Màster

Comunicació, Relacions Públiques i Organització d'Esdeveniments (ON LINE)

13a Edició
Codi: 210506
Tipologia: Màster
Idioma: Català i espanyol
Data d'inici: 08/10/2021
Data de finalització: 30/06/2022
60 ECTS
Horari:

ON LINE

Lloc de realització: ON LINE
Places: 25

Raons per fer el curs

 • La importància del sector de la comunicació i les relacions públiques i les àmplies possibilitats d’inserció laboral.
 • El caràcter professionalitzador de la formació guiada per uns docents que han exercit en l’àmbit professional.
 • La relació propera amb el professorat.
 • L’àmplia experiència en formació, de més de 40 anys, de la nostra institució.

A qui s'adreça

A professionals dels sectors de la comunicació i el màrqueting i a titulats universitaris que hagin finalitzat els seus estudis i vulguin aprofundir en els coneixements específics de com implantar tota una estratègia de comunicació així com enriquir els seus coneixements tant culturals i personals com professionals en el desenvolupament de la seva activitat diària. Es prepara i dota l’alumne amb les eines i coneixements necessaris per a la presa de decisions en l’àrea de la comunicació i les relacions públiques en l’empresa i les organitzacions.

Requisits d'admissió

 • Diplomats en Turisme.
 • Foundation Degree in Public Relations and Marketing (University of Wales).
 • Bachelor (Hons) in Public Relations and Marketing Management (University of Wales).
 • Estudiants de Turisme i de Relacions Públiques i Màrqueting amb tots els cursos aprovats.
 • Doctors i llicenciats.
 • Professionals amb experiència acreditada en el sector.
 • S’estudiaran les titulacions que es corresponguin amb els criteris del Màster.

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: innovació i Formació.

Presentació

En el sector de la comunicació s’estan produint canvis grans i significatius. La comunicació, a les empreses i institucions, s’inscriu en una societat global i la seva missió és posicionar les organitzacions i dotar-les d’una personalitat reconeguda per tots els públics i una imatge diferent.
L’empresa o institució ha de fixar els seus objectius i prioritats per, posteriorment, aplicar l’estratègia  de comunicació més adequada a tots els nivells, que permeti optimitzar la gestió de la seva imatge.
Per aconseguir-ho, els directors de comunicació han de conèixer molt bé les diferents estratègies de comunicació per elaborar un pla de comunicació que englobi els objectius que cal assolir.

Objectius

Proporcionar als estudiants totes les eines necessàries per fer front a les necessitats de l’empresa actual i institucions en l’àmbit global de la comunicació:

 • Donar suport als objectius de màrqueting, consolidant el posicionament del producte i marca mitjançant la implementació de les eines de relacions públiques: publicitat, organització d’esdeveniments i patrocinis.
 • Formar els participants en les tècniques de comunicació per configurar una cultura organitzacional i un sentit de pertinença homogenis, mitjançant la gestió de la comunicació amb els seus públics.
 • L’estudiant ha de ser capaç d’aplicar les tècniques de comunicació que li permetin desenvolupar amb èxit qualsevol acte o esdeveniment institucional o privat.
 • Construir una imatge més enllà de la comunicació de consum, en sinergia amb els objectius generals de tota organització, gràcies a la gestió de la comunicació externa.
 • Familiaritzar els participants amb el marc teòric conceptual, però sobretot, han de dominar el pensament estratègic, de forma que puguin integrar, de forma coherent, les accions de patrocini; comunicació de crisi; protocol; identitat visual; relació amb els mitjans de comunicació, etc., així com la construcció d’un pla estratègic de comunicació.
 • L’alumne, com a directiu de la comunicació, haurà d’estar preparat per afrontar i planificar situacions de crisi i de conflictes dins de l’empresa o l’organització, i analitzar així els avantatges i els desavantatges de les diverses estratègies de comunicació que es puguin utilitzar.
 • Facilitar als estudiants una visió general del sector professional al nostre país.

Els alumnes que segueixen el programa obtenen així mateix una millor tècnica de coneixement, una capacitat directiva com també un alt enriquiment tant personal com professional en el desenvolupament de la seva activitat diària.

Sortides professionals

 • Agències i assessories de comunicació: comunicació integral; relacions públiques; màrqueting; publicitat; organitzador d’actes tant públics com privats.
 • Empreses privades i públiques: en els departaments de comunicació; màrqueting; promoció.
 • Sectors especialitzats: mitjans de comunicació; exposicions; fires; congressos; organització de patrocinis.
 • Professionals lliures: per a tot tipus d’assessors i auditors en comunicació.

Entitats promotores

També et pot interessar

Màster

Direcció i Gestió d'Empreses Esportives i d'Oci

Edició: 8a Edició | Lloc: ON LINE | Idioma: Català, espanyol i anglès |Data inici: 08/10/2021
Preu: 4.500 €
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Creació d'Experiències Turístiques de Benestar a la Natura

Edició: 1a Edició | Lloc: Roses | Idioma: Català |Data inici: 14/01/2022
Preu: 605 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Màster

Comunicació, Relacions Públiques i Organització d'Esdeveniments

Edició: 12a Edició | Lloc: Escola Universitària Formatic Barcelona (Passeig de Gràcia, 66 i 71) | Idioma: Català i espanyol |Data inici: 08/10/2021
Preu: 4.500 €
Matrícula oberta
Etiquetes: HostaleriaTurisme
eventis