Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Teràpia Focalitzada en les Emocions (SEMIPRESENCIAL - Realització Barcelona)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 750.00
Idioma: Català
Data inici: 25/02/2017
Data finalització: 02/12/2017
Crèdits: 30.00 ECTS
Nombre de places: 45
Codi: 16SPX1029
Matrícula tancada

Preu: 1.180,00€
Preu:
Horari: Dissabte, de 9.15 a 14.15 h i de 15.15 a 19.30 h
Sessions presencials: 25 de febrer, 25 de març, 29 d'abril, 27 de maig, 10 de juny, 22 de juliol, 30 de setembre, 28 d'octubre, 25 de novembre i 2 de desembre de 2017

Lloc realització: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica- Plaça Bonanova, 11, Entresol 2a. Barcelona

PRESENTACIÓ
L’ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, des dels seus orígens el 1986,  ha tingut l’objectiu de vetllar per la formació de psicoterapeutes. Actualment vetlla per la formació continuada del equips des de la perspectiva interdisiciplinar.  El pensament contemporani no sols ens brinda una comprensió més profunda del que som sinó que a més ens possibilita una sèrie de diàlegs molt valuosos entre les ciències del cervell, el sistema nerviós i altres àrees del coneixement com és la psicologia dinàmica. 
 
El repte que va sorgir a finals del segle XX, amb les aportacions de la psicologia dinàmica, cognitiva, la ciència de la ment, la ciència del cervell i el sistema nerviós, la genètica i l’epigenètica, l’antropologia i les neurociències, ha tingut com a resultat una nova ciència de la ment que ens permet contestar un conjunt de preguntes sobre nosaltres mateixos: com percebem, aprenem i recordem? Quina és la naturalesa de les emocions? L’empatia, el pensament i la consciència? En aquesta conjunció, la neurociència actual, mitjançant les noves tècniques d’imatge i so, connecta les emocions, la psicologia dinàmica i cognitiva, l’art, els avenços científics i els avatars de la nostra societat. En l’esdevenir humà les emocions tenen una funció cabdal.
 
Estem entrant en una nova era, l’era de l’estudi científic i dinàmic de les emocions. Una vegada que s’ha vist un PET (tomografia d’emissions de positrons) –escàner que mostra les diferents imatges de diferents àrees del cervell– en el mateix moment que el pacient viu records impregnats d’emocions relacionades amb el dolor i traumes, així com les imatges fetes després del procés terapèutic focalitzat en les emocions, en l’ara i l’aquí de les teràpies, no podem negar la importància de les emocions. Les emocions són un fet empíric, a nivell científic i experiencial.

Les emocions ens mobilitzen i ens informen, i quan s’integren amb la reflexió, constitueixen una brúixola immillorable per la vida. La transformació de les emocions disminueix els trastorns mentals i psicosomàtics i ens permet guarir-nos millor de malalties cròniques greus.
 
En teràpia no s’ha parlat prou de l’emoció. Aquest diploma de postgrau té l’objectiu de posar l’emoció en primer pla, estudiar-la, donar-li noves mirades i narratives.
 
Formar el psicoterapeuta, treballador social, infermer, metge i altres professionals mitjançant aquesta metodologia els capacita per comprendre l’evolució de les emocions al llarg de la vida. També per  tractar més adequadament les vicissituds emocionals que comporten les diferents malalties, les pèrdues significatives, els dols i els traumes, els microdols i els microtraumes, i els maltractaments com el bullying, el mobbing, la violència de gènere i altres. La societat d’avui dia reclama l’atenció d’aquests sofriments que tant s’han ignorat. Recollirem la veu dels diferents professionals i també del que ens aporta el cinema en la comprensió i transformació de les emocions, i també respecte els conflictes relacionals i socials.
 
Aquest diploma de postgrau ajuda els diferents professionals a que puguin establir i desenvolupar processos de canvi emocionals, cognitius i del seu context. Canvis que donen lloc al bon desenvolupament humà i al benestar. També comprendrem l’experiència emocional i les seves repercussions  en el naixement i evolució del pensament filosòfic,  científic, literari   i  art,  en  èpoques  històriques cabdals.  Abordarem les emocions en el món audiovisual. Comptarem amb un director de cinema: Joan Riedweg.
 
Focalitzarem en la por, la vulnerabilitat, la indefensió, l’enuig, la gelosia, l’enveja, la tristesa, l’aflicció, la vergonya, la ira, l’agressivitat, el menyspreu, l’orgull, la culpa, el penediment, l’alegria, l’interès, l’entusiasme i l’amor en teràpies individuals, de parella, grupals i familiars.
 
En el diploma d’aquest postgrau s’integren els següents objectius:
– Estimular i potenciar la recerca en la teràpia focalitzada en les emocions i les seves aplicacions.
– Desenvolupar diferents espais d’intercanvi amb diferents professionals.
– Facilitar la formació continuada als professionals de la salut mental i ensenyament.
– Proporcionar formació a professionals d’equips interdisciplinaris relacionats amb la salut.
– Saber construir un equip interdisciplinar.
– Potenciar la identitat dels terapeutes.
– Aprofundir en el procés terapèutic en les diferents tècniques per fer que la  teràpia arribi a un sector més ampli de la població.
– Desenvolupar un programa de formació de terapeutes.
– Estimular i potenciar la recerca en la teràpia focalitzada en les emocions i en les seves aplicacions.
 
L’ACPP està vinculada a l’AEPP, Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica, que aplega els psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica de l’Estat espanyol, i a la FEAP, Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, que aplega els psicoterapeutes de les diverses línies i tendències de tot l’Estat espanyol.
 
L’ACPP és cofundadora d’ambdues organitzacions.
 
L’ACPP està reconeguda com l’única associació de psicoterapeutes d’àmbit català per l’EFPP,  European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, i hi està vinculada. L'EFPP associa, en els diferents vessants d’infants i adolescents, d’adults, parelles i famílies, grups i organitzacions. En tot el conjunt aplega més de 13.000 psicoterapeutes psicoanalítics dels països integrants de la Unió Europea que treballen en l’àmbit públic o privat.
 
L’AEPP associa els psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica de l’Estat espanyol a través de les associacions autonòmiques, com és l’ACPP.
 
L’Estat espanyol està representat a Europa per set delegats, quatre dels quals pertanyen a l’ACPP i els altres tres, a la resta de l’Estat.
 
La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen la seva tasca a l’Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional.
 
La FEAP està integrada a l’EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.
 
Considerem que l’ens promotor de l’ACPP assoleix un dels seus objectius de formació en contribuir a la docència que imparteix mitjançant el Diploma de Postgrau en Teràpia Focalitzada en les Emocions
 
El nivell acadèmic correspon als estudis de diploma de postgrau.
OBJECTIUS

– Formació en la Teràpia Focalitzada en les Emocions, TFE. Aprendre a diagnosticar o avaluar l’estat emocional dels pacients. Formar-se en les diferents fases d’abordatge de la TFE i com promoure els processos de canvi.

– Proporcionar aportacions actuals en diferents disciplines: psicòlegs, metges, educadors, psicopedagogs,  treballadors socials, infermeres, psiquiatres, cirurgians, antropòlegs, sociòlegs, llicenciats en Belles Arts i altres, tant pel que fa a l’abordatge clínic com a altres experiències professionals i personals. Ens basarem en models tècnics i teòrics focalitzats en les emocions.

– Es destacarà també la funció de les emocions i dels vincles, així com les seves transformacions en el treball realitzat pels diferents professionals socials –metges, infermers, educadors, mestres de preescolar, primària i secundària, professors d’universitat, psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres, altres  i qualsevol persona interessada en el tema. Es valorarà molt el treball interdisciplinari per tal d’atendre les problemàtiques que genera el maltractament: pànic, perill de mort, exclusió del grup, inhibició del desenvolupament del pensament, culpa, vergonya, indefensió, fragilitat, negació del context que està vivint la persona afectada.

– Aprofundirem en les diferents emocions que es desvetllen al llarg de la vida quan les persones es troben en situacions suficientment bones.

– Conèixer els indicadors i els predictors del maltractament. Aplicar les tècniques i estratègies pertinents en violència de gènere, mobbing, bullying, maltractament als vells. Així com tractar les seves seqüeles.

– Focalitzar en l’impacte de la pèrdua o separació de persones estimades així com les conseqüències sobre el psiquisme del maltractament rebut durant la infància o al llarg de la vida.

– Aprenentatge en la dinàmica de grup i organitzacions

– Supervisió de casos.

 

A QUI S'ADREÇA

Un ampli ventall de professionals que valoren la importància de les emocions i els vincles en l’evolució personal: treballadors socials, metges, cirurgians, infermers, educadors, mestres de preescolar, primària i secundària, professors d’universitat, psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres, antropòlegs, etòlegs, sociòlegs, llicenciats en Belles Arts, fisioterapeutes, policies, mossos d’esquadra i qualsevol persona interessada en el tema.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
– Llicenciats o graduats en Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Belles Arts, Sociologia o en Antropologia
– Diplomats o graduats en Treball Social, Educació Especial, Fisioteràpia, Infermeria, Mestre en Educació Infantil, Primària o Secundària 
– Docents d’universitat
– Mossos d'esquadra, treballadors de presons i policia local
– Professionals interessats a conèixer les teràpies focalitzades en les emocions, TFE
– Es valoraran altres titulacions
 
Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.


PROGRAMA
PROGRAMA
 
Mòdul 1. Teràpia focalitzada en les emocions, TFE. Diagnòstic i tractament.

Què és l’emoció? La funció cabdal de l’emoció. Les aportacions de les neurociències. Les neurones mirall. L’impacte i el conflicte estètic. La creació del vincle emocional persona-terapeuta. La integració de l’emoció, motivació, cognició i conducta. La personificació. Esquema emocional o unitat bàsica, generació de l’experiència emocional i del significat. Aplicació específica de la TFE en el dol i el trauma. El procés emocional. Influència de les emocions en el pensament, el record i la memòria. Avaluació de les emocions. Trastorns emocionals. Processos de canvi. La regulació  emocional. Fases de la intervenció focalitzada en les emocions: descripció de cada una de les fases i com elaborar-les. El xoc i la «manca d’emocions». Conflicte i dèficit, , interaccions mútues.   Treball diferencial amb cada una de les emocions. Tècnica de destriar les emocions i com transformar-les. La creació de nous significats. La importància de les noves narratives. Tècnica de treball diferenciat amb les emocions. Investigació, formació i supervisió.

Docent: Dra. Montserrat Martínez                           

Mòdul 2. Les emocions  al llarg de la vida.
El desenvolupament emocional en el nadó i la petita infància. Etapa de la latència. Pubertat i  adolescència. Les  problemàtiques emocionals en les  diferents etapes de la adultesa.

Docent: Sra. Anna Romagosa

Les emocions en la  gent gran. Emocions cabdals en l’etapa de la vellesa: Sentiments de soledat, indefensió, vulnerabilitat, creativitat; repercussions emocionals i psicosocials  en el vell i en la seva família.  Aportacions teòriques de diferents autors.   

Docent: Sra. Raquel Vidal

Mòdul 3. Equip interdisciplinari. Epistemologia, Cervell  i  Estudis de les Emocions. Aplicacions pràctiques. Antropologia de les  emocions.  Aplicacions Pràctiques.

Com podem formar un equip interdisciplinari (E. I.)? Dinàmica de grup de l’E. I.
– Epistemologia, cervell i estudis de les emocions. Aplicacions pràctiques

Condicionament epistemològic en psicologia
– Conceptualització actual del debat «biològic - ambiental»
– Pot ser l’ambient psicosocial un agent causal?
– Models integradors
– Interacció, gens, ambient i emocions
– Què significa bases genètiques en psicologia?
– Reconceptualització del risc genètic com a diferències individuals en la sensibilitat a l’ambient
– Interacció entre genètica, factors ambientals i de la persona
– Conceptes de plasticitat i epigenètica
 
Docent: Dra. Neus Barrantes

 

Antropologia de les emocions. Aplicacions pràctiques.

Antropologia de les emocions
– Interdisciplinarietat conceptual, actors i contexts de situació
– Rituals i eficàcia simbòlica
– Emocions induïdes i pràctiques de consciència alternativa
– Emocionalitat ètnica: identitat cultural i comunitats imaginades
– Ansietats líquides: risc ontologia i aparells finestra
– Passions del cos tecnològic: intensificació humana, neosexualitat i dopatges
 
Docent: Dra. Mª Jesús Buxó

 

Mòdul 4. La cruïlla del símbol: Emoció, pensament, ciència, art i les seves transformacions mútues.
L’experiència emocional i les seves repercussions  en el naixement i evolució del pensament filosòfic,   científic, literari  i  art,  en  èpoques  històriques cabdals.
 
Dra. Montserrat Martínez
 
– Les emocions i el món audiovisual. Director de cinema Joan Riedweg

 

Programa

– L’experiència emocional i les seves repercussions en el naixement i evolució del pensament filosòfic, científic, literari i art, en èpoques  històriques cabdals.
– Aportacions de S. Freud. La personificació de M.Klein. Les actituds emocionals davant la vida.
– Contribucions d’autors  de la teoria del vincle. Contribucions de W. Bion: Vincles d’ amor, odi i coneixement i els seus negatius; progrés i la taula negativa. Reescriure la vida, aportacions de Michael White. Aportacions de D. Meltzer: Impacte estètic i conflicte. Defenses saludables i patològiques. Dra. Montserrat Martínez
– Emocions i el mon audiovisual. Director de Cinema Joan Riedweg. Pel·lícules “Xtrems” i “Desclassificats”.
 
Mòdul 5. El dol i les ferides emocionals. Trauma i desorganització per Maltractament i/o Dol.
– El dol i les ferides emocionals

Característiques de diferents pèrdues i dols. La pèrdua d’una persona molt significativa: fill, parella, germà, membre de la família significatiu, amic, altres. Els microdols. El dol migratori. La resiliència. Què és un procés de dol? Què implica? I si no s’inicia el dol? El dol congelat. Fases i posicions del procés de dol. Fluctuacions. Font de les ferides i com guarir-les. Els abans i després de la pèrdua. Diferència entre els símptomes i les problemàtiques pròpies del dol, la depressió i les d’altres psicopatologies. Diagnòstics diferencials. Aplicació de la TFE en el dol i les ferides emocionals. Presentació de casos del diversos professionals o del docent.

Docents: a confirmar

– Trauma i Desorganització per Maltractament i/o Dol.

  • El dol i maltractament des de diferents autors i perspectives psicoanalítiques
  • Vincle afectiu, dol i maltractament
  • Concepte de desorganització des de la perspectiva de l’Attachment Theory
  • Efectes del Trauma en la regulació emocional i la salut mental
  • Anàlisi i observació d’indicadors de trauma i desorganització en l’infant
  • Anàlisi i observació d’indicadors de trauma i desorganització en el discurs narratiu del pacient adult
  • Orientació del tractament

Docent: Dra. Marta Sadurní.

  • Trauma en l’àmbit escolar, acadèmic, familiar:  Bulliyng,   Mobbing,  Assatjament  sexuals
  • El mal tracte invisible. Micro-traumes. Indicadors.
  • Por, pànic,  vulnerabilitat i indefensió.  Negació de la família i professionals. Indicadors i predictors. Personalitats i contexts familiars de risc. Possibles seqüeles  del maltractament.

Docent: Dra.  Montserrat Martínez

Mòdul 6. Les emocions en la dinàmica grupal i en les organitzacions o institucions. 
 
Les emocions en el grup.
Què és un grup? De l’individu a la parella, i de la parella al grup? Dinàmica grupal. La importància del grup familiar. Les famílies d’avui dia. Les famílies reconstituïdes. La parentalitat i l’afiliació. Problemàtiques de l’adopció. Papers i funcions emocionals en la vida de família i en els grups de diferents àmbits. Contenció emocional en les situacions de dol i en les de trauma. Grup operatiu. Grup de sensibilització. Grup d’entrenament. Què és el grup anàlisi: aportacions de S. R. Slavson i H. Foulkes i autors posteriors. Grups d’orientació psicodinàmica. El grup és molt més que la suma d’allò que aporta cada individu. Grups de treball i grups de supòsits bàsics. Cultura grupal i emocions: aportacions de W. Bion i altres. Teràpia emocional de parella, en la TFE. Teràpia de grup, en la TFE. Presentació de grups d’embarassades. Grups de dol. Grups de dones maltractades per violència de gènere, altres.
 
Les emocions en les organitzacions o institucions.
Les emocions en la institució. Impacte emocional que genera la institució en els seus diversos grups i en els individus. Sistemes jeràrquics. Funció dels líders. Diversos tipus de lideratge. Conflictes entre diferents líders. El líder creatiu. Sistemes defensius davant el sofriment: de la dependència a la submissió, simbiosi, confusió i robotització. Por a ser expulsat dels grups i de la institució, por a la pèrdua de treball. Aportacions de diferents autors. Conseqüències emocionals de la pèrdua de treball.             
 
Docent: Dr. Joan Manel Blanqué

 

Mòdul 7. Supervisió dels casos presentats pels diversos professionals.

Mòdul 8. Treball d’integració.
Presentar un treball en què els inscrits relacionen tot allò que han après en les diferents disciplines del taller de les emocions.

 

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Marta Sadurní Brugué. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Professora titular de Psicologia Evolutiva de la Universitat de Girona. Directora del Laboratori de Vincle Afectiu i directora executiva del Laboratori de Desenvolupament Humà del Departament de Psicologia de la UdG. Coodirectora dels Postgraus i del Màster de la UdG-ACPP. És membre de l’International Attachment Network i està acreditada per la Universitat de Berkeley com a avaluadora a través de l’AAI (Adult Attachment Interview). Docent dels Màsters de Psicoteràpia Psicoanalítica i Perfeccionament per l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítca (ACPP). Membre de l’ACPP.

– Neus Barrantes Vidal. Doctora en Psicologia (UAB), Màster en Psicologia Clínica (UB) i especialista en Psicologia Clínica. Professora titular de Psicologia Clínica, Universitat Autònoma de Barcelona. Professora adjunta al Department of Psychology, University of North Carolina a Greensboro (EUA). Directora del grup de rercerca Interacció Persona-Ambient en Psicopatologia (reconegut per la Generalitat de Catalunya, SGR). Membre del Programa d’intensificació científica ICREA Acadèmia de la Generalitat de Catalunya. Membre de la Xarxa de Recerca en Salut Mental del Ministeri de Sanitat (CIBERESAM). Consultora científica de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver.

– Joan Manuel Blanqué López. Doctor en Medicina. Psiquiatre. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Vocal dels màsters presencials de l’ACPP. Coordinador del Programa de psicosis incipients del CSMA de Montjuïc de Sant Pere Claver Fundació Sanitària de l’any 2007 al 2014. Docent de l’assignatura Relació metge-malalt i Habilitats comunicatives del segon curs del Grau de Medicina, UAB-UPF.

– Maria Jesús Buxó Rey. Catedràtica emèrita d’Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona. Exmembre del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d’Educació i Ciència. Membre del Comitè de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Investigadora de l’Observatori de Bioètica i Dret. Codirectora de la Revista de Bioética y Derecho. Professora del Màster en Bioètica i Dret: Riesgo y Vulnerabilidad, Nanotecnología y Salud,  UB.

– Dra. Montserrat Martínez del Pozo. Veure currículum en l'apartat Direcció.

– Núria Tomàs Bonet. Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta didacta ACPP-AEPP-EFPP. Especialista en nens, adolescents i adults. Coordinadora i professora dels Postgraus i Màsters Semipresencials i Presencials de la UdG-ACPP. Professora dels cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Coordinadora del CSMIJ dels Serveis de Salut Mental Ferran Salsas de Rubí i Castellbisbal del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

– Raquel Vidal Arandes. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de línia psicoanalítica d’adults, nens, adolescents i tercera edat. Exerceix la psicoteràpia en l’àmbit individual, de parella, família i grups. Especialitzada en neuropsicologia i demències. Graduada en Belles Arts per l’Escola Massana en l’especialitat de Pintura. Utilitza amb els seus pacients el llenguatge pictòric com a eina projectiva i realitza exposicions de la seva obra plàstica de manera intermitent. Membre de l’ACPP i de l’AEPP. Membre de la FEAP. Delegada europea per a la Secció de Grups a l’EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy).

– Anna Romagosa Huguet. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta didacta (SEPYPNA; FEAP). Psicoanalista (SEP-IPA). Membre de l’Associació Internacional de Psicoanàlisi de Parella i Família (AIPPF). Pràctica privada des del 1985. Membre de la Unitat de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer durant 23 anys. Exprofessora del Postgrau de Parella i Família (Univ. Ramon Llull). Exprofessora i supervisora del Màster d’Artteràpia de la UB. Actualment: pràctica privada. Professora de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. Professora del Màster de la Fundació Puigvert. Supervisora de psicoterapeutes i de grups multidisciplinaris.

 

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

– Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Coodirectora dels Postgraus i del Doctorat en Psicologia. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Codirectora dels Postgraus i del Màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en adults, vellesa, nens i adolescents, en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’equip directiu de l´Escola de l’ACPP. Professora dels Màsters Semipresencials i del Màster Presencial de Perfeccionament i Cursos de Formació Continuada. Docent en formació i jornades, cursos i congressos per a psicòlegs, metges i infermeres a la Fundació Puigvert. Secretària del Consell Directiu de l’ACPP. Delegada de l’AEPP. Delegada de la FEAP. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Ex delegada europea de l’EFPP per a la Secció de Grups. Membre fundadora de l’ACPP-AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència a metges, psicòlegs, infermeres i personal sanitari. Congressos europeus i sud-americans. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis (Editorial Paidós, 1996). Psicoterapia breve y focal (Ed. Paidos, 1992). Aplicación de la metodología observacional a una investigación : Análisis del proceso de elaboración de  duelo en el hipertenso esencial. Estudió empírico de sus fases mediante observación sistemática.  Mª. T. Anguera (coordinadora), Observación Clínica. Aplicaciones (pag. 157-204) Barcelona: Universitat de Barcelona (1999).   Compartir y Transformar. Una experiencia grupal para padres con hijos con trastorno mental grave (Ed. Bubok, 2013). Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia. Congressos a Europa i Argentina.Coordinació

– Roser Soliva Soliva. Llicenciada en Psicopedagogia per l’FPCEE Blanquerna. Ha cursat el Postgrau de Parella i Família a la Fundació Vidal i Barraquer (URL), el Màster de Psicopatologia Infanto-juvenil de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, dos postgraus de Psicoteràpia Focal Basada en les Emocions a l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (UdG) i actualment cursa el Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica a l’ACPP (UdG).

Maria Àngels Gallardo Alcaida. Psicòloga Infantil i Juvenil, especialitzada en psicologia de l’ educació. Logopeda. Assessorament a Escoles i Escoles bressol. Forma part de la Comissió de Salut Emocional infantil i juvenil de Castellar del Vallès. Especialista en activitats d’estimulació cognitiva amb gent gran. Àmplia formació en tests projectius.

Forma part de l’equip de la Fundació Eulàlia Torras de Beà al CSMIJ de Montcada i Reixac, és fundadora i codirectora del servei de psicologia UNPONT, forma part d’EDAV (Equip d’Atenció al Vincle) i col·labora amb diverses institucions en favor dels vincles sans i la salut mental de les famílies.Organitza:

 

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.