Identificació

                    

            

Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (SEMIPRESENCIAL- Grup de Dissabte - Barcelona)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Onzena
Hores: 1850.00
Idioma: Català i Espanyol
Data inici: 15/10/2016
Data finalització: 15/09/2018
Crèdits: 74.00 ECTS
Codi: 16SPM0006
Matrícula tancada

Preu:
Primer curs
 • Matrícula ordinària:
  1.990,00€
 • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  1.890,50€
 • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  1.791,00€

Segon curs
 • Matrícula ordinària:
  2.190,00€
 • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  2.080,50€
 • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  1.971,00€

Total:
 • Matrícula ordinària:
  4.180,00€
 • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  3.971,00€
 • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
  3.762,00€
Horari: 1 dissabte al mes, de 10 a 19.30 h
Lloc realització: Seu de l'ACPP, Pl. Bonanova, 11, entresòl 2a (Barcelona)
PRESENTACIÓ

L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, fundada l'any 1986, és un col·lectiu constituït per psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica amb una extensa formació i experiència clínica que treballen en els diversos àmbits de la salut mental, tant en el camp privat com en el públic

Els objectius primordials de l'ACPP són:
– Desenvolupar diferents espais d'intercanvi teòric i clínic.
– Facilitar la formació continuada als professionals de la salut mental.
– Potenciar la identitat del psicoterapeuta.
– Aprofundir en el procés psicoterapèutic i en les diferents tècniques per fer que la psicoteràpia arribi a un sector més ampli de la població.
– Desenvolupar un programa de formació de psicoterapeutes.
– Proporcionar formació a professionals d'equips interdisciplinaris relacionats amb la salut.
– Estimular i potenciar la recerca en la psicoteràpia i les seves aplicacions.

L'ACPP està vinculada a l'AEPP, Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica, que aplega els psicoterapeutes d'orientació psicoanalítica de l'Estat espanyol; a la FEAP, Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, que aplega els psicoterapeutes de les diverses línies i tendències de tot l'Estat espanyol.

L'ACPP és cofundadora d'ambdues organitzacions.

L'ACPP està reconeguda com l'única associació de psicoterapeutes d'àmbit català per l'EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, i hi està vinculada.

L'EFPP associa, en els diferents vessants d’infants i adolescents, d’adults, parelles i famílies, grups i organitzacions, els 13.000 psicoterapeutes psicoanalítics dels països integrants de la Unió Europea que treballen en l’àmbit públic i privat.

L'AEPP associa els psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica de l’Estat espanyol a través de les associacions autonòmiques.

Pertànyer a l'AEPP és requisit indispensable per accedir a la Federació Europea.

L'Estat espanyol està representat a Europa per set delegats, quatre dels quals pertanyen a l'ACPP i els altres tres, a la resta de l'Estat.

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins l'Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional.

La FEAP està integrada a l'EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

Els continguts del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica s'adeqüen als requisits que demana la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) i la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica (AEPP) i que també són reconeguts per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).

El nivell acadèmic correspon als estudis de postgrau universitaris.

OBJECTIUS

Diploma de Postgrau Diagnòstic Clínic i Noves Patologies (Primer curs)

Donar a conèixer els elements bàsics del pensament psicoanalític i de la tècnica en la psicoteràpia per tal d’iniciar-se en el treball terapèutic.

– Assolir els coneixements de les diverses patologies clíniques tant en nens i adolescents com en adults

– Adquirir un coneixement dels diversos abordatges en les primeres entrevistes i en el diagnòstic.

– Introduir-se en el coneixement de la tècnica de la psicoteràpia en nens i adolescents, adults i grups.

– Poder supervisar el material d’observacions clíniques.

Diploma de Postgrau Aplicació Teòric-clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporànea (Segon curs)

Donar a conèixer els elements bàsics del pensament psicoanalític i de la tècnica en la psicoteràpia per tal d’iniciar-se en el treball terapèutic.

– Assolir els coneixements de les diverses patologies clíniques tant en nens i adolescents com en adults

– Adquirir un coneixement dels diversos abordatges en les primeres entrevistes i en el diagnòstic.

– Introduir-se en el coneixement de la tècnica de la psicoteràpia en nens i adolescents, adults i grups.

– Poder supervisar el material d’observacions clíniques.

A QUI S'ADREÇA

Als professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental i psicosomàtica: metges, psicòlegs, treballadors socials, professionals interessats en conèixer el pensament psicoanalític i que desitgin iniciar-se en el coneixement de la psicoteràpia psicoanalítica.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Llicenciats en Medicina (en el cas dels llicenciats en Medicina, el màster pot formar part dels requisits necessaris per a l’acreditació de psicoterapeuta).
– Llicenciats en Psicologia (en el cas dels llicenciats en Psicologia, el màster pot formar part dels requisits necessaris per a l’acreditació de psicoterapeuta).
– Llicenciats en Psicopedagogia.
– Diplomats en Treball Social.
– Diplomats en Educació Especial.
– Persones que treballin en l’àmbit de la salut mental i de la salut (hospitals).
– Professionals interessats en conèixer el pensament psicoanalític (llicenciats en Filosofia, Sociologia, etc.).
– Els alumnes que no siguin ni metges ni psicòlegs tenen dues opcions: no realitzar les pràctiques o bé realitzar pràctiques mitjançant les observacions realitzades en institucions. Aquests alumnes rebran un certificat d'assistència*.

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Descripció

Aquest curs inclou pràctiques en empreses i/o institucionsPROGRAMA

El Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica està format pel Diploma de Postgrau en Diagnòstic Clínic i Noves Patologies i el Diploma de Postgrau en l'Aplicació Teoricoclínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània. Per a obtenir el títol també s'haurà de realitzar un treball final de màster.

– Diploma de Postgrau en Diagnòstic Clínic i Noves Patologies (Primer curs)

Mòdul 1. Pensament psicoanalític contemporani general per S. Freud. Nous models d’observació i d’aplicació clínica.
Mòdul 2. Tècnica de les entrevistes diagnòstiques en nens, adolescents i adults. Conceptes psicoanalítics.
Mòdul 3. Psicopatologia des del punt de vista evolutiu
Mòdul 4. Aplicacions clíniques de la teoria del vincle afectiu
Mòdul 5. Supervisió d’entrevistes diagnòstiques que es realitza en grup
Mòdul 6. Pràctiques en institucions
Mòdul 7. Treball de síntesi

– Diploma de Postgrau en l'Aplicació Teoricoclínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània (Segon curs)

Mòdul 1. Pensament psicoanalític contemporani generat per M. Klein. Nous models d’observació i aplicació clínica.
Mòdul 2. Tècnica de la Psicoteràpia Psicoanalítica en nens, adolescents i adults. Conceptes teòrics
Mòdul 3. Psicopatologia de nens, adolescents i adults
Mòdul 4. Fenomenologia del grup i de les organitzacions. Psicoteràpia Psicoanalítica de grup
Mòdul 5. Supervisió de tractaments psicoterapèutics que es realitza en grup
Mòdul 6. Pràctiques en Institucions  
Mòdul 7. Treball de Síntesi

Treball final de màster

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

– Marta Sadurní Brugué. Veure currículum a l'apartat direcció

– Pilar Barbany Falo. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de nens, adolescents i adults. Membre de ple dret de l’ACPP-AEPP i FEAP. Tresorera del Consell Directiu i membre de la Comissió de la Revista Digital de l’ACPP. Col·laboradora del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP, títol propi de la UdG. Delegada de l’AEPP i de la FEAP.

– M. Cristina Betrian Piquet. Psicoanalista, membre de la SEP-IPA, psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre didacta de l'ACPP-AEPP. Docent del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de la Universitat de Girona i del Màster d’Aprofundiment en la Psicoteràpia Psicoanalítica de l'ACPP. Docent d'ECPNA (Escola Clínica Psicoanalítica de Nens i Adolescents).

– Lourdes Busquets Ferré. Psicòloga i psicoterapeuta del CDIAP Equip40. Màster en Psicopatologia i Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon Llull (Barcelona). Postgrau en Psicoteràpia Pares - Nens i Detecció Precoç en Signes d’Alarma d’Autisme, Londres. Té el Certificat Europeu EuroPsy d’Especialista en Psicoteràpia. Delegada europea de la Comissió de Nens i Adolescents de la EFPP. Membre del Grup AcSent. Docent del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. Supervisada per la doctora Maria Pozzi, psicoterapeuta consultora de la clínica Tavistock de Londres. Consulta privada.

– Jesús Gracia Alfranca. Veure currículum a l'apartat coordinació

– Montserrat Martínez del Pozo. Veure currículum a l'apartat direcció.

– Montserrat Pol Segarra. Psicòloga col·legiada, psicoterapeuta membre de ple dret de l’ACPP, AEPP, psicoanalista de la SEP–IPA. Professora col·laboradora dels màsters de l’ACPP. Membre col·laboradora del grup assessor Salut, Família i Comunitat de l’IES. Experiència professional com a psicoterapeuta i psicoanalista de nens, adolescents i adults.

– Carlos Tabbia. Doctor en Psicologia (UB). Psicòleg clínic. Psicoterapeuta didacte de l’ACPP-AEPP. Membre fundador del Grup Psicoanalític de Barcelona. Desenvolupa la seva activitat docent en diferents institucions de Catalunya i Itàlia.

– Saïd El Kadaoui Moussaoui. Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Psicopatologia, Universitat Ramon Llull (Barcelona) i Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon Llull. Psicòleg a l’hospital de dia d’adolescents de Gavà (Barcelona). Docent del Postgrau Salut Mental i Intervencions Psicològiques amb Immigrants, Refugiats i Minories, de la Universitat de Barcelona. És autor de la novel·la Límites y fronteras (Ed. Milenio) i de Cartes al meu fill, un català de soca-rel, gairebé (Ara llibres). Col·labora amb El Periódico de Catalunya i puntualment amb altres diaris com El País, Ara, El Punt i eldiario.es. Ha col·laborat durant tres anys de forma regular amb el rotatiu Públic.

– Núria Farrés Martí. Membre associat de l’ACPP. Psicòloga del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. Psicoterapeuta del Servei de Tractaments Carrilet. Psicoterapeuta de grups d'infants amb TEA. Psicoteràpia de grups familiars (germans, pares, avis d'infants amb TEA). Docent de diferents màsters i universitats. Supervisora de diferents centres educatius i de la xarxa de salut mental. Mestra d'educació especial.

– Laura Hernández Vázquez. Psicòloga del CSMIJ de Santa Coloma de Gramenet (FVB) i del CDIAP Magroc de Terrassa. Psicoterapeuta membre de ple dret de l’ACPP-FEAP. Vocal de Formació Continuada del Consell Directiu de l’ACPP.

– Elizabeth Llorca Serrano. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Psicoanalista de la SEP i de la IPA. Psicoterapeuta membre didacta de l'ACPP-AEPP. Directora i professora dels màsters semipresencials de la UdG-ACPP. Presidenta de la Vocalia d’Admissions del Consell Directiu de l´ACPP. Professora de cursos de formació continuada de l’ACPP.

– Teresa Pont Amenós. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta membre de ple dret de l'ACPP-AEPP. Professora del Màster i Postgrau en Grafopsicologia i Profiling sobre Criminalística de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora del Màster en Psicopatologia Clínica, Judicial i Forense a la Universitat Internacional de Catalunya. Docent de formació continuada a l'ACPP i la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius de la qual també n’és membre.          

– Núria Tomàs Bonet. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta didacta de l'ACPP-AEPP. Coordinadora del màster semipresencial de l’ACPP. Coordinadora del CSMIJ del Centre d'Orientació Sanitària Ferran Salsas de Rubí. Professora dels màsters de l'Escola de l'ACPP i dels cursos de formació continuada.

* La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

– Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Coodirectora dels postgraus i del màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP-AEPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en adults, vellesa, nens i adolescents, en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’equip directiu de l’escola de l’ACPP, professora dels màsters semipresencials i del màster presencial de perfeccionament i cursos de formació continuada. Docent en formació i jornades, cursos i congressos per a psicòlegs, metges i infermeres a la Fundació Puigvert. Secretària del Consell Directiu de l’ACPP. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea de l’EFPP per a la Secció de Grups. Membre fundadora de l’ACPP- AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència de metges, psicòlegs, infermeres i personal sanitari. Congressos europeus i sud-americans. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 1996. Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidos 1992. Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia. Congressos a Europa i Argentina.

– Marta Sadurní Brugué. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Professora titular de Psicologia Evolutiva de la Universitat de Girona. Directora del Laboratori de Vincle Afectiu i directora executiva del Laboratori de Desenvolupament Humà del Departament de Psicologia de la UdG. Coodirectora dels postgraus i del màster de la UdG-ACPP. És membre de l’International Attachment Network i està acreditada per la Universitat de Berkeley com a avaluadora a través de l’AAI (Adult Attachment Interview). Docent dels màsters d’iniciació i perfeccionament de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Membre de l’ACPP.Coordinació

– Jesús Gracia Alfranca. Psicòleg especialista en psicologia clínica. Psicoterapeuta didacta de l'ACPP-AEPP. President del Consell Directiu de l'ACPP. Secretari del Consell Directiu de l’escola de l’ACPP, especialista en vellesa. Psicòleg clínic de la Unitat de Trastorn Mental Sever del CSMA de Sant Andreu, Barcelona.Organitza:

 

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.