Curs d'especialització

Comunicació i Habilitats Relacionals per a Perfils Tècnics

1a Edició
Codi: 224328
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 02/11/2022
Data darrera sessió presencial: 20/12/2022
Data de finalització: 20/12/2022
3 ECTS / 30 hores presencials
Horari:

Dimarts de 16 a 19 h i algun dimecres a la mateixa hora (10 sessions).

Lloc de realització: Fundació UdG: Innovació i Formació
Places: 25

Raons per fer el curs

Tant les empreses com els professionals d'aquests perfils tècnics entenen la necessitat d'adquirir i evolucionar aquestes habilitats de comunicació i relació.

Permet accedir a una certificació que reconeix el domini d'habilitats relacionals i comunicatives. Aquesta és una demanda cada vegada més creixent entre les empreses i organitzacions que necessiten que els professionals que hi treballen sumin a les grans competències tècniques, que ja tenen, altres habilitats claus i diferencials.

A qui s'adreça

A professionals de perfil tècnic com enginyers o enginyers tècnics de qualsevol especialitat, informàtics, arquitectes o arquitectes tècnics, científics i investigadors,... i també es podria ampliar a qualsevol altre àmbit com ara el financer, legal o sanitari.

Requisits d'admissió

Titulació universitària o experiència professional mínima de 3 anys.

Presentació

Les organitzacions i empreses tenen i incorporen professionals amb un perfil tècnic molt desenvolupat, amb grans competències sobre les seves funcions. Aquestes competències es vasen principalment en els coneixements tècnics adquirits i en la pròpia experiència en determinats rols, també tècnics.

Malgrat els seus expedients acadèmics i professionals brillants, on destaquen per les seves competències tècniques, molt sovint tenen carències per a dominar una comunicació efectiva i exercir un lideratge transversal, tant necessaris com el seu domini tècnic per a exercir els seus rols satisfactòriament.

Aquests professionals són acreditats suficientment per la seva vessant tècnica des de l'àmbit acadèmic (llicenciatures, màsters,...) fins el mateix àmbit professional (certificació PMI per a responsables de projectes,...). No hi ha en canvi una certificació que reconegui als professionals sobre la seva instrucció sobre matèries relacionals i de comunicació. 

Aquesta formació preten cobrir aquest buit i aportar a aquests professionals de perfil tècnic els coneixements necessaris en matèria relacional i de comunicació per a desenvolupar completament el seu exercici professional amb garanties.

Objectius

Objectiu general

  • Permetre que els professionals de perfil tècnic adquireixin el domini de les habilitats relacionals i de comunicació que els permeti afrontar amb garanties el seu rol professional, tal com es demana avui en dia a les organitzacions.

Objectius concrets

  • Conèixer els diferents registres i formats de la comunicació en l'àmbit empresarial
  • Dominar tot el procés comunicatiu, des de l'escolta activa fins la retroacció o feedback
  • Entendre la importància de les habilitats interpersonals com l'empatia i l'assertivitat
  • Aprendre les claus per a dur a terme presentacions en públic efectives i gaudir-les
  • Gestionar profitosament les reunions de treball i fer que siguin productives i participatives
  • Integrar les claus de la negociació exitosa i de la persuasió i la influència
  • Desenvolupar les habilitats necessàries per a un lideratge de projectes i d'equips transversals
  • Gestionar adequadament les discrepàncies i els conflictes

Sortides professionals

Diferenciació d'altres professionals de perfil similar que no tenen un reconeixement en aquestes competències comunicatives i relacionals. És un fet diferencial que ha d'afavorir el seu reconeixement en el mercat laboral.

Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

595 €
Veure descomptes

Sessions informatives

10/10/2022 a les 17:00 h
ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic aquí
Confirmar assistència

Calendari

eventis