Curs d'especialització

Dret Col·laboratiu

1a Edició
Codi: 214250
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i espanyol segons el docent. Les sessions virtuals amb advocats i altres experts del Canadà, França i Bèlgica, per conèixer les seves experiències, es realitzaran en francès i anglès.
Data d'inici: 04/02/2022
Data darrera sessió presencial: 08/04/2022
Data de finalització: 08/04/2022
5 ECTS / 47 hores
( presencials: 41 / videoconferència: 6)
Horari:

Tres caps de setmana: divendres de 9 a 13 h i  de 15 a 18 h i dissabte de 10 a 14 h, més dos divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.

Lloc de realització: Fundació Universitat de Girona, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres.
Places: 30

Raons per fer el curs

L'exercici de l’advocacia es transformarà de manera considerable els propers anys amb la irrupció de les eines digitals, i en aquesta reinvenció de la professió, hi tindrà un paper destacat la condició de peacemaker. Per exercir com a tal, l’advocat haurà de conèixer els mecanismes de resolució alternativa de conflictes com la alternativa més eficient davant l'àmbit jurisdiccional. En un futur proper, tal com ho mostra el recent Avantprojecte de Llei de mesures d'eficiència processal de servei públic de Justícia, caldrà advocats amb les competències necessàries per actuar en aquest sentit.

A qui s'adreça

  • A professionals del dret o de la gestió de conflictes que vulguin formar-se en la pràctica col·laborativa.
  • En el futur, si ens fixem en el que comença ja a perfilar-se en altres territoris, també s'obrirà a professionals que participin en els anomenats teams col·laboratius, amb les adaptacions necessàries (mitjançant algun bloc específic).

Requisits d'admissió

Grau en Dret. 

Presentació

Cada vegada queda més demostrat que els tribunals no resolen de manera eficaç i satisfactòria un nombre important de conflictes. Per això s'estan consolidant de manera progressiva els anomenats mecanismes de resolució alternativa de conflictes (o MASC, en les seves sigles en castellà), una categoria que integra una pluralitat de figures. La més coneguda és la mediació, però també podem incloure-hi la coordinació de la parentalitat o el dret col·laboratiu. El «dret col·laboratiu» és un mètode alternatiu de resolució de conflictes que permet als advocats portar a terme una negociació de forma innovadora, col·laborativa, honesta i sincera envers l’altra part sense que això suposi perdre la fermesa en la defensa dels interessos dels clients.

El dret col·laboratiu es desenvolupa en un procés basat en les necessitats i els interessos de les parts, on les tècniques, els mecanismes i les eines de gestió de conflictes, així com la gestió de les emocions i de les relacions entre les parts, adopten un protagonisme més enllà dels eixos estrictament jurídics.

Els advocats col·laboratius coneixen aquestes eines i estan formats per emprar-les. Quan actuen en un procés com a advocats col·laboratius (no és una funció permanent de l’advocat, sinó una eina més per a un millor exercici de la professió), es comprometen a no representar el client en el procés contenciós si no s’arriba a un acord satisfactori sobre l’afer.

Objectius

Facilitar una formació de qualitat que permeti la certificació com a advocat col·laboratiu homologable amb els estàndards de les associacions internacionals. La International Academy of Collaborative Professionals (IACP) va aprovar una sèrie d’estàndards, directrius ètiques i normes de conducta que regeixen l’actuació dels professionals que intervenen en un procés col·laboratiu i va fixar els paràmetres per a la formació identificant continguts i establint l’extensió aproximada de la formació.

Sortides professionals

Obre un àmbit d'exercici específic/sofisticat dins de l’advocacia. Per poder actuar com a advocat col·laboratiu cal una formació prèvia i reconeguda d'acord amb les directrius internacionals que aquest curs facilita.

Entitats promotores

Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

750 €

Calendari

eventis