Curs d'especialització

Àmbits d’Aplicació de la Musicoteràpia

2a Edició
Balneari 2
Balneari 2
Balneari 3
Balneari 3
Balneari 4
Balneari 4
Balneari 5
Balneari 5
Balneari 1
Balneari 1
Codi: 224129
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: català
Data d'inici: 13/05/2023
Data darrera sessió presencial: 10/06/2023
Data de finalització: 10/06/2023
7 ECTS / 41 hores presencials
Horari:

dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h.

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació,  en el curs es podrien fer algunes de les matèries per videoconferència (via Zoom) i/o alterar dates d'alguns dels temes dins del mateix calendari establert. 

Lloc de realització: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona)
Places: 25

Raons per fer el curs

El curs pretén ser una eina per posar-se al dia en enfocaments i formes d'aplicar la musicoteràpia a distints col·lectius i persones.

Aquest ventall d’àmbits d'aplicació inclou diferents marcs referencials i maneres de treballar tant en l'entorn sanitari com sociocomunitari i educatiu, i cerca ampliar coneixements, vivències i experiències de l’alumnat, per tal que aquest pugui augmentar els camps cap a on orientar la seva tasca.

El curs ofereix elements teòrics i pràctics que permeten al professional sentir, reconèixer, conèixer, ressonar i empatitzar amb les persones amb qui s’estableixen vincles en el procés terapèutic.

A qui s'adreça

A professionals musicoterapeutes, persones amb titulacions de màster i postgrau en musicoteràpia, i a estudiants de musicoteràpia (d'altres centres o universitats). També està obert a qualsevol professional d'altres disciplines que hi pugui estar interessat.

Requisits d'admissió

Titulació universitària vinculada a Ciències de la Salut, Psicologia, Ciències de l’Educació, Musicologia, Humanitats, Pedagogia, Ciències Socials, Arts Escèniques, Belles Arts, Títol Superior de Música. Qualsevol altra titulació universitària també és vàlida.

Aquelles persones sense titulació però que per qüestions professionals o personals vulguin accedir a aquests estudis podran  obtenir un certificat d’assistència, però no la titulació.

Presentació

Us presentem un nou curs d’especialització: Àmbits d’Aplicació de la Musicoteràpia.

Els àmbits d’aplicació que es veuran en el curs són: educació, alteracions sensorials (ceguesa), patologies degeneratives (Parkinson), autoconeixement, dol i espiritualitat, necessitats educatives especials i musicoteràpia dels 0-3 anys.

Descripció breu de les matèries:

Musicoteràpia en patologies degeneratives (Parkinson): La utilització de la musicoteràpia aplicada a la malaltia de Parkinson s’enfocarà en dos eixos principals: la psicomotricitat i la logopèdia. El treball psicomotor estarà basat en el ritme en combinació amb el moviment, ja que és el dèficit de ritme (metrònom) intern dels afectats el que dificulta la coordinació i provoca la lentitud de moviments tan característica de la malaltia. Les dinàmiques i els jocs rítmics milloraran també la tonicitat muscular i el nivell energètic de l’usuari. El treball logopèdic estarà encaminat a la millora de la intel·ligibilitat i musicalitat de la parla, que es va deteriorant amb la rigidesa de la musculatura fonatòria. Mitjançant l’entonació i el cant posarem atenció a la fonació d’una manera lúdica i que a més afavorirà l’expressió emocional i una millora de l’autoestima. El fet que la teràpia sigui en grup afavoreix també la comunicació i aporta valuosos recursos de socialització a l’usuari.

Musicoteràpia per l’autoconeixement (conèixer-se a si mateix per acompanyar en musicoteràpia ): El coneixement del musicoterapeuta de si mateix és un element necessari per reconèixer l’altre i poder connectar i empatitzar amb la seva realitat i, per poder, d’aquesta manera, acompanyar la persona. L’eina de la musicoteràpia també permet treballar amb altres persones aquest important camí d’autoconeixement i creixement personal.

Musicoteràpia en alteracions sensorials (ceguesa): La musicoteràpia cerca obrir canals de comunicació amb l’altre o els altres. Les alteracions sensorials són viscudes en ocasions com una barrera difícil de traspassar per al musicoterapeuta, sobretot quan ell mateix no pateix cap alteració sensorial. Veurem com fer front a aquesta alteració sensorial vivenciada des de la realitat de la persona afectada i també com a terapeutes.

Musicoteràpia en el dol i l’espiritualitat (I) + (II): La musicoteràpia és una eina que permet acompanyar el procés de dol, la separació traumàtica, la pèrdua i el final de vida. Al mateix temps, promou sentir una vivència interior i transpersonal que pot oferir consol i aportar sentit a l’aflicció de la realitat esdevinguda. El professorat, amb amplis coneixements i amb experiència al costat de persones (nens, adults i gent gran) que han patit i pateixen dols, oferirà recursos.

Musicoteràpia en l’àmbit educatiu (I) + (II): L’àmbit educatiu pot beneficiar-se de la musicoteràpia per al benestar i la millora de la qualitat de vida de molts dels seus integrants (alumnat, professorat, treballadors, familiars). Veurem com es pot oferir a primària i secundària des de l’experiència d’una musicoterapeuta especialista en aquest àmbit.

Musicoteràpia en necessitats educatives especials (II): El món dels infants amb NEE i les seves necessitats comunicatives és àmpliament tractat en musicoteràpia des de diferents abordatges i models musicoterapèutics. Ampliem la visió presentada en musicoteràpia (I) des de l’experiència d’una altra professional que viu diàriament aquesta realitat.

Musicoteràpia dels 0-3 anys: Art per créixer / despertar l’oïda: El col·lectiu d’educació infantil (de 0 a 3 anys) sense necessitat de patir patologies concretes, o des de qualsevol altra realitat, està una mica oblidat per la musicoteràpia. Els musicoterapeutes poden acompanyar el creixement dels infants amb les eines de la música, el cant, l’audició, el moviment, la dansa i la relaxació. La música desperta la sensibilitat i la sensibilitat impulsa la creativitat. Molts investigadors han coincidit a plantejar els avantatges que té la música en edats primerenques. En l’aspecte afectiu, és un equilibrador psicològic i emocional. És molt important una estimulació sonora auditiva de qualitat, que aplegui la part motriu, sensitiva, psicoafectiva i sensorial. La música potencia la memòria auditiva i aprendre a escoltar afavoreix l’atenció i la relaxació. En l’àmbit cerebral, activa moltes parts del cervell i és important desenvolupar la capacitat de l’experiència al més aviat possible. La música contribueix a l’educació de l’oïda. Permet mostrar als infants les qualitats del so (agut-greu, fort-fluix, llarg-curt, lent-ràpid) i gaudir mentre descobreixen i coneixen diferents fonts sonores (sons de la natura, d’animals, d’instruments de percussió i d’instruments com el piano, la guitarra, el violí, etc.) que juntament amb el cant i el joc simbòlic amb les titelles produeixen el desenvolupament global.

Objectius

Conèixer les característiques i singularitats dels diferents àmbits d’aplicació de la musicoteràpia. Adquirir formació en diferents formes d’intervenció de la musicoteràpia aplicada en els àmbits sanitari, educatiu, social i comunitari: patologies degeneratives, alteracions sensorials, dol i espiritualitat, autoconeixement, àmbit educatiu (primària i secundària), 0-3 anys (art per créixer - despertar l’oïda) i necessitats educatives especials (II).

Competències:

 • Assolir i experimentar els diferents models, mètodes i tècniques en musicoteràpia i la seva aplicació en diferents àmbits d’intervenció clínica, educativa i sociocomunitària.
 • Saber utilitzar recursos musicals i psicocorporals per ajudar la persona durant la sessió, segons les seves necessitats, amb l’actitud de presència terapèutica, observació, empatia, escolta i respecte.
 • Assolir coneixements sobre les principals patologies i grups de patologies, tècniques, mètodes, models d’intervenció i habilitats requerides en la intervenció clínica musicoterapèutica.
 • Saber quines són les funcions de la musicoteràpia i la seva connexió i diferència amb altres disciplines. Saber quin és el rol professional i deontològic dels musicoterapeutes.
 • Saber desenvolupar la creativitat a l’hora d’escollir i aplicar els recursos musicals, sonors i corporals no verbals que s’escauen en diferents situacions terapèutiques.
 • Assolir la capacitat crítica i autocrítica necessària en la planificació i intervenció musicoterapèutica. Saber identificar i expressar sentiments i emocions utilitzant l’experiència corpòria-sonora-musical com a canal de comunicació.
 • Saber com aplicar la musicoteràpia en diferents fases del procés terapèutic a un individu o grup, segons l’àmbit, patologia o camp d’aplicació.

Competències transversals:

 • Treball en equip i col·laboració eficaç amb altres professionals.
 • Rols necessaris per al treball en equip: com a persona conductora i impulsora en positiu de propostes, creativa, imaginativa, empàtica, cercadora de solucions, avaluadora, cohesionadora, finalitzadora i implementadora.
 • Terapèutiques. Respecte, atenció, observació, escolta i acollida de l’altre.
 • Reconeixement de les emocions pròpies i dels altres.
 • Raonament crític i creatiu.
 • Empatia (posar-se al lloc de l’altre).
 • Comunicació no verbal.
 • Reconeixement dels propis límits.
 • Creació del vincle terapèutic amb l’altre.
 • Humilitat, reconeixement de la saviesa de l’altre com a terapeuta (oposat a la omnipotència).
 • Distinció entre la transferència del pacient i la pròpia.
 • Utilització del so, de la veu, dels instruments i del cos per afavorir la comunicació no verbal en musicoteràpia.

Informació relacionada

Entrevista a TV Girona al director del Màster en Musicoteràpia, Antoni Aceves, i a la coordinadora, Cristina Romero (29/07/2019).

Presentació del Màster en Musicoteràpia Transcultural a les notícies de TV Girona (14/10/2020), minut 0:16:45.

També et pot interessar

Diploma d'especialització (postgrau)

Musicoteràpia

Edició: 3a Edició | Lloc: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona) | Idioma: Català |Data inici: 15/10/2022
Preu: 2.500 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Màster

Musicoteràpia Transcultural

Edició: 3a Edició | Lloc: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona) | Idioma: català |Data inici: 15/10/2022
Preu: 5.400 € (1r curs: 2.500 € + 2n curs: 2.900 €) (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Intervenció amb Dones en Situació de Violència Masclista

Edició: 1a Edició | Lloc: Sessions virtuals a través de la plataforma zoom i sessions presencials al Parc Científic i Tecnològic de la UdG | Idioma: Català |Data inici: 31/01/2022
Preu: 335 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
eventis