Matrícula tancada

Presentació

Malgrat la llarga i prolífica tradició que té el raonament probatori als països anglosaxons, és a partir dels anys 60 del segle XX que la quantitat i l’aprofundiment dels seus debats ha anat augmentant exponencialment.  Succeeix semblantment als països d’Iberoamèrica, a Itàlia o a la Xina.

D’aleshores ençà s’ha produït una multidisciplinària escomesa dels estudis probatoris amb un ampli ventall de perspectives que van des del dret processal, al dret constitucional, l’epistemologia jurídica o la filosofia del dret, fins a les teories de la probabilitat, la filosofia de la ciència i les més diverses disciplines científiques i tècniques que esdevenen, cada cop més, cabdals per aportar coneixement expert al procés.

Tots aquests avenços en el raonament probatori s’han debatut en nombrosos congressos internacionals, però calia encara trobar la fórmula per crear un esdeveniment que fos el punt de trobada periòdic de referència a escala internacional de la comunitat jurídica interessada en la matèria, que aplegui tant als investigadors com als juristes pràctics que hi estiguin interessats.

És per això que, amb l’excel·lent precedent del 1er Congrés Mundial sobre Raonament Probatori, amb seu al Palau de Congressos de Girona el juny de 2018, ens hem engrescat a organitzar cada tres anys, també a Girona, noves edicions d’aquell exitós congrés fundacional rebatejat com a Michelle Tarfuffo Girona Evidence Week.

Les llengües oficials del congrés seran l’anglès i el castellà amb traducció simultània entre elles.

Per què “Girona Evidence Week”?

Perquè, sense deixar de ser un congrés sobre raonament probatori, l’esquema s’allunya del format habitual dels congressos, oferint al llarg dels dies lectius de tota una setmana una gran diversitat d’activitats que van força més enllà de les ponències convencionals. Les activitats es divideixen dues grans parts:

  1. La primera, formada per 5 ponències plenàries, 2 panels plenaris de debat sobre temes centrals del raonament probatori i 4 cursos breus simultanis sobre temes diversos.
  2.  La segona part, en canvi, inclou una gran varietat de workshops simultanis sobre temes molt diversos dins de la nostra àrea d'estudi, que es desenvoluparan els dos darrers dies de la setmana.

Els organitzadors hem previst 4 workshops oficials, als quals s’hi afegiran d’altres a partir de la tria que farem de la call for workhosps.  Així, esperem oferir un programa molt divers en temes, perspectives i idiomes que permeti als participants seleccionar aquells que més interès els despertin.

Per què “Michele Taruffo” Girona Evidence Week?

L’obra i la persona del Prof. Michele Taruffo són, sens cap mena de dubte, factors claus que expliquen el creixement de l’interès pel raonament probatori als països de tradició romano-germànica i, molt especialment, a Itàlia i a Iberoamèrica. La seva voluntat d’oferir una teoria general dels problemes probatoris, fonamentada en l’anàlisi del dret comparat, li va permetre adquirir també una important presència en el debat del món anglosaxó com, més darrerament, a la Xina.

Taruffo fou investigador de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona fins al seu decés al desembre de 2020. Des de la fundació del nostre centre de recerca participà en tots els projectes que hem anat desenvolupant en aquesta àrea d’estudi. No endebades, fou professor destacat del Màster en Raonament Probatori i membre del comitè assessor de Questio facti, revista internacional sobre raonament probatori. Cal destacar també que la Universitat de Girona acull des del març de 2020 el Fons Michele Taruffo, compost per un fons bibliogràfic de més de tretze mil títols i una petita col·lecció de peces d’art contemporani. En definitiva, que estiguem en disposició de dur a terme amb entusiasme aquesta primera trobada mundial sobre raonament probatori, la Girona Evidence Week, no s’explicaria sense la cabdal influència del nostre enyorat mestre Taruffo. Per tot això i per reconèixer la immensa vàlua de la seva obra hem considerat que era una bona manera de retre-li homenatge posar el seu nom a aquesta sèrie de congressos que tindran lloc a Girona cada tres anys.

Descàrrega del programa

Entitats patrocinadores

Institucions Associades

eventis