Curs d'especialització

Certificació groupflow en Facilitació i Dinamització Grupal

1a Edició
Codi: 224381
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i espanyol.
Data d'inici: 12/05/2023
Data darrera sessió presencial: 27/05/2023
Data de finalització: 07/06/2023
Durada: 54 hores
Horari:

Sessions presencials: 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de maig, de 10.00 a 19.00 h. (8 hores cada dia, amb pausa per dinar)

Sessions per videoconferència: 31 de maig i 7 de juny, de 17.30 a 20.30 h.

Lloc de realització: Balneari Vichy Catalán a Caldes de Malavella. (a 15 minuts des de Girona i a 1 hora des de Barcelona, en cotxe o en tren). Sala "Vichy".
Places: 14

Raons per fer el curs

 • Obtenir un certificat que reconeix el domini i la capacitat per facilitar i dinamitzar sessions grupals.
 • Adquirir un domini molt ampli del rol de dinamitzador i facilitador participant en casos extrets de la realitat.
 • Aprofitar els recursos del context formatiu per tal d’aprendre de múltiples situacions i simulacions i de les aportacions dels altres professionals participants.
 • Adquirir més seguretat en l’exercici de la dinamització d’equips.

A qui s'adreça

A tota mena de professionals que necessiten adquirir habilitats per dinamitzar i facilitar qualsevol tipus de sessió grupal, tant si treballen en empreses com si són independents.

Requisits d'admissió

Recomanable tenir titulació universitària o experiència professional mínima de tres anys.

Presentació

Aquest programa proporciona coneixements i habilitats clau per a la facilitació i la dinamització grupal. I és que, cada vegada més, les organitzacions requereixen als seus professionals que disposin d’habilitats per dinamitzar sessions de treball grupal de tot tipus (reunions, pluges d’idees, desenvolupament estratègic, concreció de plans departamentals, plans d’acció, etc.).

D’altra banda, hi ha un col·lectiu de professionals externs a aquestes organitzacions, format bàsicament per coaches, consultors i formadors, que també necessiten incorporar habilitats clau per tal d’acompanyar grups i equips amb solvència en diferents processos del seu camí o desenvolupament cap al ple rendiment.

Per tant, aquest programa dona resposta a necessitats plurals. Té un caràcter eminentment pràctic: durant més del 60 % del temps, els participants dinamitzaran, per torns, diferents tipus de sessions en un entorn de simulació inspirat en situacions reals que podran aportar ells mateixos.

Objectius

Objectiu general:

 • Adquirir recursos i solvència en la facilitació i dinamització grupal, per tal d’afrontar amb garanties i seguretat el rol professional d’una manera evolucionada, tal com requereixen avui les organitzacions tant als comandaments com a formadors, consultors o coaches externs.

Objectius concrets:

 • Conèixer diferents registres i formats de la facilitació.
 • Aprendre a interpretar la necessitat autèntica de cada realitat i a validar-la.
 • Adquirir la pràctica necessària per dissenyar diferents tipus de sessions.
 • Dominar els aspectes clau de la preparació d’una sessió grupal.
 • Saber com potenciar els aspectes que ajuden a la dinamització i com minimitzar els que la dificulten.
 • Gestionar correctament el temps, la participació i el focus de cada sessió.
 • Millorar els aspectes clau de la comunicació grupal.

Sortides professionals

 • Facilitador i dinamitzador grupal.
 • Diferenciació d’altres professionals de perfil similar que no tenen un reconeixement en aquestes competències per tal de desenvolupar amb més solvència i coneixements el seu rol professional amb garanties.

Entitats col·laboradores

Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.780 €
L'import del curs inclou els dinars de les 6 sessions presencials.
Veure descomptes

Sessions informatives

29/03/2023 a les 18:00 h
ONLINE per videoconferència amb el programa Zoom fent clic aquí
Confirmar assistència

Calendari

eventis