lectora i literatura Acordes de la palabra. Graduat en Lleis per la Universidad de la Habana, ha treballat com a advocat en un bufet. Ha exercit el periodisme en ràdios cubanes i daneses, a més de la docència a la Universitat d'Odense, Dinamarca. Imparteix tallers d'animació lectora per a estudiants, com ara PoesíARTE, Teatralia o Versus. També ofereix cursos i tallers presencials per a docents en centres de formació de professors a Madrid, València, Saragossa i Andalusia, i cursos d'estiu per a universitats com la de Salamanca, La Rioja, Girona i Elx. Imparteix cursos en línia en els seus blogs idealclub de las letras http://www.idealclub-chelva.blogspot.com/https://juliandespaigne.wordpress.com/curso-on-line-febrero-de-2015/Organitza:

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.