Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció als Infants entre 3 i 6 anys (SEMIPRESENCIAL - realització a Barcelona)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 1500.00
Idioma: Català
Data inici: 11/11/2017
Data finalització: 21/07/2018
Crèdits: 60.00 ECTS
Nombre de places: 15
Codi: 17SSX1043
Matrícula oberta

Preu:
  • Matrícula ordinaria:
    1.300,00€
  • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.235,00€
  • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.170,00€
Horari: dissabte, de 10 a 19.30 h (amb 1,5 h per dinar).Sessions presencials: 11 de novembre, 9 de desembre de 2017
13 de gener, 10 de febrer, 10 de març, 14 d'abril, 5 de maig, 9 de juny, 7 i 21 de juliol de 2018

Lloc realització: Seu de l'ACPP. Plaça Bonanova, 11 Entresol 2a. 08022 - Barcelona
PRESENTACIÓ

L’Escola de l’ACPP té per objectiu vetllar pel bon desenvolupament de l’ésser humà al llarg de la seva trajectòria vital. La societat actual no cuida prou bé els nadons i la infància; s’oblida que, d’una bona atenció integral als nadons i infants d’avui dia, depèn el futur del nostre país.

Per aconseguir una atenció a la infància que sigui integral, adequada, pertinent i eficaç, l’Escola de l’ACPP està impulsant la formació de professionals en aquest àmbit. És important que els professionals coneguin com es configura la relació dels pares amb els seus futurs fills; com comencen a pensar en ells a partir del moment que desitgen tenir fills, imaginen com seran, el seu vincle de parella al convertir-se en una família amb fill/s. També és important conèixer com estaven els pares quan varen prendre la decisió d’engendrar-los, i avaluar com es trobava la mare durant la concepció i l’embaràs, i el que va succeir durant el part i postpart. És fonamental que s’integri el pare en l’embaràs, en el naixement del seu fill i en les etapes primerenques del desenvolupament del fill. És imprescindible un bon desenvolupament de les funcions del pare per afavorir la relació mare-nadó. Funcions que contribueix a millorar la relació sistèmica de tota la família. Cal destacar que si la parella de pares forma un bon equip, és més capaç de fer-se càrrec de l’esforç que comporta la criança. D’aquesta manera s’afavoreix que les diverses i múltiples interaccions familiars funcionin propiciant el desenvolupament afectiu i vincular de tots els membres del grup familiar. Fets emocionals que ajuden el nadó a desenvolupar el seu sistema nerviós, la seva salut física, emocional, social i mental.

Cal també ensenyar a ajudar els pares amb trastorns psicopatològics i afavorir, quan sigui necessari, els vincles amb figures de resiliència de la família.

Es considera que les societats més evolucionades són les que atenen la salut biològica, emocional, mental i social dels seus nadons i dels seus vells. Aquesta atenció genera el benestar de les persones en les seves diferents edats.

Estudis sobre l’adolescència correlacionen la depressió i els intents de suïcidi dels adolescents (i en alguns casos, malauradament, també la mort) amb un tracte molt inadequat durant els primers any de vida.

L’Escola vol afavorir i impulsar els valors humans que tenen cura dels nadons, els nostres infants i vells. Per aquest motiu el seus objectius primordials són:

•  Desenvolupar diferents espais d’intercanvi teòric i clínic en el camp de l’observació de nadons i la infància, tant en els nadons que no presenten dificultats com en els que tenen alguna complicació (prematurs o altres complicacions).

•  Facilitar la formació dels professionals que treballen amb la infància: escoles bressol, CDIAP, unitats de neonatologia dels hospitals, serveis de pediatria, residents de Medicina, llevadors, infermers pediàtrics, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i altres.

•  Aprofundir en diferents intervencions terapèutiques en aquest àmbit, fins i tot en l’atenció domiciliària; assistir a la parella de pares i atendre el grup familiar en les diverses modalitats d’avui en dia. Realitzar les intervencions terapèutiques pertinents en els pares que pateixen diferents trastorns psicopatològics: neuròtics, borderlines, trastorns psicòtics, maníacs, maníacs-depressius i altres. També donar contenció emocional en el cas de malalties físiques i les seves complicacions: eclàmpsia, epilèpsia, altres.

•  Afavorir que l’atenció necessària als nadons i a la infància arribi a un sector més ampli de la població.

•  Propiciar el treball en equip interdisciplinari.

•  Estimular i potenciar la recerca en els nadons i la infància.

La secció psicoanalítica de nens i adolescents de l’European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) reconeix la formació d’observació de nadons, la formació de psicoteràpia dels infants i dels adolescents que es realitza a l’Escola de l’ACPP.

L’EFPP associa, en les seves diferents seccions (infants i adolescents; adults, parelles i famílies; i grups i organitzacions), els 13.000 psicoterapeutes psicoanalítics dels països integrants de la Unió Europea que treballen en l’àmbit públic i privat.

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins l’Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades com la que dona l’ACPP, que permet desenvolupar una bona pràctica professional.

La FEAP també està integrada a l’EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

L’ACPP és cofundadora d’ambdues organitzacions. L’Escola de l’ACPP pertany a l’ACPP, la qual forma part de l’AEPP, i ambdues formen part de l’EFPP. Compten amb 3 delegats catalans, un a cada secció de l’EFPP: a la secció de Nens i Adolescents, la delegada és la Lourdes Busquets; a la secció d’Adults, la delegada és la Montserrat Picanyol, i a la secció de Grups, la delegada és la Raquel Vidal.

Aquest diploma de postgrau es complementa amb el Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció a la Petita Infància que s’ha impartit durant el curs 2016-2017. La realització dels dos diplomes de postgraus donaria lloc al Màster sobre Observació de Nadons i Atenció a la Infància.

El nivell acadèmic dels interessats a cursar aquests estudis correspon als estudis de diplomes de postgrau universitaris.

Justificació:

La societat actual considera un dret rebre atenció en salut mental. La incorporació progressiva de tractaments específics dins l’àmbit de la salut pública i de benestar reforça encara més la necessitat d’equips interdisciplinaris que puguin accedir a una formació específica que els faciliti l’exercici professional, de manera que puguin abordar aquelles situacions en què estan compromeses realitats psíquiques, socials i biològiques.

L’interès específic del Diploma de Postgrau és que ofereix un pla d’estudis que ha estat àmpliament contrastat i que permet als estudiants assolir uns coneixements i una metodologia per a l’atenció als nadons i a la infància. Per tant, contempla una dimensió no reduccionista i profunda que recull les diferents facetes implicades en els nadons, petits infants i el seu context. Es complementa amb un treball de síntesi que recull els coneixements assolits al llarg del curs.

El cos docent del postgrau semipresencial està format per professionals amb molta formació sobre el tema, i que tenen el reconeixement de la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) i per la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica (AEPP). També comptem amb dos docents que han realitzat tesis doctorals amb cum laude per unanimitat, i una delegada europea de la secció de nens i adolescents de la EFPP. Dues de les docents d’aquest diploma de postgrau s’han format en el nostre país i també a Anglaterra.

I també, entre els docents, hi ha dos psicoanalistes reconeguts per la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i per la Societat Psicoanalítica Internacional (IPA) i amb expertesa en nadons, infància, adolescents, adults, gent gran i vells.

Tots els docents exerceixen la pràctica clínica en el sector públic i privat.

OBJECTIUS

1. Aprendre a observar determinats indicadors. Aprendre a registrar adequadament les dades observades.

2. Adquirir un coneixement de l’origen, l’evolució i les noves mirades de la tècnica d’observació de nadons. 

3. Poder supervisar el material d’observació presentat pels observadors, en la seva interacció amb els pares, nadó, germans.

4. Atenció a la infància, des del naixement fins als 6 anys. Atenció a la família, pares, intervenció precoç, etc. Diagnòstic i tractament per tal de solucionar les dificultats o els trastorns de la infància.

5. Atendre les necessitats d’avui en dia, mares solteres, pares separats durant el primer any de vida, parelles homosexuals i altres.

6. Coneixement de les últimes aportació teòriques en l’atenció a la infància: teoria del vincle. Teoria de la mentalització. Importància de la diferenciació self i objecte en l’espai i en la temporalitat pertinent.

7. Conèixer els aspectes emocionals que emergeixen en les tècniques de fertilització in vitro, FIV.

8. Aprofundir en la criança en diferents situacions: la criança a la llar; la criança amb els cangurs, i les escoles bressol.

9. Saber destacar la importància de diversos tipus de comunicació, així com de la ment narrativa de l’ésser humà.

A QUI S'ADREÇA

A un ampli ventall de professionals en un àmbit interdisciplinari que treballen en escoles bressol, CDIAP, unitats de neonatologia dels hospitals, pediatria, residents de medicina, llevadors, infermers pediàtrics, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i altres.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulats universitaris en Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Especial, Treball Social.

– Grau superior de Tècnic/a en Educació Infantil.

– Mestres de preescolar, primària i secundària; docents d’universitat; infermers, llevadors, logopedes i fisioterapeutes; titulats en sociologia i antropologia.

– Altres titulacions universitàries.

– Persones que treballin en l’àmbit de la salut mental i de la salut (hospitals) i en l’àmbit de l’ensenyament.

 PROGRAMA

1. Teoria de l'observació de nadons. Actualitzacions terapèutiques i del context social

− Característiques de la concepció: inseminació artificial, fertilització in vitro, FIV. Aspectes biopsicosocials i emocionals.
− La mare durant l’embaràs. La parella parental i la família durant la gestació. Aspectes biopsicosocials i emocionals.
− Genètica i epigenètica.
− Aspectes terapèutics al fetus i nadons prematurs: prematuritat amb bebès sans, prematuritat amb diverses malalties de base. Aspectes terapèutics a la mare, el pare i la família: aspectes problemàtics en les famílies d’avui dia: pares separats, mares solteres, parelles homosexuals i altres. Aspectes biopsicosocials i emocionals.  Complexitat contextual.
− La criança a la llar. La criança amb cangurs i a les escoles bressol.

2. Supervisió d’observació de nadons i de material clínic d’infants

3. Aprofundiment de l’atenció des de l'embaràs fins als 2 anys

3.1 Les primeres comunicacions i interaccions amb la mare, el pare i la família: 

− El paper de la comunicació cara a cara entre la mare i l’infant en el desenvolupament. Els patrons d'aferrament en l’infant, tant en els segurs com en els insegurs.
− Microanàlisi de la interacció cara a cara. El poder dels breus moments de comunicació cara a cara entre la mare i el bebè. Dra. Beatrice Beebe
− Aprendre a mirar, aprendre a veure.
− Continuïtat i transformació en el desenvolupament.
− Comencem observant el DVD.
− Com codifiquem les interaccions mare-infant?
− Atenció: mirada, orientació, emoció, tacte.
− Els patrons de comunicació, quan es fan esperar, donen forma al desenvolupament del nen.
− Presentació de l’escala ADBB, Guedeney.
− L’atenció precoç a les escoles bressol. Base “babywatching”.
− La classificació diagnòstica 0-3.
−  Psicoteràpia per a pares i fills.
− Treball interdisciplinari, aportacions: neuropediatria, ginecològiques.

3.2 Desenvolupament biopsicosocial de l'infant dels tres als sis anys:

− Desenvolupament de la comunicació. Evolució del llenguatge.
− Importància del desenvolupament emocional.
− Desenvolupament psicomotriu.
− Evolució social.
− Desenvolupament de l'aprenentatge.
− Aportacions de D. Daws, D. Rosenbluth, E. L. Osborne i altres.
− Dificultats neurològiques del desenvolupament.
− Abordatges terapèutics: fisioterapeutes, logopedes, psicomotricitat, psicoteràpia.
− Psicoteràpia de grups de pares.
− Atenció als mestres.
− Coordinació de pediatres, neuròlegs i altres especialistes.
− Altres
− Anàlisi de casos clínics.

4. Aportacions teòriques a la infància de 3 a 6 anys

− Patrons de comunicació mare-infant.
− Teoria de la sensorialitat de J. Corominas.
− La confiança epistèmica.
− El grup familiar: famílies funcionals i famílies disfuncionals. Funcions emocionals.
− Les fallades del vincle d’aferrament.
− Les tres generacions. Com s’han relacionat la parella parental amb cadascú dels seus pares: les fallades del vincle d’aferrament.
− Resiliència: pensament de Boris Cyrulnik i autors posteriors.
− L’estrès i el distrès de la parella parental i el nadó. Dificultats dels pares per tolerar l’estrès dels nadons i infants.
− Patrons mare-fill de comunicació: sensorial, protosimbòlica i simbòlica.
− Sistemes de regulació emocional.
− Sistemes de reparació. Teixir reparacions.
− Importància de la narrativa.
− Tècniques i instruments d’avaluació.
− La classificació diagnòstica 3-6 anys
−     Anàlisi de casos clínics.

5. Treball de síntesi

6. Pràctiques d’observació de nadons al domicili o l'escola bressol
 

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Montserrat Martínez del Pozo. Veure currículum a l'apartat Direcció.

Lourdes Busquets Ferré. Veure currículum a l'apartat Coordinació.
 
M. Cristina Betrian Piquet. Veure currículum a l'apartat Coordinació.
 

Direcció

Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Codirectora dels diplomes de postgrau i del màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en adults, vellesa, nens i adolescents, en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’Equip Directiu de l’Escola de l’ACPP, professora dels màsters semipresencials, del màster presencial de perfeccionament i de cursos de formació continuada. Docent del Programa de Formació de Psicoterapeutes de la Fundació Puigvert. Participació com a ponent en jornades, cursos i congressos per a psicòlegs, metges i infermers a la Fundació Puigvert. Secretària del Consell Directiu de l’ACPP. Delegada de l’AEPP. Delegada de la FEAP. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea de l’EFPP per a la secció de grups. Membre fundadora de l’ACPP-AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència de metges, psicòlegs, infermers i personal sanitari. Congressos europeus i sud-americans. Realització de la tesi doctoral: Anàlisi del “procés d’elaboració del dol” en la hipertensió arterial essencial: estudi empíric de les seves fases mitjançant observació sistemàtica. Universitat de Barcelona, setembre de 1992, amb l’obtenció d’excel·lent cum laude. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 1996. Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidós, 1992. Compartir y transformar. Una experiencia grupal para padres con hijos con trastorno mental grave. Ed. Bubok, 2013. Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia. Congressos a Europa i Argentina.
Primer premi de reconeixement per la promoció del trasplantament encreuat a Espanya i també a la institució Fundació Puigvert per ser el centre on se n’havia fet més. El reconeixement, atorgat per l’Organització Nacional de Trasplantaments, va ser lliurat per la reina Letizia el 23 d’octubre de 2014 al Ministeri de Sanitat.Coordinació

– Lourdes Busquet Ferré. Psicòloga i psicoterapeuta del CDIAP Equip40. Postgrau en Psicoteràpia Pares-Nens i Detecció Precoç en Signes d’Alarma d’Autisme, Londres. Short course "Holding the baby and toddler in mind: An individual, family and community perspective". Tavistock Centre, Londres. Seminari d’observació de nadons des del naixement fins al segon any de vida.
Té el certificat europeu EuroPsy d’Especialista en Psicoteràpia. Delegada europea de la Comissió de Nens i Adolescents de l’EFPP. Docent i col·laboradora del departament de recerca del centre educatiu i terapèutic Carrilet. Docent de l’ACPP del Seminari d’Atenció a la Petita Infància i del Màster de Perfeccionament de Psicoteràpia Psicoanalítica. Màster de Psicopatologia i Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon Llull, Barcelona.

Maria Cristina Betrian Piquet. Psicòloga. Psicoterapeuta didacta de l’Escola de l’ACPP. Psicoanalista, membre de la SEP-IPA, psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre didacta de l’ACPP-AEPP. Docent dels diplomes de postgrau i màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de la Universitat de Girona i del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de l’ACPP. Docent de l’ECPNA (Escola Clínica Psicoanalítica Nens i Adolescents).
S’ha format en la tècnica d’observació de nadons amb el doctor Manuel Pérez-Sánchez. Ha rebut formació en la tècnica d’observació terapèutica amb la Núria Abelló, de la Fundació Vidal i Barraquer.
Recerca a l’escola bressol com una matriu del desenvolupament biopsicosocial en la infància.
Espai de detecció i prevenció de conductes de risc.
Supervisió de tractaments en el marc quotidià dels infants.
Assessorament i recerca en metodologia per tal de donar resposta als dubtes que expressen repetidament professionals de diferents àmbits que acompanyen el desenvolupament de la petita infància.

Estudi de les relacions intragrupals i extragrupals dels petits infants i mestres en escoles bressol i a preescolar.

Organització de videoconferències entre els professionals al Centre Pi i Molist de Barcelona, al centre APEIRON d’Itàlia, i al centre APEIRON de Basilea.


Organitza:


 

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.