Identificació

                    

            

Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de Grup (SEMIPRESENCIAL) - Realització a Barcelona)

Matricula't
Imprimir

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de Grup per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.PROGRAMA

1. SEMINARI EXPERIENCIAL I D’AUTOOBSERVACIÓ DE GRUP

L’alumne explorarà a través de la pròpia experiència els aspectes dels moviments de grup. Podrà prendre consciència de l’ansietat i les defenses que desvetlla el grup així com les resistències al canvi.

Activitat: Presencial

2. HISTÒRIA I CONCEPTES BÀSICS DE LA TERÀPIA GRUPAL PSICOANALÍTICA

Iniciació a les teories del treball de grup. S’impartiran conceptes de les teories grupals i diferents corrents des de Foulkes i Bion fins a l’actualitat.

Activitat: Semipresencial

3. TÈCNIQUES DE PSICOTERÀPIA DE GRUP

Formació en les tècniques i habilitats terapèutiques per conduir grups.

Activitat: Semipresencial

4. APLICACIONS DE LA TERÀPIA DE GRUP

Es pretén que l’alumne visqui l’experiència de diferents modalitats de grups que es duen a terme en dispositius de l’assistència pública en salut mental de la Fundació Hospital Sant Pere Claver.

–Grups de pacients amb neurosi en diferents etapes evolutives —joves, adults i gent gran— a la Fundació Hospital Sant Pere Claver.

–Grups de pacients psicòtics i amb estats mentals d'alt risc (EMAR).

–Famílies i grups multifamiliars dels programes d'atenció a la psicosi incipient i al trastorn mental sever.

–Grups d’avaluació de la demanda (GAD) a les àrees bàsiques de salut.

–Grups de pares i nens i de pacients i nadons.

–Grups de relaxació i d’altes.

–Grups d'escenoteràpia.

–Grups Balint.

Activitat: presencial

5. SEMINARI D'ANÀLISI I APLICACIÓ DE LA PSICOANÀLISI I LA TEORIA DEL VINCLE AFECTIU A LA PSICOTERÀPIA DE GRUP

Es reflexionarà en grup sobre els grups observats i s'aprofundirà en el contingut de les sessions des de la perspectiva psicoanalítica i la teoria del vincle afectiu.


6. PRÀCTIQUES DE PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA GRUPAL

Els alumnes podran observar diferents grups durant un nombre de sessions limitada. Durant el curs 2017-2018 la rotació es farà entre els grups que s’han descrit en l’assignatura d'Aplicacions de la teràpia grupal.

Dies: Al llarg del curs els alumnes han de realitzar 300 hores de pràctiques consistents en l’observació a les diferents modalitats d’intervenció grupal que es proposen. No hi ha calendari específic. Es pactarà amb els tutors de pràctiques, en funció de disponibilitat dels diferents grups que es fan  en els serveis del Departament de Salut Mental de la Fundació Hospital Sant Pere Claver. Els alumnes poden triar lliurament els dies avisant amb antelació i no sobrepassant les sessions autoritzades per cada grup.  Cada estada d’observació comprèn unes dues hores d’observació. Cal consultar els dies i hores en què tenen lloc les diferents intervencions grupals i el nombre de sessions que s’autoritzen per cada grup.

7. ANÀLISI I AVALUACIÓ DELS GRUPS TERAPÈUTICS

Per obtenir la titulació de Màster, el Laboratori de Vincle Afectiu de la Universitat de Girona amb conveni amb l’Hospital San Pere Claver desenvoluparà protocols per analitzar i estudiar l’evidència empírica dels programes presentats. Es realitzarà un seminari de debat amb els alumnes on s’analitzaran diferents propostes. 

8. REALITZACIÓ DEL TFM

Es guiarà als alumnes en l’inici i el desenvolupament del TFM. Es realitzarà un seminari presencial d’introducció al TFM els dies 17-18 de novembre.

El TFM es supervisarà de manera on-line.

DISTRIBUCIÓ I CALENDARI DEL PROGRAMA

El programa del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de Grup consta de 60 crèdits ECTS que s’imparteixen al llarg d’un curs anual d’inici el 20 d’octubre de 2017 i finalització finals de juny de 2018. Està constituït per un mòdul bàsic que és el Diploma de Postgrau en Psicoteràpia Psicoanalítica de Grup, amb 45 ECTS, que finalitza a principis de juny 2018, que es complementa amb una formació en recerca i la presentació del TFM per obtenir la titulació del Màster.

L'horari habitual de les classes presencials serà els divendres lectius de 16 a 19h i els dissabtes de 9 a 13h.

Seguint la normativa europea, per cada crèdit ECTS es comptabilitzen 25 hores, de les quals 7h es consideren presencials i la resta corresponen a treball dirigit i autònom de l’estudiant. 

 

ESTRUCTURA MODULAR

Aquest curs forma part d'un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions:

– Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de Grup

– Diploma de Postgrau en Psicoteràpia Psicoanalítica de Grup

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Joan Manel Blanqué. Llicenciat i doctor en Medicina. Psiquiatre. Expert en grups multifamiliars de pacients amb trastorns severs. Excoordinador del Programa d’Atenció a la Psicosi Incipient al Centre de Salut Mental de Montjuïc.

Jordi Codina. Llicenciat en Psicologia. Conductor de grups al CSMA. Psicoterapeuta psicoanalític. Coordinador del Centre de Salut Mental d’Adults de Sants.

Anna Costa. Llicenciada en Psicologia. Conductora de grups d’anàlisi de la demanda. Psicoterapeuta psicoanalítica. Psicòloga adjunta al Centre de Salut Mental d’Adults de Montjuïc.

– Assumpció Díez Fontcuberta. Treballadora social en el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants – Montjuïc. Conductora de grups d’adolescents en aquest dispositiu.

– Enrique Ger Gómez. Psicòleg Clínic, Psicoterapeuta i Psicoanalista SEP-IPA. Fins fa poc psicòleg adjunt de la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Conductor de grups paral·lels de pares i nens.

– Víctor Guasch Aparicio. Llicenciat en Medicina, especialista en Psiquiatria i Psicoterapeuta psicoanalític. Coordinador del Centre de Salut Mental d’Adults de Montjuïc. Conductor de grups en el CSMA dins del Programa d´Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI).

– Mercè Jané Alegret. Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta, adjunta en el Centre de Salut Mental d´Adults de Sants. Conductora de grups dins del Programa d´Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI).

– Joana Lara Cabrejas. Llicenciada en Medicina, especialista en Psiquiatria i Psicoterapeuta. Psiquiatra adjunta en el Centre de Salut Mental d´Adults de Sants. Conductora de grups de gent gran.

– Marta Lleonart Camps. Psicòloga clínica i Psicoterapeuta psicoanalítica, amb pràctica en psicoteràpia individual, parella, familiar i de grups.  Ex-professora de Dinàmica de Grups en la Universitat de Barcelona y en ESADE, Escola de negocis. Docent del Màster d’iPsi, Formació Psicoanalítica.

Roc Masiques. Recerca en patrons de la personalitat, salut mental i vincle afectiu. Ha estat fins al 2015 psicòleg de l’EAIA Municipal de Girona. Membre de l’International Attachment Network. Membre del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Docent del Màster de Formació en Psicoteràpia, Psicologia Clínica-Evolutiva i Teoria del Vincle Afectiu. En l’actualitat, és psicòleg de l’àrea de joves de l’Ajuntament de Girona.

Glòria Mateu. Llicenciada i doctora en Psicologia, experta en grups de mentalització. Psicoterapeuta psicoanalítica. Psicòloga adjunta al Centre de Salut Mental d’Adults de Montjuïc. – Maria Mayoral Aragón: Doctora en Psicologia, Psicòloga Clínica en el Servei de Psiquiatria del Nen i de l’adolescent de l’Hospital Universitari Gregorio Marañón, Professora Associada de la Facultat de Psicologia de la UCM de Madrid y Tutora de Residents de Psicologia de l’Hospital Gregorio Marañón. Co-lidera el Programa de Intervenció en Psicosis Adolescent (PIENSA) i forma part de l’equip del programa “Acciones para el Tratamiento de la Personalidad en Adolescentes (ATraPA)”. Ambdós  s’orienten a proporcionar tractaments ambulatoris intensius per adolescents amb trastorn  mental greu, combinant l’activitat clínica amb la recerca.

Marta Montaner Ventosa. Infermera en el Centre de Salut Mental d´Adults de Sants. Conductora de grups de relaxació i relacionats amb la cura de la salut en aquest dispositiu.

– Mónica Montoro Lus. Llicenciada en Medicina, especialista en Psiquiatria i Psicoterapeuta.  Psiquiatra adjunta en el Centre de Salut Mental d´Adults de Sants. Conductora de grups dins del Programa d´Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI).

–  Olga Moreno Aranda. Psicòloga adjunta en el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants – Montjuïc. Conductora de grups d’adolescents en aquest dispositiu.

– Montse Nicolás Belda. Infermera en el Centre de Salut Mental d´Adults de Montjuïc. Conductora de grups d´altes, de relaxació i relacionats amb la cura de la salut en aquest dispositiu.

Roser Noguera. Llicenciada en Psicologia. Experta en grups. Escenoteràpia. Psicoterapeuta psicoanalítica. Psicòloga adjunta a la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per a Infants i Joves.

Marc Pérez. Psicòleg. Docent associat de la UdG. Membre del Laboratori de Vincle Afectiu. Fundador i membre de l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu.

Maria Teresa Pi. Professora associada del Departament de Psicologia. Universitat de Girona. Professora del Màster de Psicologia General Sanitària i del Màster en Psicologia Clínica-Evolutiva i  Psicoteràpia del Vincle Afectiu. Psicòloga del CSMIJ de Girona. Membre del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà.

Joel Puig Sadurní. Biòleg. Màster en Genètica Avançada. Supervisor del TFM del Màster en Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu.

– Ana María Ruiz Sancho. Psiquiatra. Psicoterapeuta individual, grups i famílies. Terapeuta qualificada del sistema Pesso-Boyden. Supervisora i assessora de professionals; consultora de la vida laboral, dinàmiques de grup i institucions. Fundadora y directora de VocAcción. Consultora de Team Motivation Consulting.

Magda Sallés Argila. Llicenciada en Psicologia. Grupanalista. Membre titular de la APAG.  Membre de l’Institut de Gruponàlisis. Membre de la FEAP. Consultora d’organitzacions. Després d’anys d’exercir la pràctica clínica en diferents equips de salut mental de Barcelona, actualment exerceix des de la seva consulta privada. Porta a terme supervisions de grups en diferents institucions, així com intervencions formatives en organitzacions.

– Guillem Salvador Beltran. Llicenciat en Medicina i especialista en Psiquiatria, Psicoterapeuta psicoanalític d’ adults, parella i  família. Supervisor d’equips de Salut Mental i Psicosocials. Autor del llibre: "Familia: experiencia grupal básica ", Paidós (2009).

Marta Sadurní. Veure currículum a l'apartat Direcció.

Encarna Sánchez. Llicenciada en Psicologia. Conductora de grups paral·lels de pares i nens. Psicoterapeuta psicoanalítica. Psicòloga adjunta a la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per a Infants i Joves.    

Júlia Sánchez. Llicenciada en Psicologia. Psicoterapeuta grupal. Especialista en psicologia clínica. Psicòloga de la Xarxa de Salut Mental de la Comunitat de Madrid. Membre de l’International Attachment Network. Membre del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Universitat de Girona. Psicoterapeuta certificada i membre de l’Associació de Psicoteràpia Integrativa.

– José Miguel Sunyer Martín. Doctor en Psicologia (UAB), especialista en psicologia clínica, grupanalista, patró de la Fundación OMIE, Director del Máster en Psicoteràpia Analítica Grupal a Madrid. Professor jubilat de la facultat de Psicologia de la Universitat Ramón Llull.

– Santiago Surís Jordá. Llicenciat en Medicina, especialista en Psiquiatria i Psicoterapeuta. Psiquiatre adjunt en el Centre de Salut Mental d´Adults de Montjuïc. Conductor de grups d´altes en aquest dispositiu.

– Iván Torices Rodríguez. Psicòleg adjunt en el Centre de Salut Mental d´Adults de Montjuïc. Conductor de grups dins del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI).

– Montserrat Vallmajó Sala. Llicenciada en Medicina, especialista en Psiquiatria. Psiquiatra adjunta en el Centre de Salut Mental d´Adults de Montjuïc. Experta en Psicogeriatria. 

– Raquel Vidal Arandes. Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica i Post-Grau en Neuropsicologia i Demències. Graduada en Belles Arts per l'Escola Massana. Exerceix la Psicoteràpia tant a nivell Individual com de Grup i treballa en l'àmbit de la Vellesa des de fa més de 20 anys. És membre de l'ACPP i la FEAP. Delegada Europea per la Secció de Grups a la EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy). És docent en el Seminari-Taller de les Emocions (UdG/ACPP) des de l'any 2013. Actualment i des del 2011 col·labora amb la Fundació Sant Pere Claver en el Projecte de Vellesa.

Es preveu convidar doctors i terapeutes de l’Institut d’Anàlisi Grupal de Londres per  a classes puntuals.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Marta Sadurní Brugué. Directora del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona. És especialista en psicologia clínica i psicoterapeuta. Presideix, en l’actualitat, l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu. És autora de llibres i articles, entre els quals destaquem Vincle afectiu i desenvolupament humà, editat a la UOC. Fa més de vint anys que forma estudiants i professionals en l’àmbit del vincle afectiu, desenvolupament humà i neurociències de l’afectivitat.

– Lluís Mauri Mas. Psiquiatre. En l’actualitat és director de l’Institut de Docència i Recerca del Grup Sant Pere Claver del qual ja havia estat coordinador de Formació, Docència i Recerca al Departament de Salut Mental. Durant més de vint anys ha estat psicoterapeuta de l’Equip d’Atenció al Menor. És autor d’articles i llibres científics i de difusióCoordinació

– Glòria Mateu Vives. Psicoterapeuta Psicoanalítica en tots els grups etaris. Psicòloga adjunta en el Centre de Salut Mental d´Adults de Montjuïc.Organitza:

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.