Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària (SEMIPRESENCIAL)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Desena
Hores: 850.00
Idioma: català i espanyol
Data inici: 20/10/2017
Data finalització: 26/10/2018
Crèdits: 34.00 ECTS
Nombre de places: 14
Codi: 17SLX1013
Matrícula oberta

Preu:
  • Matrícula ordinària:
    1.695,00€
  • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.610,25€
  • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.525,50€
Horari: Sessions on line: divendres cada 15 dies.
Sessions presencials (7 durant el curs): divendres de 16 a 21 h i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19.30 h
20 i 21 d'octubre de 2017
12 i 13 de gener de 2018
16 i 17 de febrer de 2018
16 i 17 de març de 2018
20, 21 i 22 d'abril de 2018 (cap de setmana al País Basc)
4 i 5, 25 i 26 de maig de 2018
29 i 30 de juny de 2018
Treball final: 26/10/2018

Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Pic de Peguera, 11 de Girona (17003)

Homologat per part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya com a formació específica en mediació en l'àmbit del dret privat i en la part general.

PRESENTACIÓ
Aquesta postgrau, amb 12 edicions impartides ininterrompudament en diferents modalitats, amb més de 200 professionals en actiu, que va ser pioner en l’anàlisi i el tractament de la conflictivitat pública i que encara avui és l’únic dedicat exclusivament a aquesta àrea de coneixement i d’intervenció, parteix de la premissa que el conflicte és inherent a les nostres vides, forma part de la quotidianitat, i que el que el fa ser d’una manera o d’una altra i ens permet assolir solucions exitoses és el seu tractament, la seva gestió i resolució i que impliqui el màxim d’agents afectats des d’una visió positiva i amb criteris de gestió de qualitat.
 
En els darrers 16 anys a Catalunya i a l’Estat Espanyol – abans a altres països europeus i del món- s’han dut a terme projectes i programes de gestió i resolució de conflictes públics per part d’institucions públiques i organitzacions privades que han facilitat un corpus de coneixement i unes formules d’intervenció en aquest camp. Avui són molts els professionals formats que desenvolupen aquesta treball per mitjà de diferents processos en institucions públiques i organitzacions privades en l’espai públic i social en el nostre país.
 
Precisament, la Resolució i gestió dels conflictes públics ja no és patrimoni exclusiu dels governs i de les administracions públiques, tot i que són les institucions encarregades d’oferir garanties de seguretat i estabilitat socials. Això permet que aquests i altres actors, respecte problemes i conflictes, es modernitzin i redefineixin per tal d’adaptar-se a les necessitats i exigències col·lectives i individuals actuals, revisant el seu paper dins l’espai i esfera pública.
 
Dins d’un context, de canvis, de transformacions profundes, constants i trepidants, de crisi, on conviuen vells models que no acaben de desaparèixer i els nous que no acaben de sorgir, el conflicte ha esdevingut una coordenada estable per entendre com funciona i es desenvolupa la societat actual. Precisament, de la capacitat de gestionar i resoldre els conflictes amb èxit en depèn la governabilitat de les nostres institucions i comunitats.
 
A partir del següent link trobareu opinions d'exalumnes del Diploma de Postgrau;
https://www.youtube.com/user/ResolucioConflicteTV 
OBJECTIUS

– Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
– Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
– Capacitar per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
– Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
– Disposar de pautes i criteris per a l’elaboració de projectes de mediació comunitària i de bones pràctiques per a la gestió del conflicte comunitari i públic i per a la seva avaluació.

A QUI S'ADREÇA
– A titulats universitaris de diferents camps interessats en el desenvolupament d’aquesta pràctica professional o d’aquest àmbit d’intervenció.
– A persones amb titulació universitària que treballen o desenvolupen projectes o serveis en l’àmbit comunitari i públic: cos de l’Administració; tècnics d’institucions educatives, sanitàries, dels serveis socials i personals, universitàries, etc.; representants públics, dirigents, tècnics i voluntaris d’organitzacions del tercer sector; dirigents i treballadors del sector empresarial, i professionals dels mitjans de comunicació i de la informació.
– A persones i professionals que poden justificar (mitjançant una carta de recomanació o un breu informe d’institucions públiques, entitats o empreses) els seus coneixements pràctics o experiència professional, associativa o fins tot voluntària, en la prevenció, gestió i resolució de conflictes i també en mediació.
REQUISITS D'ADMISSIÓ
– Titulats universitaris en qualsevol disciplina.
– Persones i professionals que poden justificar (mitjançant una carta de recomanació o un breu informe d’institucions públiques, entitats o empreses) els seus coneixements pràctics o experiència professional, associativa o fins tot voluntària, en la prevenció, gestió i resolució de conflictes i també en mediació.
 
 
Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Descripció


Sessió informativa > dimecres 27 de setembre a les 19 h a l'aulari 1 de l'Edifici Giroemprèn del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

Curs pendent d'homologació per part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya com a formació específica en mediació en l'àmbit del dret privat i en la part general.


PROGRAMA

1a sessió presencial: trobada - presentació acadèmica i de funcionament i continguts del postgrau

1. INTRODUCCIÓ A LA CONFLICTOLOGIA
1.1. Aproximació al concepte de conflicte
1.2. Teories del conflicte social
1.3. Trets característics d’un conflicte
1.4. Tipologia de conflictes: factors i causes
1.5. Els costos del conflicte i recompenses de la gestió. Intervencions

2. COMUNICACIÓ AMB ÈXIT
2.1. De la idea al discurs
2.1. Comunicació verbal
2.2. Comunicació no verbal
2.3. La gestió de les emocions
2.4. Comunicació en situacions de conflicte
2.5. Casos pràctics: comunicació, crisi i conflicte

3. NEGOCIACIÓ, MEDIACIÓ I ALTRES PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE CONFLICTES
3.1. La negociació

3.1.1 Què és la negociació?
3.1.2. El procés negociador
3.1.3. Preparació i desenvolupament de la negociació
3.1.4. Casos de negociació

3.2. La mediació

3.2.1. Què és la mediació? Principals models
3.2.2. Característiques de la mediació
3.2.3. Claus i tècniques de mediació per a l'acord
3.2.4. Seguiment i avaluació de l'acord
3.2.5. El rol i les competències de la persona mediadora
3.2.6. L’ètica en la mediació
3.2.7. Anàlisi de casos de mediació aplicada

3.3. Altres procediments

3.3.1. Facilitació i el procés facilitador
3.3.2. Diàlegs apreciatius
3.3.3. El joc en i per a la gestió de conflictes
3.3.4. La música en la resolució de conflictes

2a Sessió presencial: trobada - tutoria col•lectiva- avaluació activitats mòduls 1, 2 i 3

4. LA GESTIÓ DEL CONFLICTE PÚBLIC
4.1. Democràcia i gestió del conflicte
4.2. Ètica, política i conflicte
4.3. Polítiques públiques en societats complexes
4.4. Conflictes públics i àmbits d’actuació
4.5. Gestió Alternativa de Conflictes (GAC). Procediments d’intervenció
4.6. Experiències i serveis de GAC a Catalunya
4.7. El conflicte en els equips de treball públics
4.8. La gestió de processos d’autodeterminació
4.9. La gestió de conflictes en els governs i de coalició
4.10. Estudi de cas: anàlisi i gestió d'un conflicte públic

3a sessió presencial: trobada - tutoria col·lectiva - avaluació d’activitats mòdul 4

5. LA GESTIÓ DEL CONFLICTE I LES ORGANITZACIONS DEL TERCER SECTOR
5.1. La gestió del conflicte al tercer sector
5.2. Funcions i acció social
5.3. Tercer sector, regulació i lògiques de funcionament
5.4. Tercer sector, Administració i empresa. La gestió de la col·laboració

4a sessió presencial: trobada - tutoria col·lectiva - avaluació d’activitats mòdul 5

6. LA GESTIÓ DEL CONFLICTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
6.1. Els mitjans de comunicació davant el conflicte
6.2. Instruments i discurs dels mitjans en l'escalada del conflicte
6.3. Mitjans de comunicació i generació de consens
6.4. Comunicació local i relacions amb la ciutadania
6.5. Premsa i crisi. Casos al voltant de la immigració
6.6. Mitjans de comunicació i conflicte públic. El cas de les obres del TGV

7. L'EMPRESA I EL CONFLICTE EN EL CONTEXT SOCIAL
7.1. L'empresa i el conflicte públic
7.2. La GAC. Un criteri bàsic per a la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
7.3. L'acció social de l'empresa en el territori i en el marc de la RSC
7.4. Estratègies col•laboratives des del sector públic en el marc de la RSC

8. ÀMBITS I SECTORS TRANSVERSALS DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

8.1. Legislació i condicions de la mediació
8.2. Educació
8.3. Joventut
8.4. Seguretat i policia
8.5. Participació
8.6. Síndics locals
8.7. Immigració
8.8. Serveis socials
8.9. Salut
8.10. Urbanisme - turisme
8.11. Creixement personal
8.12. Medi ambient
8.13. Conflicte i esport
8.14. Blocking, en comunitats de veïns
8.15. Internacional i solidaritat

5a sessió presencial: trobada - tutoria col•lectiva - avaluació d’activitats mòduls 6 i 7 i 8

9. DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE GAC
9.1. Criteris i instruments per al disseny de programes
9.2. Estratègies de treball i planificació
9.3. Definició i disseny del projecte
9.4. Execució del projecte
9.5. La gestió i el relat del projecte
9.6. Criteris de qualitat i bones pràctiques de GAC (també presencial)
9.7. Les tecnologies de la informació i la comunicació
9.8. Projectes aplicats de GAC

10. PRÀCTIQUES O PROJECTE
Pràctiques i/o treball individual tutoritzat 

6a sessió presencial: trobada - avaluació d’activitats mòduls 9 i 10 -Tutoria final de postgrau i pràctiques o projecte

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
–Dr. Joan Manuel del Pozo. Catedràtic de Filosofia de la Facultat de Lletres. Assessor del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya.
–Dr. Joan Nogué. Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona i director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
–Dr. Raúl Calvo. Professor titular de la Facultat de Dret. Assessor del Servei de Mediació de la ciutat de Buenos Aires (Argentina).
–M. Assumpció Vilà. Síndica de Greuges de Barcelona i expresidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
–Belén de la Cámara. Mediadora, Postgrau en Resolució de Conflictes per la URL. Actualment és la responsable de l’Àrea de Mediació de CEPS Projectes Socials.
–Carles Lama. Pianista i exdirector de l’organisme autònom del Conservatori de Música de Girona de la Diputació de Girona.
–Conxita Vila. Treballadora social. Especialista en serveis socials d’atenció primària. Experta en disseny i desenvolupament de projectes comunitaris i treball en xarxa.
–Daniel Tarragó. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Analista i soci i director de l’empresa Neòpolis, d’estudis polítics i socials. És col·laborador docent en diferents universitats en matèria de ciència política i participació ciutadana.
–Emanuela Carmenati. Llicenciada en Dret. Advocada. Vicepresidenta del Tribunal Arbitral de Girona (TAG) i vicepresidenta 3a del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona.
–Francesc Reina. Educador social i mediador de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona. Mediador del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.
–Gerard Quiñones. Llicenciat en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona. És analista i soci i director de l’empresa Neòpolis, d’estudis polítics i socials.
–Guillem Turró. Professor de Filosofia de l'Escola CIC i de Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Ramon Llull i autor de diferents llibres sobre l'esport, els valors i l'impacte mediàtic.
–Jordi Busquet. Doctor en Sociologia. Professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull. Autor de diversos llibres, estudis i manuals sobre la comunicació, la cultura, la violència i els mitjans de comunicació, i en concret sobre la televisió.
–Jordi Casajoana. Llicenciat en Dret per La Universitat de Barcelona. Advocat i Mediador en exercici. Soci Fundador del despatx IMI Institut Mediació Integral.
–Jordi Gusi. Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona i Màster en Funció Gerencial d'ONGD d'ESADE. Desenvolupa tasques de consultoria i assessoria per a diverses entitats. Gerent a ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social.
–Jordi Virgili. Pedagog per la Universitat de Barcelona. Expert en polítiques i programes de gent gran. Ha estat responsable de programes i actuacions de gent gran a l’administració pública i organitzacions privades.
–Jordi Xuclà. Llicenciat en Dret. Professor de dret de la Universitat de Girona. Actualment és diputat al Congrés de Diputats.
–Josep Armengol. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació, Pedagogia. Postgrau de mediació ciutadana i comunitària per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Participació Ciutadana per la Universitat de Girona. Impulsor i mediador del Servei de Mediació Comunitària de ciutadana i comunitària de l’Ajuntament de Vic.
–Lluís Pastor. Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Llull (URL). Professor titular de Retòrica i de Màrqueting Editorial i de Premsa a la URL. Director de Gestió de Continguts del Grup UOC i director general de l’Editorial UOC. Col·laborador a TV3 i RAC1.
–Marta Méndez. Advocada i Mediadora. Sòcia fundadora de GIRA, empresa especialitzada en serveis d’ADR o resolució alternativa de conflictes.
–Mònica Buscarons i Gelabertó. Llicenciada en Psicopedagogia. Postgrau en Resolució de Conflictes Socioeducatius (UAB) i Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica (UdG-Centre Estudis Sistèmics). Consultora i formadora en diferents màsters i postgraus de Conflictologia i Resolució de Conflictes (UOC i UdG). Actualment treballa com a tècnica d'igualtat en una administració local.
–Natxo Tarrés. Músic professional i membre del grup musical Gossos. Estudiós de la interacció de la música en les persones: musicoteràpia i estats modificats de la consciència.
–Núria Llevot. Doctora en Psicopedagogia. Professora del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida. Formadora sobre minories ètniques i educació intercultural del Departament d’Educació i de l’Institut de Ciències de l'Educació.
–Núria Salas. Consultora i Project Manager amb més de 10 anys d'experiència en la planificació estratègica, comunicació digital i gestió del coneixement i de la informació. Responsable Fundació ABD.
–Núria Sánchez. Mediadora familiar i comunitària, especialització en comunicació no violenta i discapacitat.
–Oriol Ripoll. Director de Jocs, una consultora dedicada al desenvolupament de jocs aplicats a projectes de comunicació i educatius. Professor de jocs a l’Escola Universitària d’Educació i Treball Social de la Universitat Ramon Llull i d’intel·ligència emocional i de la creativitat a la Universitat Pompeu Fabra.
–Òscar Negredo. Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG. Coordinador del Centre de Mediació de l’Hospitalet del Llobregat.
–Pau Canaleta. Llicenciat en Història per la Universitat de Girona. Màster en Màrqueting Polític. Consultor en estratègia electoral, política i empresarial.
–Pau Arbós. Coordinador del servei de gestió de conflictes socials en l'espai urbà de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona.
–Quim Brugué. Catedràtic en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona. Director de l’IGOP de la UAB. Professor de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB. Ha estat director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
–Ramon Bartomeus. Cap de Recursos de la Fundació IWITH.ORG.
–Ramon Llorente. Advocat laboralista i de família i defensor del ciutadà de Girona
–Rosa Torre. Directora del Centre de Mediació en Dreet Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
–Toni Limongi. Llicenciat en Ciències de la Comunicació i en Ciència Política per la UAB. Ha format part del servei de premsa de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Redactor i locutor d'informatius a la televisió de les Illes Balears (IB3).
–Xavier Pastor. Veure apartat Direcció.

Direcció

Xavier Pastor Pérez. Llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB. Postgrau en Resolució de Conflictes per la URL. Diploma d’Estudis Avançats i doctorand en Comunicació Política per la URL. Director del Diploma de Postgrau. Col·laborador docent de la Fundació UdG, del Màster en Govern Local de la UAB, dels màsters i postgraus en Conflictologia de la UOC i d'altres universitats i escoles de postgrau. Fundador i soci d’IdealSolucions. Autor de diferents investigacions a Catalunya i de llibres sobre la gestió dels conflictes públics.Coordinació

Eduard Carrera Fossas. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. Mediador i facilitador comunitari a Olot. Conflictòleg, fundador i soci d’IdealSolucions. Col·laborador docent de la Fundació de la Universitat de Girona. Autor d’investigacions sobre el cost del conflicte i la seva gestió i resolució.Dim lights Embed Embed this video on your site
Organitza:

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

OPINIONS D'EX-ESTUDIANTS

Josep Maria Corominas

"Hem treballat amb conflictes reals" (veure vídeo)

24/07/2017
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.