Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en les Emocions en la Societat Actual i Noves Tecnologies (SEMIPRESENCIAL- realització a Barcelona)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 750.00
Idioma: Català
Data inici: 24/02/2018
Data finalització: 22/12/2018
Crèdits: 30.00 ECTS
Nombre de places: 20
Codi: 17SSX1042
Matrícula oberta

Preu:
  • Matrícula ordinaria:
    1.180,00€
  • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.121,00€
  • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.062,00€
Horari: dissabte de 9.15 a 14.15 h i de 15.15 a 19.30 h
Sessions presencials: 24 de febrer, 24 de març, 28 d'abril, 26 de maig, 30 de juny, 28 de juliol, 22 de setembre, 27 d'octubre, 24 de novembre i 22 de desembre de 2018

Lloc realització: Seu de l'ACPP. Plaça Bonanova, 11 Entresol 2a. 08022 - Barcelona
PRESENTACIÓ
L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, des dels seus orígens, l’any 1986, ha tingut com objectiu vetllar per la formació de psicoterapeutes. Actualment, vetlla per la formació continuada del equips des d’una perspectiva interdisciplinària. El pensament contemporani no només ens brinda una comprensió més profunda del que som sinó que, a més, ens possibilita una sèrie de diàlegs molt valuosos entre les ciències, les neurociències, la genètica i l’epigenètica, l’antropologia, l’art, el cinema i altres àrees del coneixement, com la teràpia focalitzada en les emocions.

El repte sorgeix a final del segle XX i a començament del XXI, arran de les innovacions tecnològiques i de les conseqüències científiques que se’n deriven i que donen lloc a una nova ciència de la ment i de les relacions humanes dins de la societat actual. Les neurociències han rescatat la funció de les emocions al llarg de la trajectòria vital de l’ésser humà i els han donat un paper fonamental. La genètica, l’epigenètica i l’antropologia actuals conjuntament amb les neurociències ens ajuden a reconsiderar aspectes com: Què sentim? Com percebem, aprenem i recordem? Quina és la naturalesa de les emocions? Afecten la memòria corporal, els fets que vivim, les mancances emocionals i els ambients molt difícils, el nostre present i futur? En aquesta conjunció integradora de les noves ciències, les noves tècniques de la imatge i el so, podem connectar les emocions, la psicologia dinàmica i cognitiva, l’art, els avenços científics, els mèdics, la reproducció assistida i els avatars de la nostra societat. Aleshores, en l’esdevenir humà, les emocions tenen una funció cabdal i integradora.

Estem entrant en una nova era: l’era de l’estudi científic i dinàmic de les emocions. Si observem les imatges d’un PET (Tomografia d’Emissions de Positrons), escàner que mostra imatges de diferents àrees del cervell en el mateix moment que revivim records impregnats d’emocions de dolor i traumes, així com les imatges després d’un procés terapèutic focalitzat en les emocions i en les teràpies de l’ara i l’aquí, no podem negar la importància de les emocions. Les emocions són un fet empíric, a nivell científic i experiencial.

Les emocions ens mobilitzen i ens informen i, quan s’integren amb la reflexió, constitueixen una brúixola immillorable per la vida. La transformació de les emocions disminueix els trastorns mentals i psicosomàtics i ens permet guarir-nos millor de malalties cròniques greus.

En teràpia, no se n’ha dit prou, sobre l’emoció. Aquest diploma de postgrau té l’objectiu de posar l’emoció en primer pla, estudiar-la, donar-li noves mirades i narratives en el canvis de la societat d’avui dia.

Formar el psicoterapeuta, el treballador social, l’infermer, el metge o altres professionals mitjançant aquesta metodologia els capacita per a comprendre l’evolució de les emocions en el transcurs de la vida. També per poder tractar més adequadament les vicissituds emocionals que comporten les diferents malalties, les pèrdues significatives, els dols i els traumes, els microdols i els microtraumes, els maltractaments com el bullying o el mobbing, la violència de gènere i els abusos sexuals, entre d’altres. La societat d’avui dia reclama l’atenció d’aquests sofriments que tant s’han ignorat. Recollirem la veu de diferents professionals, analitzarem què pot aportar el cinema en termes de comprensió i transformació de les emocions, i també respecte els conflictes relacionals i socials.

Aquest diploma de postgrau 2018 ajudarà els diferents professionals a poder establir i desenvolupar processos de canvi emocionals, cognitius i el seu context. Canvis que donen lloc a un bon desenvolupament humà i al benestar. També comprendrem l’experiència emocional i les seves repercussions en el naixement i l’evolució del pensament filosòfic, científic, literari i artístic, en èpoques històriques cabdals. Abordarem les emocions en el món audiovisual. Comptarem amb un director de cinema: Joan Riedweg.

Centrarem l’atenció en les emocions més complexes: la vergonya, la confiança, l’optimisme, el pessimisme, la dominància, els sentiments de menyspreu, d’indefensió i de vulnerabilitat, l’agressivitat i les diverses modalitats d’empatia. Així com també en els diferents contexts especialment difícils i complexos en què viuen les persones que ens consulten.

El diploma de postgrau s’integra en els següents objectius de l'ACPP:
• Estimular i potenciar la recerca en la teràpia focalitzada en les emocions i les seves aplicacions
• Desenvolupar diferents espais d'intercanvi amb diferents professionals
• Facilitar la formació continuada als professionals de la salut mental i de l’ensenyament.
• Proporcionar formació a professionals d'equips interdisciplinaris relacionats amb la salut.
• Ajudar a formar i a mantenir equips interdisciplinaris.
• Potenciar la identitat dels terapeutes.
• Aprofundir en el diagnòstic i el procés terapèutic, especialment en les emocions i en els contexts complexos, utilitzant les diferents tècniques de la TFE.
• Aconseguir que la Teràpia Focalitzada en les Emocions (TFE) arribi a un sector més ampli de la població.
• Desenvolupar un programa de formació de terapeutes.

L'ACPP està vinculada a l'AEPP (Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica) que aplega els psicoterapeutes d'orientació psicoanalítica de l'Estat espanyol i a la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) que aplega els psicoterapeutes de les diverses línies i tendències de tot l'Estat.

L'ACPP és cofundadora d'ambdues organitzacions.

L'ACPP és l'única associació de psicoterapeutes d'àmbit català reconeguda per l'EFPP,  (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) i hi està vinculada. L'EFPP associa, en els diferents vessants, infants i adolescents, adults, parelles i famílies, grups i organitzacions. En tot el conjunt aplega més de 13.000 psicoterapeutes psicoanalítics dels països integrants de la Unió Europea que treballen en l’àmbit públic o privat.

L'AEPP associa els psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica de l’Estat espanyol mitjançant les associacions autonòmiques.

Pertànyer a l'AEPP és requisit indispensable per accedir a la Federació Europea de Psicoteràpia Psicoanalítica.

L'Estat espanyol està representat a Europa per set delegats, quatre dels quals pertanyen a l'ACPP i els altres tres a la resta de l'Estat.

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins de l'Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional.

La FEAP està integrada a l'EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

Considerem que l'ens promotor de l'ACPP assoleix un dels seus objectius de formació contribuint a la docència que imparteix mitjançant el diploma de postgrau en Teràpia Focalitzada en les Emocions.

El nivell acadèmic correspon als estudis de diploma de postgrau.

Justificació:   

La societat d’avui dia sent com un dret l’atenció a la salut mental, física i social. Actualment, les problemàtiques de pobresa, marginació i atur laboral, entre d’altres, comporten que la societat requereixi tractaments progressius en diferents disciplines dins de l’àmbit de la salut pública. Per aquesta raó és encara més imprescindible que psicòlegs, treballadors socials, mestres, metges de diverses especialitats, infermeres, psicopedagogs, psiquiatres, sociòlegs, antropòlegs, professionals de les belles arts i altres professionals puguin accedir a una formació específica, per ajudar a transformar les emocions de desesperació, vulnerabilitat, fragilitat, por, indignació i les derivades de casos de violència i maltractament, en emocions que permetin lluitar per la vida, conèixer i estimar. Aquest treball s’aplica a diversos camps de la salut.

Les complexitats actuals al voltant de la salut mental i també de la psicosomàtica, és a dir, de la salut en general, requereixen a dia d’avui, i requeriran en un futur, encara més professionals formats en l'enfocament multidisciplinari: mestres de preescolar, de primària i secundària, treballadors socials, infermeres, metges, psicòlegs i professionals capaços d'articular diverses perspectives de manera que puguin abordar aquelles situacions en què es veuen compromeses realitats psíquiques, socials i biològiques.

L’interès específic d’aquest curs d’especialització és que ofereix un pla d’estudis, àmpliament contrastat, que permet els inscrits d’assolir uns coneixements teòrics vinculats plenament a la seva pràctica assistencial, fet que els permet aprendre una metodologia que possibilita aprofundir en les emocions. Emocions i sentiments que sovint s’ignoren i que provoca que aquestes ni es desenvolupen ni es transformen.

La formació impartida és des d’una dimensió no reduccionista, sinó interdisciplinària i profunda de l’ésser i intenta recollir l’objecte d’estudi des de les diferents facetes de la realitat.

El cos docent està format per persones amb formació en l’àmbit de les emocions i amb experiència en el treball interdisciplinari, tasca que integra el camp social, genètic, mèdic, psicològic, antropològic, psicoterapèutic i metodològic, entre d’altres. L’equip docent compta amb diversos doctors universitaris i una catedràtica emèrita d’antropologia cultural de la UB, exmembre del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d’Educació i Ciència i membre del Comitè de Bioètica de la UB. Alhora investigadora de l’Observatori de Bioètica i Dret i codirectora de la “Revista de Bioètica i Dret”, professora del màster en Bioètica i Dret: Riesgo y Vulnerabilidad, Nanotecnologia y Salud, de la UB. L’ACPP també compta amb psicoanalistes reconeguts per la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i per la Societat Psicoanalítica Internacional (IPA). Cinc dels vuit docents han realitzat la tesi doctoral sobre temes de salut. Una d’elles amb el títol: Análisis del proceso de elaboración del duelo en el hipertenso esencial: estudio empírico de sus fases mediante observacion sistemática.

Tots els docents exerceixen la pràctica clínica en l’àmbit públic, en el sector privat, en els centres públics d’assistència de la salut mental o en unitats universitàries especialitzades.

• Els alumnes faran la seva pràctica allà on exerceixen la seva professió, realitzaran diversos treballs durant el curs i un treball de síntesi a final de curs.
OBJECTIUS
– Formació en la teràpia focalitzada en les emocions. Avaluació de les emocions complexes i de les situacions i context. Formació en el tractament focalitzat en les emocions i el seus contexts. 
 
– Proporcionar aportacions actuals a professionals de diferents disciplines: psicòlegs, metges, mestres, psicopedagogs, treballadors socials, infermers, psiquiatres, cirurgians, antropòlegs, sociòlegs, llicenciats en belles arts i altres, tant pel que fa a l’abordatge clínic com a altres experiències professionals i personals. Ens basarem en models tècnics i teòrics centrats en les emocions.
 
– Es destacarà també la funció de les emocions i dels lligams, així com les seves transformacions en el treball realitzat pels diferents professionals socials, metges, infermers, educadors, mestres de preescolar, de primària, de secundaria, professors d’universitat, psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres i qualsevol persona interessada en el tema. També es farà incís en el que succeeix a la vida quotidiana.
 
– Saber distingir entre les diferents emocions i sentiments més complexos: la vergonya, la confiança, l’optimisme, el pessimisme, la dominància, els sentiments de menyspreu, els sentiments d’indefensió i vulnerabilitat, l’agressivitat i les diverses modalitats d’empatia.
 
– Saber copsar els indicadors de qui ha viscut impactes emocionals traumàtics i molt dolorosos per tal d’utilitzar la tècnica diagnòstica i l’abordatge emocional pertinent. El maltractament condueix molt sovint a no poder sentir experiències emocionals i mentals. El mobbing, la violència de gènere, l’assetjament cibernètic, l’assetjament sexual. Les seves seqüeles.
 
– Comprendre i analitzar situacions molt complexes i difícils en què es troben les persones que hem d’atendre.
 
– Focalitzar en l’impacte de la pèrdua o separació de persones estimades així com les conseqüències sobre el psiquisme del maltractament rebut durant la infància o al llarg de la vida. S’introdueixen les tècniques i instruments que permeten detectar la presència de trauma i de desorganització en la conducta o en el discurs narratiu del subjecte i es reflexiona sobre l’orientació del tractament.
 
– Aprenentatge en la dinàmica de grup.
 
– Supervisió de casos.
A QUI S'ADREÇA

A un ampli ventall de professionals que valoren la importància de les emocions i els lligams en l’evolució personal: treballadors socials, metges, cirurgians, infermers, educadors, mestres de preescolar, de primària, de secundària, professors d’universitat, psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres, antropòlegs, etòlegs, sociòlegs, llicenciats en Belles Arts, fisioterapeutes, policies, mossos d’esquadra i qualsevol altra persona amb interès en el tema.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulació universitària en Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Treball Social, Tècnic Superior en Educació Infantil, Educació Primària i Secundària, Infermeria, Educació Especial, Fisioteràpia, Belles Arts, Literatura, Sociologia, Antropologia.

– Professionals interessats en conèixer les Teràpies Focalitzades en les Emocions (TFE). Avaluació i tractament emocional.

– Mossos d’esquadra, treballadors de presons, policia local.PROGRAMA

1. Teràpia Focalitzada en les Emocions i Contexts Complexos

– Introducció
– Les emocions i la seva avaluació
– Tractament focalitzat en les emocions i contexts complexos
– Psicopedagogia del procés emocional en la TFE
– Tècnica en els traumes i dols traumàtics
 
2. Emocions al Llarg de la Vida. Contexts Específics

– Les emocions primigènies
– Les emocions a la pubertat i l’adolescència
– Les emocions a l’adultesa
– Les emocions a la vellesa

3. Equip Interdisciplinari: De la Genètica a l’Antropologia

– Genètica i epigenètica
– Antropologia de les emocions   

4. La Cruïlla del Símbol i les Emocions

– La ment narrativa, el poder transformador del cinema, emocions, pensament, ciència, art, filosofia i les seves transformacions mútues.
– Emocions i el món audiovisual. Amb la presencia del director de cinema Joan Riedweg

5. La Societat d’Avui i les Emocions

– Trauma i emocions
– Emocions i noves tecnologies
– El dol i les emocions en la societat d’avui dia

6. Les emocions en la dinàmica grupal i familiar. El dol a les organitzacions o institucions: exercicis pràctics

– Aplicacions de les emocions a la dinàmica grupal
– Les emocions a les organitzacions o institucions.

7. Supervisió dels casos presentats pels diversos professionals

8. Treball d’ Integració

Caldrà presentar un treball en què els inscrits relacionin tot allò que han après a les diferents disciplines.

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Neus Barrantes Vidal. Doctora en Psicologia (UAB), Màster en Psicologia Clínica (UB) i Especialista en Psicologia Clínica. Professora titular de Psicologia Clínica, Universitat Autònoma de Barcelona. Professora adjunta al Department of Psychology, University of North Carolina at Greensboro (EEUU). Directora del grup de recerca "Interacció Persona-Ambient en Psicopatologia" (reconegut per la Generalitat de Catalunya, SGR).  Membre del programa d'intensificació científica ICREA, Acadèmia de la Generalitat de Catalunya.  Membre de la Xarxa de Recerca en Salut Mental del Ministeri de Sanitat (CIBERSAM).  Consultora científica de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver.

– Joan Manuel Blanqué López. Doctor en Medicina. Psiquiatre. Psicoterapeuta Didacta de l’ACPP-AEPP. Vocal dels màsters presencials de l’ACPP. Coordinador del Programa de psicosis incipients del CSMA de Montjuïc de Sant Pere Claver Fundació Sanitària des de l’any 2007 al 2014. Docent de l’assignatura Relació Metge-Malalt i Habilitats comunicatives de 2on curs del grau de Medecina UAB-UPF.

– M. Jesús Buxó Rey. Catedràtica emèrita d’Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona. Exmembre del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d’Educació i Ciència. Membre del Comitè de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Investigadora de l’Observatori de Bioètica i Dret. Codirectora de la Revista de Bioètica i Dret. Professora del màster en Bioètica i Dret: Riesgo y Vulnerabilidad, Nanotecnologia y Salud, UB.

– Montserrat Martínez del Pozo. Veure currículum a l'apartat Direcció.

– Núria Tomàs Bonet. Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta didacta ACPP-AEPP-EFPP. Especialista nens, adolescents i adults. Coordinadora i professora dels postgraus i màsters semipresencials i presencials de la UdG-ACPP. Professora dels cursos de formació continuada de l’ACPP. Coordinadora del CSMIJ dels Serveis de Salut Mental Ferran Salsas de Rubí i Castellbisbal del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

– Raquel Vidal Arandes.  Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de línia Psicoanalítica d'adults, nens, adolescents i 3ª edat. Exerceix la psicoteràpia a un nivell individual, de parella, família i grups.Especialitzada en neuropsicologia i demències. Graduada en Belles Arts per l'Escola Massana en l'especialitat de Pintura, utilitza amb els seus pacients el llenguatge pictòric com a eina projectiva i realitza exposicions de la seva obra plàstica de manera intermitent. Membre de l'ACPP i de la AEPP. Membre de la FEAP. Delegada Europea per la Secció de Grups a la EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy).

– Anna Romagosa Huguet. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta didacta (SEPYPNA; FEAP). Psicoanalista (SEP-IPA). Membre de l’Associació Internacional de Psicoanàlisi de Parella i Família (AIPPF). Pràctica privada des del 1985. Membre de la Unitat de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer durant 23 anys.Exprofessora del Postgrau de Parella i Família (Universitat Ramon Llull). Exprofessora i supervisora del Màster d’Artteràpia de la UB. Actualment: pràctica privada.Professora del Seminari de Parella de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. Professora del màster de la Fundació Puigvert. Supervisora de psicoterapeutes i de grups multidisciplinaris.

– Araceli Rosa de la Cruz. Doctora en Biologia (UB). Professora agregada de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i Coordinadora del màster interuniversitari en Antropologia Biològica (UB-UAB). Pertany al Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) i al grup de Recerca “Gens i ambient en la comprensió de la diversitat de la conducta humana i de l’etiopatogènia de la malaltia mental” (reconegut per la Generalitat de Catalunya, 2014SGR1636). És membre de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB). Docent del Màster de Neurociències, Máster de Iniciación a la Investigación en Salud Mental, Màster de Recerca en Comportament i Cognició i Màster d’Antropologia Biològica.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Coodirectora dels postgraus i del màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Psicoanalitsta de la SEP-IPA. Especialista en adults, vellesa, nens i adolescents, en psicoteràpia individual, de parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’Equip Directiu de l´Escola de l’ACPP. Professora dels màsters semipresencials, del màster presencial de perfeccionament i cursos de formació continuada. Docent formació i jornades, cursos i congressos per a psicòlegs, metges i infermeres a la Fundació Puigvert. Secretària del Consell Directiu de l’ ACPP. Delegada de l’AEPP. Delegada de la FEAP. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea de l’EFPP per la Secció de Grups. Membre fundadora de l’ACPP-AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència metges, psicòlegs, infermeres i personal sanitari. Congressos europeus i sudamericans. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 1996. Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidós 1992. Aplicación de la metodología observacional a una investigación: Análisis del proceso de elaboración de duelo en el hipertenso esencial. Estudio empírico de sus fases mediante observación sistemática. M.ª T. Anguera (coordinadora), Observación Clínica. Aplicaciones (pàg. 157-204) Barcelona: Universitat de Barcelona (1999). Compartir y transformar. Una experiencia grupal para padres con hijos con trastorno mental grave. Ed. Bubok 2013. Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia. Congressos a Europa i Argentina.
Primer premi en reconeixement de la promoció del trasplantament encreuat a Espanya i també a la institució Fundació Puigvert per ser el centre que n’havia fet més. El reconeixement el va donar l'“Organización Nacional de Trasplantes” i va ser lliurat per la reina Letizia, el 23 d’octubre de 2014 al Ministeri de Sanitat.Coordinació

– Roser Soliva i Soliva. Llicenciada en Psicopedagogia per la FPCEE Blanquerna, entre altres estudis de postgrau ha realitzat el postgrau de Parella i Família a la Fundació Vidal i Barraquer (URL), el màster de Psicopatologia Infantojuvenil de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, dos postgraus de Psicoteràpia Focal basada en les emocions a l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (UdG) i actualment cursant el màster en Psicoteràpia Psicoanalítica a l’ACPP (UdG).
Forma part de l’equip de la Fundació Eulàlia Torras de Beà al CSMIJ de Montcada i Reixac, fundadora i codirectora del servei de psicologia UNPONT, forma part d’EDAV (Equip d’Atenció al Vincle) i col·labora amb diverses institucions en favor dels lligams sans i la salut mental de les famílies.

– Mª Àngels Gallardo Alcaina. Psicòloga infantojuvenil, especialitzada en psicologia de l’educació. Logopeda. Assessorament a escoles i escoles bressol. Forma part de la Comissió de Salut Emocional Infantil i Juvenil de Castellar del Vallès. Especialista en activitats d’estimulació cognitiva amb gent gran. Amplia formació en tests projectius. Formació postgraus de Psicoteràpia Focal basada en les Emocions a l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica:
-Seminari taller de les emocions, 2013
-Seminari taller de les emocions, 2014
• Curs de postgrau Seminari taller de les emocions: el dol i les ferides emocionals, 2015, UdG
• Curs de postgrau Seminari taller de les emocions: el dol i les ferides emocionals II, 2016, UdG.
 Organitza:


 

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.