Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 875.00
Idioma: Català
Data inici: 18/10/2017
Data finalització: 13/06/2018
Crèdits: 35.00 ECTS
Nombre de places: 26
Codi: 17PSX1021
Matrícula oberta

Preu:
  • Matrícula ordinària:
    2.600,00€
  • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    2.470,00€
  • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    2.340,00€
Horari: dimecres, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Sessions presencials: del 18 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018
Avaluació pràctiques clíniques: del 31 de maig al 8 de juny de 2018
Examen tipus test: 13 de juny de 2018

Lloc realització: Facultat d'Infermeria de la UdG - Campus Centre
PRESENTACIÓ

L'evolució de la cirurgia, l’anestèsia i la reanimació, juntament amb la implementació de noves tecnologies, fan de l'àrea quirúrgica un àmbit d'alta complexitat. La tendència dels hospitals a transformar-se en centres bàsicament quirúrgics davant l’augment de patologies que requereixen aquest tractament, fa necessària una formació de postgrau que permeti l'adquisició de la competència requerida per aquesta àrea d’especialització. En aquest entorn, els professionals de la infermeria han de respondre a aquesta nova realitat amb una formació sòlida, específica i continuada per desenvolupar amb competència les tasques d'aquesta àrea.
Aquest programa de postgrau pretén proporcionar les competències necessàries per exercir professionalment en l'àmbit de la infermeria perioperatòria.

OBJECTIUS

- Adquirir competència bàsica i específica en l’àmbit de les cures de la infermeria perioperatòria, mitjançant la incorporació de coneixements, habilitats i actituds per donar una atenció integral, segura i de qualitat a la persona afectada per un procés quirúrgic i sotmesa a una anestèsia.
- Millorar les competències genèriques i específiques per tenir cura experta de les persones que se sotmeten a un procés quirúrgic aprofundint en les diferents especialitats quirúrgiques i les noves tecnologies.
- Proveir les organitzacions sanitàries de professionals infermers amb una excel·lent competència professional en l’àrea quirúrgica.

Mòdul teòric:

- Conèixer l’estructura, el funcionament i l’organització del treball d’infermeria de l’àrea quirúrgica.
- Conèixer el funcionament de l'utillatge general i el material propi de cada especialitat quirúrgica.
- Identificar les funcions pròpies, delegades i de col·laboració del professional d’infermeria en l’àrea quirúrgica.
- Integrar-se en l’equip multidisciplinari.
- Planificar, coordinar, aplicar i avaluar el procés de cures d'infermeria integral i individualitzada de persones en procés perioperatori.
- Desenvolupar el paper de la infermeria quirúrgica basat en el compromís ètic, la responsabilitat i la recerca de la qualitat.
- Identificar els diferents tipus d’instrumental quirúrgic per especialitats.
- Capacitar per a la instrumentació específica per especialitats.
- Integrar-se en l'equip multidisciplinari de l'àrea quirúrgica i reconèixer la importància que hi té el rol infermer.
- Demostrar l'aplicació del raonament lògic en la presa de decisions professionals.
- Iniciar processos d'autoaprenentatge per cobrir noves necessitats formatives derivades de la pràctica professional.

Mòdul pràctic

- Adquirir habilitats pràctiques en els procediments més habituals de les diferents àrees de la unitat: quiròfan, reanimació i esterilització.
- Adquirir habilitats pràctiques de comunicació i ús de les TIC.

A QUI S'ADREÇA

A titulats universitaris en Infermeria interessats en exercir professionalment en l'àrea quirúrgica.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Estar en possessió del títol d’ajudant tècnic sanitari*, diplomat en Infermeria o graduat en Infermeria.
S'estudiaran els casos d'estudiants procedents d'altres titulacions de Ciències de la Salut per si els cal cursar complements de formació.

*NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.PROGRAMA

Mòdul I. Infermeria quirúrgica, anestèsia i reanimació 

Bloc 1. Cures infermeres en el procés quirúrgic
Unitat 1. Introducció a la infermeria quirúrgica 
- Generalitats de l'àrea quirúrgica
- Estructura física i circuits
- Competències de la infermera a l’àrea quirúrgica
- Bloc quirúrgic i lideratge infermer
- Responsabilitat professional. Normatives reguladores de l’exercici de la infermeria
- Aspectes legals i ètics de la infermeria quirúrgica i de la documentació clínica
- Aspectes legals en l'exercici de la infermeria perioperatòria
- Metodologia de la investigació i introducció a la infermeria basada en l'evidència
- Atenció d’infermeria en el procés quirúrgic
- Preparació física, psíquica i social del pacient quirúrgic
- Registres d’infermeria com a eina de treball. Estació de treball clínica quirúrgica
- Conceptes d'infecció quirúrgica. Esterilització i asèpsia    
- Normatives vigents. Centralització del material quirúrgic dins la central d’esterilització 

Unitat 2. Seguretat del pacient a l’àrea quirúrgica
- La qualitat a l'àrea quirúrgica
- Bones pràctiques i seguretat en el pacient   
- Vigilància, prevenció i control de la infecció de localització quirúrgica
- Epidemiologia de la infecció quirúrgica
- Estàndards de qualitat per al control de la infecció quirúrgica
- La qualitat en el procés d’esterilització. Funcionament, circuits i mètodes

Bloc 2. Anestèsia i reanimació en les diferents etapes del cicle vital 
- Conceptes generals d'anestèsia
- Diferents tipus i tècniques d'anestèsia
- Farmacologia anestèsica
- Monitoratge del pacient quirúrgic
- Maneig de les malalties habituals
- Intubació i tècniques fast-track
- Cures específiques en l’atenció a la reanimació postquirúrgica
- Reanimació postquirúrgica immediata
- Complicacions anestèsiques
- Reanimació cardiopulmonar
- Teràpia del dolor

Bloc 3. Actuacions de la infermera en les diferents cirurgies 
Cures d'infermeria en el pacient quirúrgic en les diferents especialitats medicoquirúrgiques
- Cirurgia general i digestiva
- Cirurgia en urologia
- Cirurgia toràcica
- Cirurgia vascular
- Cirurgia cardíaca
- Cirurgia neurològica
- Cirurgia en oftalmologia
- Cirurgia en otorinolaringologia
- Cirurgia plàstica
- Cirurgia maxil·lofacial
- Cirurgia ginecològica i obstètrica
- Cirurgia pediàtrica
- Cirurgia en ortopèdia i traumatologia
-     Donació i trasplantament d’òrgans i teixits

Instrumental i instrumentació quirúrgica per especialitats.
Introducció a la infermeria de l'intervencionisme vascular i la robòtica

Mòdul II

Pràcticum en les àrees quirúrgiques i d'anestèsia.

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
Pilar Solé Turón. Vegeu currículum a l'apartat de coordinació.
Carme Bertran Noguer. Vegeu currículum a l'apartat de coordinació. 
Joan San Molina. Degà de la Facultat de Medicina, membre del Grup de Recerca d'Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA).
Dolors Domènech. Infermera referent de control d'infecció hospitalària.
Montserrat Esquerda Aresté. Institut Borja de Bioètica. Universitat Ramon Llull.
Josep Pifarré Paredero. Institut Borja de Bioètica. Universitat Ramon Llull.
Ramon Farrés Coll. Cap de la secció de Coloproctologia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta; professor associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.
 
*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

Pilar Solé Turón. Directora d’Infermeria de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Professora associada al Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona
Carme Bertran Noguer. Degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona. Membre del Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària.
Organitza:

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.