Identificació

                    

            

Màster en Diversitat Religiosa: Pensament, Realitat i Gestió

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Primera
Hores: 1500.00
Idioma: Català
Data inici: 12/01/2018
Data finalització: 28/12/2018
Crèdits: 60.00 ECTS
Nombre de places: 25
Codi: 17PHM0041
Matrícula oberta

Preu: 1.925,00€
Preu:
Horari: divendres, de 15 a 21 h i dissabte, 9 a 13 h
Lloc realització: Facultat de Lletres i Facultat de Psicologia i Educació de la UdG
PRESENTACIÓ

Aquest màster es una proposta formativa que pretén abordar la diversitat religiosa des de perspectives diferents: filosòfiques, sociològiques, antropològiques, històriques i del dret. Es fonamenta en els aspectes següents:

– Vivim un moment fortament marcat per l’explosió de la diversitat a tot arreu, i també, i conseqüentment, per una important fragmentació de les creences, interessos, i identificacions col·lectives i per l’emergència de noves formes d’espiritualitat associades als diversos col·lectius i a les diverses situacions i condicions de vida de la gent.

– El projecte d’algunes ideologies polítiques d’arraconar definitivament la religió a l’àmbit privat o de fer-la desaparèixer ha fracassat. La presència de confessions religioses a la nostra societat i d’una pluralitat cada cop més notable de confessions és un fet obvi, i potser fins i tot desitjable, dins de qualsevol societat democràtica estable. 

– El reconeixement del fet religiós com a fet important en la vida d’algunes persones i com una possibilitat de desenvolupament personal (és a dir, com un dret fonamental) obliga les administracions a dissenyar, executar i avaluar polítiques que tinguin en compte les diferents confessions religioses. Es fa necessari, doncs, que hi hagi personal format i capacitat per assumir aquestes responsabilitats i això vol dir, que conegui i estigui familiaritzat amb aquesta diversitat.

– La diversitat religiosa és un camp d’estudi seriós en l’àmbit acadèmic a pràcticament tots els països democràtics. A Espanya i Catalunya no hi ha cap màster d’aquestes característiques per raons històriques que tenen a veure amb la vinculació excessivament estreta que hi ha va haver entre el règim franquista i l’església catòlica. La situació, tanmateix, després de quaranta anys, és molt diferent i pensem que ha arribat el moment de normalitzar, des de la universitat, el coneixement, el tractament i la formació en gestió de la diversitat religiosa. 

– Hi ha manca de formació interdisciplinària que abordi d’una manera integral la diversitat religiosa, i en canvi, existeix la necessitat de personal professional qualificat que pugui dissenyar actuacions adequades respecte a aquesta diversitat.

– Hi ha necessitat d’oferir una formació especialitzada també per als responsables de confessions religioses.

OBJECTIUS

Generals:

–  Conèixer i identificar els continguts bàsics i fonamentals de les diferents disciplines que aporten reflexió i coneixement de la diversitat religiosa: la filosofia, la sociologia, l’antropologia i la història.

– Analitzar críticament els discursos i els debats sobre el fenomen religiós i els debats interns dins de cada confessió.

– Comprendre els condicionaments sociopolítics que permeten analitzar i entendre el món actual i el paper que la religió i les formes d’espiritualitat hi té.

– Analitzar els models, polítiques i accions en matèria de diversitat religiosa.

Específics:

– Identificar i conèixer l’estructura i l’organització administrativa dels serveis implicats en el desenvolupament de les polítiques de la diversitat religiosa.

– Dissenyar actuacions i realitzar avaluacions d’accions, projectes, programes i plans vinculats a la diversitat religiosa.

–  Investigar i realitzar treballs de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica.

– Identificar i analitzar les realitats de les confessions religioses i les noves espiritualitats.

A QUI S'ADREÇA

A professionals de l’administració pública i entitats del tercer sector, responsables d’entitats religioses i estudiants amb inquietuds per conèixer el fenomen religiós i les seves dimensions teòriques, i adquirir un bagatge i una experiència pel que fa a la seva gestió.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulació universitària.

– Aquesta formació està oberta a totes les persones que vulguin aprofundir en el coneixement sobre la diversitat religiosa. Les persones que no tinguin titulació universitària obtindran un certificat d'assistència al curs.PROGRAMA

1. El fenomen religiós       

Aproximar-se al fenomen religiós des de diferents perspectives, alhora que es presenten els debats filosòfics sobre el fet religiós. Tractar la història de les religions. Aprofundir en els debats i els arguments de l’ateisme i la secularització i oferir informació i diferents perspectives sobre la “nova espiritualitat”.

2. Les religions abrahàmiques

Oferir les nocions bàsiques sobre les religions principals (judaisme, cristianisme i islam), tractar els debats i les fraccions en el si d’aquestes religions i aprofundir en els debats actuals sobre aquestes religions.

3. Budisme, hinduisme i religions de l’Àsia i de l’Àfrica

Oferir coneixement sobre l’hinduisme i les religions de l’Índia, també donar nocions bàsiques sobre les religions principals de l’Àsia i de l’Àfrica i aprofundir en els debats actuals sobre aquestes religions.

4. Gestió de la diversitat religiosa a Catalunya i Europa: marc legal, social i polític

– Aproximar-se al marc legal i polític del models de gestió de la diversitat religiosa.

– Treballar sentències judicials que visibilitzen el debat sobre la diversitat religiosa.

– Conèixer els models de gestió a nivell europeu i català.

– Conèixer iniciatives del marc comunicatiu i veure quin paper juguen les noves tecnologies en la diversitat religiosa.

5. Sociologia i filosofia política de les religions

– Comprendre el fenomen religiós i els seus debats des d’una perspectiva sociològica. Comprendre la filosofia política, conèixer metodologies de l’anàlisi empíric en la diversitat religiosa i oferir un marc teòric per a la recerca i l’anàlisi.

– Experiències “micro” de gestió de la diversitat religiosa

– Conèixer experiències de l’administració (Generalitat i ajuntaments) de la gestió de la diversitat religiosa, abordar els debats sobre la laïcitat i oferir eines per poder analitzar i abordar casos de diversitat religiosa.

6. Experiències “micro” de gestió de la diversitat religiosa

Conèixer experiències de l’administració (Generalitat i ajuntaments) de la gestió de la diversitat religiosa, abordar els debats sobre la laïcitat i oferir eines per poder analitzar i abordar casos de diversitat religiosa. 

7. Pràctiques externes

Conèixer de primera mà la realitat i les pràctiques d’algunes confessions religioses, tenir contacte amb el dia a dia de les institucions que treballen la diversitat religiosa i oferir la possibilitat de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

8. Treball final de màster

Oferir a través de les tutories, eines d’anàlisi per la realització del treball de final de màster, abordar a través d’un treball tutoritzat alguns dels temes relacionats amb la diversitat religiosa i desenvolupar des d’una perspectiva teòrica i/o pràctica una anàlisi sobre la diversitat religiosa i temes vinculats.

ESTRUCTURA MODULAR

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents: 

Màster en Diversitat Religiosa: Pensament, Realitat i Gestió

Diploma d'Especialització en Diversitat Religiosa: Pensament, Realitat i Gestió

 

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat


Ignasi Moreta. Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2010). Professor a la Universitat Pompeu Fabra.  Director literari de Fragmenta Editorial.

Jordi Pigem. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1998). Coordinador de la revista d'ecologia Integral entre 1989 i 1992. Coordinador de l'edició catalana dels volums de l'Opera Omnia de Raimon Panikkar (2009-2010). Ha traduït la biografia de Raimon Panikkar de Maciej Bielawski al català i castellà.  

Joan M. del Pozo. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1987). Professor de Filosofia de la Universitat de Girona, on explica filosofia antiga i ètica aplicada a diverses formes d'acció social. És membre i ha estat director de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, psicoeducativa i sociosanitària.

Francesc Torradeflot. Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i llicenciat en Història de les Religions per la Universitat Catòlica de Lovaina-la-Nova.  Professor de mística cristiana al Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses, de Barcelona. Secretari de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i responsable de l’Àrea de Diàleg Interreligiós d’Unescocat.    

Oriol Ponsatí-Murlà. Doctor en Filosofia per la Universitat de Girona (2008). Professor de Filosofia Antiga a la UdG.  Membre del grup de recerca: La laïcitat positiva a Girona: raonabilitat, límits i aplicacions. UdG, 2016-2017.

Jordi Sidera. Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004). Professor d’història de la filosofia i de les religions a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. President de l’Associació Eliade per a l’Estudi de la Ciència de les Religions.  Membre del grup de recerca: La laïcitat positiva a Girona: raonabilitat, límits i aplicacions. UdG, 2016-2017.

Joan Ferrer. Doctor en Filologia Semítica i llicenciat en Teologia (1989). Professor titular del Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona.  President de l'Associació Bíblica de Catalunya. Professor de Sagrada Escriptura de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Ha estat traductor de la Bíblia al català.

Josep Lluís Carod-Rovira. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Ha estat conseller en cap i vicepresident del Govern de Catalunya, diputat al Parlament i diputat electe al Congrés de Diputats d'Espanya.  Director de la Càtedra sobre Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra.

–  Teresa Forcades. Doctora en Teologia Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya (2009). Màster en Teologia (Master Divinitas) a la Universitat Harvard (1997). Metgessa, teòloga i monja benedictina.

Jordi Moreras. Doctor en Antropologia per la  Universitat Rovira i Virgili (2009).          

Sílvia Planas. Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en Àmbit Local, a la Universitat de Girona (2011).Llicenciada en Història Medieval per la Universitat de Barcelona (1988). Directora de Museu d’Història dels Jueus i de l´Institut d´Estudis Nahmànides. Maître en Histoire Médiévale per l´Université de Toulouse le-Mirail.

Ramon N. Prats. Doctor en Estudis Asiàtics (tibetà, xinès, mongol), per l’Institut Oriental de la Universitat de Nàpols. Ha participat en els seminaris internacionals d’Estudis Tibetans (Zuric, 1977 i Oxford, 1979). Creació de l’Associació d’Estudis Tibetans. Ha estat professor titular de llengua i cultura tibetana del 1981 al 1995 a l’Institut Oriental de la Universitat de Nàpols. Des de 2004 és professor de «Budisme a l’Àsia oriental» a la UPF, càrrec que compagina, des del 2006,  amb el de conservador sènior del «Rubin Museum of Art» i amb el de Director de Recerca al «Tibetan Buddhist Resource Center», ambdós a Nova York.

Xavier Serra Narciso. Llicenciat en Filosofia i diplomat en Teologia i Ciències Religioses. Membre del seminari Vivarium Academicum dirigit per Raimon Panikkar. Fundador de Vivarium Gerisena de Cadaqués, grup d’estudi i contemplació integrat a la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós. Organitzador del seminari Raimon Panikkar de Pensament Intercultural de la Càtedra Ferrater Mora de la UdG. Catedràtic emèrit de filosofia de secundària. Ha estat professor dels cursos d'Introducció a la Filosofia de l’Àsia de la Universitat de Girona. Coordinador de l'edició catalana de l'Opera Omnia Raimon Panikkar.

Agustí Pániker. Director de l’editorial Kairós. Professor del Máster de Religiones y Sociedades de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla). President de la Fundació Ramuni Paniker Trust que fomenta les ajudes per a l’educació de nens i nenes de l’Índia econòmicament necessitats i l’intercanvi cultural entre el sud de l’Índia i Espanya.

Ferran Camas.  Catedràtic en Dret del Treball i de la Seguretat Social, a la UdG. Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona. Director del Programa de Doctorat de Dret, Empresa i Turisme de la Universitat de Girona.

Montserrat Coll.  Doctora en Filosofia i Lletres per la UAB, 1990 amb la tesi: El llenguatge religiós en Duméry. Professora de Filosofia a l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona. Ha estat directora de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Catedràtica d’institut.

Mar Griera. Doctora en Sociologia amb una tesi sobre Polítiques públiques i diversitat religiosa, UAB (2010). Directora del grup de recerca ISOR. Professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat investigadora convidada a l’Institute on Culture, Religion and World Affairs a la Boston University (2009).

Daniel Gamper. Doctor en Filosofia per la UAB (1999). Director del Departament de Filosofia de l’UAB. Professor de Filosofia moral i política a la Universitat Autònoma de Barcelona. investigador principal: Àngel Puyol "La religión en el espacio público democrático". FFI2009-07433. Entitat fiançadora: MICINN. 2010 fins a 2013.

Marc Sureda. Doctor en Història per la Universitat de Girona (2008). Director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. Professor encarregat de curs a la Facultat Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes (Ateneu Sant Pacià, Barcelona). Ha estat docent als estudis d'Història i de Turisme de la Universitat de Girona.

Míriam Díez.Doctora en Ciències Socials (Comunicació) per la Universitat Gregoriana (Roma). Professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL). Professora convidada des del 2014 a la Universitat Pontíficia Gregoriana (Roma). Cofundadora i directora editorial de l’agència internacional Multimèdia H2onews.

Ramon Alcoberro. Doctor en Filosofia per la UB. Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. Autor i propietari del web alcoberro.info

Marco Aparicio. Doctor en Dret Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002). Professor titular interí de Dret constitucional a la Universitat de Girona, on des del curs 2013-2014 ocupa el càrrec de coordinador del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració. És docent convidat a la Universitat de Barcelona (Màster oficial en Antropologia i Etnografia), a Universidade da Coruña (Màster oficial en Migracions Internacionals), a la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia (Màster oficial en Dret constitucional). És membre de la Càtedra Internacional UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG.

Joan Canimas. Doctor en Filosofia per la Universitat de Girona (2005). Coordinador científic de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària, (2003-2016). Membre del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària i del Comitè d'Investigació Clínica de l'Institut d'Assistència Sanitària. Assessorament a la Direcció General d'Afers Religiosos i al Departament d'Educació respecte a les formes de vestir i la multiculturalitat religiosa als centres educatius.

Josep Gordi. Doctor en Geografia. Degà de la Facultat de Lletres. Director del Curs de Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració per la Universitat de Girona.

Mostafà Shaimi. Veure currículum a l’apartat Coordinació.    

Joan Vergés Gifra. Veure currículum a l’apartat Direcció.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Joan Vergés Gifra. Doctor en Filosofia per la Universitat de Girona (2003). Professor titular de l'àrea Filosofia Moral i Política del Departament de Filosofia. Director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. Consultor d’Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya. Director del grup de recerca: La laïcitat positiva a Girona: raonabilitat, límits i aplicacions. UdG, 2016-2017.

 Coordinació

Mostafà Shaimi. Grau en Filosofia per la Universitat de Girona (2015). Màster de recerca en Humanitats, UdG, (2017). Membre del grup de recerca: La laïcitat positiva a Girona: raonabilitat, límits i aplicacions. UdG, 2016-2017. Membre de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social.Organitza:

 Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.