Curs d'especialització

Els Equipaments de Proximitat, Motors de la Comunitat

1a Edició
Codi: 224101
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 07/10/2022
Data darrera sessió presencial: 02/12/2022
Data de finalització: 02/12/2022
4 ECTS / 36 hores
( presencials: 20 / videoconferència: 16)
Horari:

Divendres de 16 a 20 h i un dissabte de 10 a 14 h.
Es faran algunes sessions per videoconferència a través de la plataforma zoom i algunes presencials (veure calendari). 

Lloc de realització: Sessions virtuals per videoconferència amb la plataforma ZOOM i sessions presencials al Parc Científic i Tecnològic (pendent de confirmar)
Places: 20

Raons per fer el curs

 • Adquirir una formació específica sobre direcció i gestió estratègica d’equipaments, i així tenir noves oportunitats laborals en direcció i gestió comunitària d’equipaments cívics i culturals.
 • Millorar les expectatives professionals aprofundint en temes relacionats amb la planificació estratègica, posant la mirada comunitària i la ciutadania al centre dels equipaments de proximitat.

A qui s'adreça

 • A professionals que treballin en l’àmbit social, cultural, educatiu o comunitari: pedagogs, sociòlegs i antropòlegs que treballin en la direcció d’equipaments i serveis culturals i comunitaris.
 • A professionals de l’àmbit social, com ara treballadors socials i educadors socials, i a professionals d’entitats.
 • A professionals de l’Administració pública que treballin en la gestió d’equipaments públics i projectes comunitaris.
 • A professionals que desenvolupin tasques relacionades amb la direcció d’equipaments o la dinamització de projectes culturals i comunitaris.

Requisits d'admissió

El perfil d’ingrés recomanat són persones titulades en Pedagogia, Psicologia, Educació Social, Treball Social, Sociologia o ensenyaments afins. La direcció del curs podrà considerar l’admissió d’estudiants amb titulacions no afins o que no disposin de titulació universitària.

Presentació

Aquest curs d’especialització s’adreça a professionals que treballin en equipaments, centres cívics, locals socials, espais joves, ateneus culturals o biblioteques, és a dir, en equipaments cívics, culturals i comunitaris adreçats al conjunt de la ciutadania.

Es proposa, doncs, una formació per a professionals que tinguin interès a ampliar la seva formació incorporant la planificació estratègica i la mirada comunitària als equipaments cívics, socials i culturals. En aquest sentit, el curs pretén fer un pas més i avançar cap a la direcció i la gestió dels equipaments des de la comunitat aprofundint en els diferents models de gestió i posant la ciutadania al centre (de la gestió pública a la gestió ciutadana).

S’ofereix una nova mirada dels equipaments per afrontar els nous reptes socials i comunitaris.

Objectius

 • Aprofundir en el mapa d’equipaments cívics i de proximitat, i en les diferents modalitats de gestió.
 • Aprendre a incorporar els principals elements estratègics a la planificació i la construcció d’equipaments cívics i de proximitat.
 • Aprendre a incorporar el treball estratègic a la planificació i la gestió d’equipaments cívics i comunitaris.
 • Estudiar el valor de la proximitat, les relacions amb la comunitat, la participació i coproducció, i la transversalitat.
 • Conèixer els principals trets diferencials dels equipaments de proximitat i comunitaris.
 • Conèixer i analitzar els diferents models de gestió en la relació entre l’Administració i la ciutadania, i estudiar la gestió pública directa, la gestió col·laborativa i l’autogestió dels equipaments de proximitat.
 • Aprendre a fer valer la cultura i les polítiques socials com a elements estratègics per a la planificació dels equipaments cívics i socials.
 • Aprendre a donar importància al disseny i la construcció d’equipaments cívics.
 • Entendre els espais i les seves funcionalitats, i el pla d’usos com a punt de partida.

Sortides professionals

 • Direcció i gestió de centres cívics i equipaments, incorporant la mirada comunitària.
 • Direcció i coordinació de projectes comunitaris dels àmbits social, cultural, juvenil i educatiu.
 • Coordinació de projectes i serveis comunitaris de l’àmbit municipal.

Entitats col·laboradores

 • Col·legi de Pedagogs
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

490 €
Veure descomptes

Sessions informatives

16/09/2022 a les 19:00 h
Per videoconferència a través de la plataforma zoom
Confirmar assistència
13/01/2023 a les 19:00 h
Curs d'Especialització en L'Acció Comunitària i els Projectes d'Innovació Social (per videoconferència a través de la plataforma zoom)
Confirmar assistència

Calendari

eventis