Curs d'especialització

Economia Social i Solidària i Comuns. Cooperatives i Noves Institucions

2a Edició
Codi: 234313
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Principalment en català, malgrat que es contempla que algunes sessions puguin ser en espanyol.
Data d'inici: 15/11/2023
Data darrera sessió presencial: 11/05/2024
Data de finalització: 11/05/2024
12 ECTS / 115 hores
( presencials: 95 / videoconferència: 20) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

Dimecres de 16h a 20h.
Tres sortides 9 de març, 20 d'abril i 11 de maig de 2024, d'11 a 16 h

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència:
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Possibilitat d'assistir presencialment al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona i Seu de l'Ateneu Cooperatiu (Sarrià de Ter), o bé per videoconferència amb Zoom
Places: 20

Raons per fer el curs

 • Adquirir formació específica sobre economia social i solidària en el marc dels comuns, com a eina de transformació social i d’impuls de l’economia vinculada al territori amb criteris de sostenibilitat de la vida.
 • Accedir a continguts adaptats a la realitat territorial de Girona.

Promou i finança la Generalitat de Catalunya:
Departament d'Empresa i Treball

Aquest curs es pot realitzar gràcies al suport de la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i a l'economia social i solidària per a la promoció, a difusió i el foment de projectes d'economia social i solidària, en l'exercici 2023 RESOLUCIÓ EMT/1121/2023,de 28 de març.

A qui s'adreça

 • A persones que ja formin part de projectes cooperatius i que vulguin tenir coneixements més aprofundits sobre economia social i solidària i sobre els comuns (comprensió més complexa i sistèmica del món cooperatiu i la seva vinculació amb l’espai, el territori i les seves comunitats).
 • A agents tècnics o polítics de l’Administració pública en àrees de promoció econòmica, dinamització comunitària, participació, medi ambient, gestió d’infraestructures i recursos, equips de govern, partits polítics, etc.
 • A integrants d’entitats, ja siguin cooperatives, autònomes o associacions, comunitats veïnals, empreses, etc.
 • A persones que formin part de comunitats (energètiques, d’habitatge, de consum, d’aigua, etc.).
 • A estudiants de graus, màsters o postgraus de la Universitat de Girona relacionats amb l’economia, la política, l’educació o les ciències socials.
 • A persones que tinguin inquietud per formar part del canvi sistèmic actual.

Presentació

Es proposa una aproximació a l’economia social i solidària, des de les connexions que té amb les organitzacions sense ànim de lucre que promouen els béns comuns (en endavant, els comuns). Es tracta de connexions que són estructurals però que, en espais com ara les comarques gironines, tenen una rellevància i una presència especials. Aquestes connexions es poden detectar, a grans trets, en els valors, la naturalesa i els principis que defineixen l’economia social i solidària en el seu conjunt.

Atès que es tracta d’una economia que sorgeix i beu de la interacció amb contextos socials i institucionals locals concrets, un espai com el de les comarques gironines permet aprofundir en aquestes connexions per formar en l’impuls de propostes economicosocials amb una alta capacitat adaptativa i resilient, respectuosa amb el medi i amb les persones.

Objectius

Atès el context propi de les comarques gironines, els objectius són:

 • Conèixer i debatre les economies transformadores com a eines de transformació del territori i la seva relació amb el marc dels comuns i el desenvolupament regeneratiu.
 • Conèixer els reptes i les necessitats a les comarques gironines.
 • Identificar, fer valer i fer visibles les pràctiques amb potencial transformador existents al territori.

Aquests objectius generals es concreten en altres d’específics, que es relacionen amb els resultats que s’esperen obtenir:

 • Conèixer conceptes com ara comuns i economia social i solidària, i el seu potencial com a eines per a l’emprenedoria, l’autoorganització i l’impuls local per al sosteniment de la vida enfront dels nous escenaris de dificultats i crisi.
 • Analitzar com els comuns i l’economia social i solidària estan donant una resposta a les problemàtiques afavorint el desenvolupament local i la sostenibilitat de la vida amb criteris d’interdependència, resiliència i adaptabilitat.
 • Formar per al coneixement dels comuns i les cooperatives per tal de promoure-les i impulsar-les.
 • Crear un espai de generació de coneixement i de reflexió sobre l’economia social i solidària i sobre els comuns, des de la perspectiva situada.
 • Dotar dels coneixements necessaris per impulsar el desenvolupament regeneratiu (territorial i social).
 • Promoure l’enfortiment i la creació de projectes d’economia social i solidària en entorns no metropolitans.
 • Conèixer experiències nacionals i internacionals de transformació social i econòmica.
 • Contribuir a la transformació per al canvi des dels espais locals.
 • Formar per a promocionar l'articulació entre les propostes cooperatives, les propostes de les comunalitats i les administracions de refererència.

Sortides professionals

 • Treball en sectors en què s’impulsi l’economia social i solidària.
 • Promoció de l’economia social i solidària a les comarques gironines.
 • Treball cooperatiu i autoocupació.
 • Gestió administrativa en empreses d’economia social.

Promou i finança

Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

150 €

Calendari