Identificació

                    

            

Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: 33
Hores: 1500.00
Idioma: Català
Data inici: 25/10/2016
Data finalització: 01/12/2017
Crèdits: 60.00 ECTS
Nombre de places: 21
Codi: 16PGX0001
Matrícula tancada

Preu:
 • Matrícula ordinària:
  5.995,00€
 • 10% Descompte si matriculen dos persones de la mateixa empresa:
  5.395,50€
 • 5% descompte persones aturades:
  5.695,25€
 • 15% Descompte si matriculen tres persones de la mateixa empresa:
  5.095,75€
Horari: Dimarts i dijous de 18 a 22 h, divendres de 17 a 21 h i dissabte de 9.30 a 13.30 h. Els divendres i dissabtes només es farà classe 1 cop al mes.
Lloc realització: Fundació UdG: Innovació i Formació. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Narcís Monturiol
PRESENTACIÓ

El Màster en Direcció i Gestió d’Empreses de la UdG (Master in Business Administration) ha assolit 32 edicions; hi han passat més de 600 professionals de les comarques gironines en els darrers anys i s’ha convertit en una excel·lent oportunitat per formar-se a Girona, amb horaris compatibles amb les activitats professionals, que permet aportar una formació directiva transversal, amb rigor i coneixement de darrera generació durant un any. Al llarg dels cursos hem desenvolupat un màster per impulsar la iniciativa empresarial i la motivació necessària per assolir nous èxits professionals i que forma els nous directius que han de liderar els reptes de canvi en els entorns complexos de l’empresa. Un màster amb una visió clarament enfocada a la pràctica (utilitza la metodologia learning by doing), al treball a partir de l’anàlisi de casos reals, als exercicis que simulen situacions de moltes PIME i grans empreses líders dels seus sectors, i que culmina amb la preparació d’un pla d’empresa.

– És un MBA dissenyat tant per aquells professionals que volen adquirir una major transversalitat en la visió empresarial que tenen actualment des dels seus llocs de treball o departaments on han desenvolupat la seva carrera professional, com per aquells que volen desenvolupar noves habilitats per progressar dintre de l’empresa o en la cerca de noves oportunitats, i, en general, millorar la seva ocupabilitat actual i futura gràcies a l’atractiu que té un estudi de màster com aquest. Per això aquest màster s’adreça a professionals amb experiència que se situen en llocs clau de futur de les empreses i que necessiten depassar el llindar del coneixement de les funcions i habilitats per a la gestió i administració en entorns empresarials competitius. Al llarg d’aquestes 32 edicions també hi han participat amb èxit professionals que volen iniciar nous projectes d’emprenedoria i aquells que hauran de gestionar i dirigir l’empresa familiar i que necessiten la millor formació per encarar aquest repte professional.

– L’MBA de la UdG està estretament lligat a la nova economia, s’imparteix en les millors instal·lacions del Parc científic i tecnològic de la UdG, i compta amb professors provinents de les escoles de negoci més prestigioses del país, empresaris i professionals amb experiència en el món de la consultoria. Aquest Màster ha teixit un ampli ventall de relacions en el territori, començant per la seva pròpia associació d’exalumnes, que realitza activitats per a professionals i que permet mantenir contactes amb directius i professionals de les nostres comarques. Col·labora així mateix amb la Càtedra d’Empresa Familiar, ja que som conscients que és una realitat rellevant i que cal tenir en compte en el nostre entorn, i amb l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG).

OBJECTIUS

– Preparar potencialment al professional per accedir a la direcció general i dirigir la seva pròpia empresa.

– Oferir una visió integral i completa de la direcció de l’empresa avui, en l’actual context econòmic, internacionalitzat i canviant, sense oblidar el lligam amb l’entorn de les comarques gironines i català, i un enfocament particular a la PIME.

– Aportar capacitat de lideratge, desenvolupament professional i competències directives clau: creativitat, innovació, iniciativa per a la presa de decisions, treball en grup i direcció d’equips.

– Traslladar les eines per comprendre l’entorn competitiu empresarial d’una manera pràctica i per crear nous models de negoci adaptats en aquest nou context. Adquirir els coneixements necessaris en àmbits com l’estratègia, la innovació, el màrqueting, la gestió econòmica i financera de l’empresa, les operacions o la internacionalització, entre molts altres.

– Compartir valors imprescindibles en el desenvolupament d’un professional, des de la responsabilitat social de l’empresa, fins als valors necessaris per desenvolupar-se en qualsevol equip humà.

A QUI S'ADREÇA

– A professionals amb una carrera professional consolidada en un càrrec de gestió que vulguin adquirir aquelles competències necessàries per treballar en l’àmbit de les activitats relacionades amb l’administració i la gestió d’empreses. Experiència professional mínima de cinc anys.

– A responsables d’empreses familiars que hagin d’assumir la seva gestió o emprenedors que vulguin desenvolupar les competències per dur a terme la seva idea de negoci.

De l’experiència de les anteriors edicions podem dir que el perfil mitjà que participa en el Màster és el d’un professional amb més de 30 anys i que en l’actualitat ocupa càrrecs intermedis, directius o de gestió de projectes en empreses gironines de tots els sectors.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

S'ha de complir com a mínim un dels requisits següents:

1. Experiència professional mínima de cinc anys, i de tres anys en càrrecs de gestió.

2. Creació d'empresa.

3. Gestió d'empresa familiar.

En tots els casos cal superar una entrevista a càrrec de la direcció i coordinació del Màster per tal de poder-se matricular.

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.PROGRAMA

El programa està organitzat en quatre mòduls que alhora compten amb quatre assignatures i un pla de tutories específic relacionat amb la matèria del mòdul. Aquests mòduls s’iniciaran amb una sessió magistral amb un empresari o professor de referència que farà una introducció al contingut d’aquell mòdul d’una manera general, i una coordinació específica per garantir tant l’homogeneïtat del material com una visió àmplia i completa d’aquesta. Al final de cada mòdul es realitzarà una sessió de cloenda que comptarà amb un empresari o un expert en una temàtica relacionada amb el mòdul que oferirà tant una visió pràctica del tema, com noves tendències en direcció a mode de conclusió. En alguns casos es proposarà la realització d’una visita a una empresa que pugui ser un cas paradigmàtic del que s’ha explicat en aquell mòdul.

Durant la realització d’aquests mòduls es començarà a treballar en el futur pla d’empresa que caldrà entregar en finalitzar el curs. Es disposarà de tutories al llarg de l’any tant enfocades a parts específiques del pla d’empresa, com a eines concretes que els professionals requeriran durant el seu desenvolupament. Al final de cadascun dels mòduls proposats s’haurà d’entregar una part del pla d’empresa per tal de fer-ne el correcte seguiment.

Cada mòdul tindrà 21 sessions de 4 hores repartides entre les 4 assignatures de què consta cada mòdul.

 


 

MÒDUL 1: DIRECCIÓ ESTRATÈGICA, INNOVACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

– Direcció estratègica i nous models de negoci
– Emprenedoria
– Innovació i creativitat per competir
– Internacionalització en un món global (Àsia i mercats emergents, la UE i el mercat llatinoamericà)
– Tutories pla d’empresa: idea de negoci i proposta de valor

L'objectiu d'aquest mòdul és donar una visió estratègica de l’empresa, eines per la construcció de nous models de negoci empresarial i per promoure la innovació, la internacionalització i els aspectes clau per emprendre. L’assignatura de direcció estratègica pretén transmetre al participant els conceptes i els instruments imprescindibles en l'elaboració de l'estratègia empresarial i el seu desenvolupament, els mecanismes de control i retroalimentació, així com el tipus de lideratge per fer créixer el veritable actiu de l'empresa, que són les persones, i la totalitat dels recursos associats.

L’assignatura sobre Emprenedoria es basarà essencialment en casos reals. Es donaran les pautes per crear una empresa de manera organitzada i, de la mà d’emprenedors, es coneixeran els principals errors, oportunitats i recomanacions per emprendre amb èxit. L’objectiu d’aquesta assignatura és despertar un esperit creatiu i actiu envers les oportunitats de negoci de l’entorn.

L’assignatura sobre innovació i creativitat vol introduir aspectes clau per a la gestió del procés d’innovació en una empresa, i els aspectes principals per a la gestió de projectes d’R+D, el coneixement de les tècniques de creativitat més avançades, els models d’innovació oberta i transferència tecnològica i com augmentar la capacitat de crear coneixement, generar noves idees i traslladar-les al mercat o a la mateixa organització amb èxit.

Finalment, en aquest mòdul es vol donar una visió clarament internacional, amb sessions específiques per entendre com conduir la internacionalització de l’empresa, i sessions específiques sobre els principals mercats d’interès: Àsia, BRIC, la UE o el mercat llatinoamericà.


MÒDUL 2: DIRECCIÓ GENERAL DE L'EMPRESA I EINES PER A LA PRESA DE DECISIONS

– Entorn organitzatiu, talent i gestió dels recursos humans
– Marketing management I
– Marketing management II
– Implantació de l’estratègia i presa de decisions: business simulation i quadre de comandament integral
– Tutories pla d’empresa: pla de màrqueting

L’objectiu d’aquest mòdul és donar una visió sobre aquells aspectes que configuren moltes de les decisions del dia a dia de l’empresa i que materialitzen l’estratègia de l’empresa amb el conjunt d’eines per prendre les principals decisions relatives als recursos humans de l’empresa, el màrqueting i tècniques que permeten un control en la gestió de l’empresa.

De manera més específica podem dir que hi haurà una assignatura que dóna un enfocament integral a l’organització i els recursos humans, plantejant aspectes com el procés de lideratge, la gestió del talent i la direcció de les persones.

La gestió del màrqueting té un protagonisme molt intens en aquest mòdul, i fa un recorregut des d’aquelles nocions més essencials del màrqueting a l’empresa i introductòries com les decisions de producte, de preu, de publicitat i promoció, la distribució, comerç electrònic, e-marketing o direcció comercial i de vendes, fins aspectes més actuals en el marc de les noves tendències en màrqueting com l’estratègia digital de màrqueting, tècniques d’investigació de mercats, anàlisi dels clients, gestió estratègica de marques, noves maneres de segmentar i posicionar-se en el mercat o la fidelització dels clients.

Finalment, el mòdul tindrà una assignatura relativa a aquelles eines que permeten un control i monitoratge de l’estratègia per a la presa de decisions com el quadre de comandament integral o eines de simulació de plans de negoci.


MÒDUL 3: LA GESTIÓ DELS RECURSOS I LES CAPACITATS DE L'EMPRESA

– Anàlisi comptable
– Direcció financera
– Operacions I: gestió de la producció, compres i supply chain management
– Operacions II: Efficient Consumer Response (ECR), aplicació d’eines per implantar un sistema Lean, logística, etc.
– Tutories: pla econòmic i financer

Aquest mòdul ha de permetre entendre com gestionar tant els aspectes econòmics i financers de l’empresa com aquells relatius a les operacions de la companyia, dos aspectes essencials per al funcionament de l’empresa.

L’anàlisi comptable i la direcció financera per a no economistes és una eina imprescindible per poder gestionar l’activitat econòmica en una empresa o per entendre la situació de l’empresa des d’un departament, en aquest sentit, des d’aquestes dues assignatures. Els professionals de l'empresa han de dominar les tècniques d'anàlisi d'empreses amb la finalitat de poder formular diagnòstics i recomanacions sobre l'evolució, situació i perspectives de qualsevol organització. En aquest context, en aquesta assignatura es proposa que els participants sàpiguen diagnosticar una empresa partint de la interpretació dels seus estats comptables històrics i provisionals, coneguin els elements a considerar quan s'interpreten estats comptables d'empreses d'altres països, puguin formular recomanacions, prendre decisions sobre costos, inversions, valorització d’empreses, finançament o alguns aspectes bàsics de fiscalitat.

En relació amb les operacions, es tractaran els problemes que han aparegut en la gestió de la producció i les solucions que s'han desenvolupat. En aquest marc s’estudiaran casos d'aprovisionament, fabricació i distribució i es tractaran aspectes com el desenvolupament de la filosofia Supply Chain Management (SCM), la distribució física i Efficient Consumer Response (ECR), compres i introducció a la gestió d'estocs, teoria de preu, sistema estructurat de direcció d'operacions, l’aplicació d'eines (Value Stream Mapping) per a la implantació d'un sistema Lean o la implantació de sistemes de gestió de la qualitat.


MÒDUL 4: LIDERANT ORGANITZACIONS: COMPETÈNCIES, VALORS I SISTEMES

– Entorn global i pensament econòmic
– Desenvolupament personal i organitzatiu: lideratge, competències i valors en l’empresa. Eines de negociació en un entorn global, PNL, etc.
– La gestió del canvi en les organitzacions i la transformació a través de les noves tecnologies (business information systems)
– L’empresa familiar
– Tutories: pla d’empresa

Aquest mòdul vol donar una visió sobre aspectes globals, com el coneixement de l’entorn econòmic en el qual ha de competir l’empresa i com impulsar la gestió del canvi o les diverses oportunitats que ens donen les noves tecnologies, amb aspectes més relatius a la nostra cultura empresarial, de caire familiar, o els elements fonamentals per liderar organitzacions i mantenir uns valors coherents amb el context on conviu l’empresa.

En relació amb l’assignatura d’Entorn global i pensament econòmic, es pretén afrontar el creixent grau de sofisticació del món, la famosa globalització, que ha comportat una major incidència dels fenòmens econòmics en l'entorn social. Conceptes com inflació, dèficit públic, oferta monetària, etc. han passat a ser d'ús comú; l'economia com a disciplina cognoscitiva ha entrat dins de la cultura general. El coneixement dels fenòmens econòmics ha passat a ser una preocupació per a tots. La comprensió, la reflexió i la previsió d'esdeveniments poden tenir un paper clau en el món empresarial.

L’objectiu d’aquesta assignatura és entendre els aspectes bàsics del funcionament dels sistemes econòmics i el paper que hi tenen les institucions. Habituar al directiu a pensar en termes d'alternatives i d'optimització dels recursos escassos, respecte a una jerarquia d'objectius. Familiaritzar-lo amb la terminologia i els conceptes macroeconòmics, amb els instruments i l'aplicació de polítiques econòmiques. Tenir una visió suficient del cos teòric de l'economia com a base per a la crítica i la reflexió, evitant arguments simplistes, de l'entorn socioeconòmic.

L’assignatura de Desenvolupament personal i organitzatiu està enfocada d’una manera eminentment pràctica per tal de dominar les habilitats clau perquè a través d’aquestes s’hi fan arribar els continguts propis de la direcció de persones. Totes les sessions estan dissenyades segons situacions professionals comunes i perquè els participants, es preparin, portin a la pràctica i rebin el feed back que potenciï o millori les seves habilitats i les seves competències de direcció.

L’assignatura sobre Gestió del canvi en l’organització ens introdueix aspectes relatius a la gestió del coneixement a l’empresa, i com promoure canvis en la companyia, essencialment sota la perspectiva de la tecnologia, per entendre com es pot treure el màxim rendiment dels sistemes d'informació de l’empresa, sense ser uns especialistes en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Aspectes com la gestió d’un CRM, un ERP, les xarxes socials o altres noves tecnologies per entendre la gestió empresarial avui dia.

Finalment l’assignatura d’Empresa familiar reflecteix el fet que l’empresa familiar és una realitat dins l’entramat industrial del nostre país i molt significativament a les comarques gironines. Actualment a Catalunya, les empreses familiars representen més del 80% de les empreses. Aquesta realitat, juntament amb el fet que en quasi totes les edicions del Màster hi ha hagut alumnes que treballen en empreses familiars o que s’hauran de fer càrrec d’una empresa familiar en un futur, fa que en aquest mòdul s’estudiïn les diferent tipologies, les principals problemàtiques d’aquestes empreses, com, per exemple, les successions, els protocols i els òrgans de govern, i com resoldre-les. Per tal d’aproximar-se a aquesta realitat, es proposen exemples i visites amb directius d’empreses familiars de les comarques gironines.

 

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
– Javier Albarracín. Director de Desenvolupament Socioeconòmic a l'Institut Europeu del Mediterrani (IEMed).
– Emilio Angulo. Enginyer en cap d’R+D a Hewlett Packard i professor associat de la UPC.
– Xavier Arnavat. Departament de Comunicació i Relacions Externes de Repsol.
– Llorenç Bagur. Consultor financer i professor de la Barcelona School of Management (UPF).
– Xavier Brun. Porfolio manager a Solventis i Professor a la UPF Barcelona School of Management.
– Josep Maria Coll. Director de l’EU-Asia Global Business Research Center de l’escola de negocis EADA.
– Imma Corominas. Advocada fiscalista amb consolidada experiència. Experiència de més de 10 anys en big four (PWC) i Cuatrecasas Gonçalves Pereira en fiscalitat internacional de persones físiques i empreses multinacionals i familiars, així com en normativa de preus de transferència. Lideratge d'equips i de projectes. KPMG.
– Oriol Cuatrecasas. Institut Lean Management.
– German Dominguez. Associat sènior a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
– Joan Elias. Professor a EADA i expert en comunicació.
– Cristina Fusté. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
– Néstor Gavilán. Institut Lean Management.
– Núria Gil. Empresària, directora d’Akuaba. Agent representant de Q-Renta AV SA (agència de valors).
– Lluís González de Rivera. Consultor en Direcció del Comportament a les Organitzacions. Professor de l’MBA de la Barcelona Business School (UPF).
– Pau Guerrero. Director Financer Corporatiu de Corporación Cervino. Conseller en diverses societats. Professor en diferents cursos Máster i postgrau de la UPF.
– Lucía Langa. Professora d’EADA i consultora experta en lideratge.
– Bruno Léger. Consultor en Recursos Humans.
– Xavier Lesauvage. Professor a EADA en marketing i consultor.
– Pilar Marquès. Directora de la Càtedra d’Empresa Familiar de la UdG.
– José Manuel Murcia. Empresari, director general de Nederman Inversiones SL, professor d’EADA i consultor.
– Marin Orriols. Assessor estratègic en comerç internacional. Delegat territorial a INVEREST.
– Miquel Planiol. Chief risk officer & Chief compliance officer a GESIURIS.
– Franc Ponti. Professor d’Innovació d’EADA i consultor en creativitat.
– Joan Manel del Pozo. Professor titular de la UdG en Filosofia.
– Marcel Prunera. Fundador i soci de Future Companies, Imacity, GuinotPrunera SL.
– Albert Rof. Empresari i consultor d’estratègia.
– Jordi Riu. Director general de Vives Shoes.
– Joan Anton Ros. Pofessor de comptabilitat i finances a l’Escola de Negocis EADA i col·laborador a la UPF.
– Carles Roy. Director general d’Unilco.
– Jaume Ventura. Director de KPMG a Girona.
– Joaquim Vilà. Professor a IESE en Direcció Estratègica.
– Santiago Villarubia. Director de Recursos Humans a Louis Vuitton.
– Martí Vivancos. Professor d’EADA en màrqueting.
 
Així mateix han compartit la seva experiència amb el MBA diversos empresaris de les comarques gironines com Miguel Ángel Bonachera, Gerent de AB-BIOTICS, Erik Mayol, Director general d'Eurekakids, Robert Mas, Director general d'ABM, Marc Sansalvadó, conseller delegat a Tecalum, Josep Maria Bagudà, Director General de SERHS Turism & Hotels entre molts d'altres.
 
*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

Xavier Amores Bravo. Enginyer industrial i PhD en empresa en el programa de doctorat en Organització d’Empreses. Actualment és el gerent del Catalan Water Partnership el clúster de l’aigua de Catalunya. Va crear la seva pròpia empresa de consultoria en estratègia i innovació i anteriorment havia treballat com a Delegat d’ACCIO  a Girona, també com a Responsable de projectes de promoció econòmica i innovació en el sector de l’energia al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i com a consultor d’empreses en múltiples sectors i organismes públics tant a Catalunya com a nivell internacional. Director del MBA de la Universitat de Girona des de l’any 2013, on anteriorment havia estat coordinador i professor des de feia deu anys. També és professor associat a l’escola de negocis EADA Business School i a la Universitat de Girona en el Departament d’Organització, Gestió d’Empreses i Disseny de Producte.Coordinació

Miquel Coma Vila. Fundador i directiu de l’empresa Hydroo Pump Industries. Ha ocupat diversos càrrecs directius en l’empresa catalana i de representació institucional i empresarial en el sector de l’aigua i en associacions gironines. És màster MBA per la UdG.Organitza:

 

Col·labora:

 aenteg

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  

FULLETÓ DEL CURS

Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau

fb twitter1 rs yt yt Issuu google_petit1Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.