Curs d'especialització

Economia Social i Solidària i Comuns. Cooperatives i Noves Institucions

1a Edició
Codi: 214313
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Principalment en català, malgrat que es contempla que algunes sessions puguin ser en espanyol.
Data d'inici: 18/05/2022
Data darrera sessió presencial: 16/07/2022
Data de finalització: 16/07/2022
6 ECTS / 51 hores presencials
Horari:


NOVA DATA: Inici 18 de maig
OPCIÓ VIRTUAL

Dimecres de 16h a 20h.

Tres sortides a territori els dies 28 maig, 18 de juny i 16 de juliol (dissabtes d'11 a 16 h.)

Lloc de realització: HÍBRID: Possibilitat d'assistir presencialment al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i Seu de l'Ateneu Cooperatiu (Sarrià de Ter), o bé per videoconferència amb Zoom
Places: 20

Raons per fer el curs

 • Adquirir formació específica sobre economia social i solidària en el marc dels comuns, com a eina de transformació social i d’impuls de l’economia vinculada al territori amb criteris de sostenibilitat de la vida.
 • Poder accedir a continguts adaptats a la realitat territorial de Girona.

Descàrrega de programa

Promou i finança la Generalitat de Catalunya:
Departament d'Empresa i Treball

Aquest curs es pot realitzar gràcies al suport la convocatòria per a la concessió de subvencions a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, Projectes Singulars i Projectes de suport al cooperativisme i a l'economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i cooperativa, línia L3 Projectes de suport al cooperativisme i a l’economia social regulades en l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost, modificada per l’Ordre EMT/203/2021, de 28 d'octubre.

A qui s'adreça

 • A persones que ja formin part de projectes cooperatius i que vulguin tenir coneixements més aprofundits sobre economia social i solidària i els comuns (comprensió més complexa i sistèmica del món cooperatiu i la seva vinculació a l’espai, el territori i les seves comunitats).
 • A persones interessades en comuns que vulguin aplicar-ne els principis de forma pràctica a projectes d’economia social i solidària i a polítiques públiques.
 • A agents de canvi en economies transformadores (tècnics administratius, agents universitaris) interessats a responsabilitzar-se de l’economia per promoure la transformació social.

Requisits d'admissió

No hi ha requisits d'admissió.

Presentació

Es proposa una aproximació a l’economia social i solidària, des de les connexions que té amb les organitzacions sense ànim de lucre que promouen els béns comuns (en endavant, els comuns). 

Es tracta de connexions que són estructurals però que, en espais com ara les comarques gironines, tenen una rellevància i una presència especials. Aquestes connexions es poden detectar, a grans trets, en els valors, la naturalesa i els principis que defineixen l’economia social i solidària en el seu conjunt.

Atès que es tracta d’una economia que sorgeix i beu de la interacció amb contextos socials i institucionals locals concrets, un espai com el de les comarques gironines permet aprofundir en aquestes connexions per formar en l’impuls de propostes economicosocials amb una alta capacitat adaptativa i resilient, respectuosa amb el medi i amb les persones.

Objectius

Atès el context propi de les comarques gironines, els objectius són:

 • Conèixer i debatre les economies transformadores com a eines de transformació del territori i la seva relació amb el marc dels comuns i el desenvolupament regeneratiu.
 • Conèixer els reptes i les necessitats a les comarques gironines.
 • Identificar, fer valer i fer visibles les pràctiques amb potencial transformador existents al territori.

Aquests objectius generals es concreten en altres d’específics, que es relacionen amb els resultats que s’esperen obtenir:

 • Conèixer conceptes com ara comuns i economia social i solidària, i el seu potencial com a eines per a l’emprenedoria, l’autoorganització i l’impuls local per al sosteniment de la vida enfront dels nous escenaris de dificultats i crisi.
 • Analitzar com els comuns i l’economia social i solidària estan donant una resposta a les problemàtiques afavorint el desenvolupament local i la sostenibilitat de la vida amb criteris d’interdependència, resiliència i adaptabilitat.
 • Formar per al coneixement de comunitat i cooperativa per tal de promoure-les i impulsar-les.
 • Crear un espai de generació de coneixement i de reflexió sobre l’economia social i solidària i sobre els comuns, des de la perspectiva situada.
 • Dotar dels coneixements per impulsar el desenvolupament regeneratiu (territorial i social).
 • Promoure l’enfortiment i la creació de projectes d’economia social i solidària en entorns no metropolitans.
 • Conèixer experiències nacionals i internacionals de transformació social i econòmica.
 • Contribuir a la transformació per al canvi des dels espais locals.
 • Formar per a la promoció de l’articulació entre les propostes cooperatives i dels que provenen dels comuns amb les administracions de referència.

Sortides professionals

 • Treballar en sectors en què s’impulsi l’economia social i solidària.
 • Promoció de l’economia social i solidària a les comarques gironines.
 • Treball cooperatiu i autoocupabilitat.

Entitats organitzadores

Promou i finança

 • Economia Social
 • Departament d'Empresa i Treball
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

150 €

Calendari

eventis