Curs d'especialització

Musicoteràpia en els Àmbits Sanitari, Educatiu i Sociocomunitari

2a Edició
Balneari 2
Balneari 2
Balneari 3
Balneari 3
Balneari 4
Balneari 4
Balneari 5
Balneari 5
Balneari 1
Balneari 1
Codi: 224106
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català / Castellà
Data d'inici: 03/12/2022
Data darrera sessió presencial: 11/02/2023
Data de finalització: 11/02/2023
6 ECTS / 54 hores presencials
Horari:

Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació,  en el curs es podrien fer algunes de les matèries per videoconferència (via Zoom) i/o alterar dates d'alguns dels temes dins del mateix calendari establert.

Lloc de realització: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona)
Places: 25

Raons per fer el curs

El curs pretén ser una eina per posar-se al dia en les diferents formes de treballar i enfocar la musicoteràpia amb diferents col·lectius i persones.

Aquest ampli ventall, que inclou maneres de treballar i enfocaments diferents tant en l’àmbit sanitari com sociocomunitari i educatiu, vol ampliar el marc referencial de coneixements i vivencial de l’alumnat, perquè pugui eixamplar els camps cap a on conduir la seva tasca.

El curs ofereix elements teòrics i pràctics que faciliten al professional sentir, reconèixer, conèixer, ressonar i empatitzar amb les persones amb qui s’estableixen vincles en el procés terapèutic.

A qui s'adreça

A persones interessades:

 • en el món de la musicoteràpia i els nous horitzons que el seu coneixement pot obrir tant a nivell professional com personal.­   
 • en conèixer i viure diferents models i en enfocaments de la musicoteràpia; i com aquests s'apliquen en diferents àmbits educatius, clínics i sociocomunitaris.
 • en gaudir i ressonar amb el treball vivencial i instrumental

El Curs d'Especialització cerca, també, ser una actualització, posada al dia, i ampliació de coneixements i vivències de:

 • Professionals musicoterapeutes.
 • Persones amb titulacions de màster i postgrau en musicoteràpia.
 • Estudiants de musicoteràpia (d'altres centres o universitats).

Requisits d'admissió

Titulació universitària vinculada a Ciències de la salut, Psicologia, Ciències de l'Educació, Musicologia, Humanitats, Pedagogia, Ciències Socials, Arts escèniques, Belles Arts, Superiors de Música. Qualsevol altra titulació universitària també és vàlida.

Hi ha la possibilitat que hi hagi persones sense titulació que per qüestions professionals o personals vulguin accedir a aquests estudis. En aquest cas, poden obtenir un certificat d'assistència, però no la titulació.

Presentació

Aquest curs d'especialització s'adreça a professionals musicoterapeutes, a persones amb titulacions de màster i postgrau en musicoteràpia, i a estudiants de musicoteràpia (d'altres centres o universitats).

Objectius

Musicoteràpia en salut mental: 

 • Conèixer els principals conceptes teòrics relacionats amb l'àrea de la salut mental.
 • Donar a conèixer la musicoteràpia en salut mental i els seus diferents nivells de pràctica clínica.
 • Valorar la importància de la musicoteràpia com a teràpia complementària dins l'equip interdisciplinari.
 • Conèixer tècniques d'intervenció musicoterapèutiques en salut mental.
 • Conèixer els principals conceptes teòrics relacionats amb l'àrea de la salut mental centrada en el pacient infantil i juvenil.
 • Mostrar una visió pràctica general de la musicoteràpia aplicada a diverses àrees hospitalàries.


Musicoteràpia en patologies cròniques (síndromes de sensibilització central):

 • Conèixer les característiques principals d’aquestes patologies.
 • Orientar en l’aplicació adaptada a aquestes patologies des de diferents abordatges terapèutics.
 • Establir objectius terapèutics adequats a patologies cròniques.
 • Mostrar una metodologia musicoterapèutica d’aplicació a aquestes patologies des de diversos enfocaments.
 • Practicar l’elaboració d’un projecte de musicoteràpia adaptat a aquestes patologies.
 • Sessions de role playing adaptades a persones afectades per malalties cròniques de SSC.


Musicoteràpia perinatal:

 • Apropar la disciplina de la musicoteràpia en l'àmbit perinatal, introduint els continguts del treball musicoterapèutic i oferint nocions bàsiques de la matèria.
 • Contextualitzar el treball musicoterapèutic en l'àmbit perinatal sobre la base de les investigacions.
 • Promoure un ambient vivencial on l’expressivitat i les emocions, en l'etapa perinatal, connectin amb l'alumnat.
 • Presentar les tècniques d'aplicació de la musicoteràpia, dins l'àmbit perinatal, per treballar des del punt de vista integral els aspectes físics, cognitius, emocionals, socials i espirituals.
 • Definir la metodologia específica dins de l'enfocament musicoterapèutic a l'àmbit prenatal —Mami Sounds Musicoteràpia Focal Obstètrica— i introduir el treball de profundització a partir de la metodologia del Cant Prenatal.
 • Presentar i vivenciar la música com un mitjà, fer-la servir com a objecte mediador en totes les seves manifestacions dintre de l'àmbit perinatal; prioritzar allò que li passa a la persona en el procés de l'experiència musical per davant del resultat musical o sonor.
 • Estimular la comunicació i l’expressió verbal i no verbal, tant individualment com en el grup.
 • Oferir recursos i activitats centrats en les diferents tècniques d'aplicació de la musicoteràpia, tenint molt present l'experiència vivencial.

  
Musicoteràpia en l’àmbit hospitalari (rehabilitació): 

 • Contextualitzar la pràctica de la musicoteràpia en l'àmbit hospitalari. Historia i fonaments.
 • Valorar la importància de la música dins de l'hospital.
 • Analitzar els beneficis de la musicoteràpia en les malalties físiques i psíquiques d’usuaris hospitalitzats.
 • Explicar els diferents mètodes d’utilització de la musicoteràpia en l'àmbit hospitalari.
 • Fer pràctica vivencial del tractament musicoterapèutic a l'àmbit hospitalari.

 
Musicoteràpia en gent gran: 

 • Adquirir una visió global de l'envelliment.
 • Desenvolupar elements musicals que promoguin l'envelliment actiu, l'empoderament, la creativitat, la participació social i la qualitat de vida de la persona gran.
 • Conèixer la iniciativa social i terapèutica d'autogestió: "Aprenent Junts", que comprèn el programa "L'Art de les canes, dignitat i participació", on la música de les persones grans, està a l'abast de la comunitat.
 • Contextualitzar una aproximació de la neuroanatomia del deteriorament cognitiu.
 • Apropar-se a conèixer la influència d'elements mediadors propis per a la comunicació i el record, en el deteriorament cognitiu de la persona gran.
 • Conèixer actituds i aptituds del terapeuta musical en l'acompanyament de la persona gran amb deteriorament cognitiu.

 
Musicoteràpia en col·lectius en risc d’exclusió social: 

Adquirir eines de musicoteràpia per:

 • Fomentar el reconeixement, l’expressió i la transformació d'emocions.
 • Afavorir l'empoderament personal.
 • Desenvolupar l'escolta i l'empatia.
 • Millorar la capacitat de resolució de conflictes.
 • Millorar la sinèrgia grupal.

 
Musicoteràpia en necessitats educatives especials:

 • Adquirir un coneixement bàsic sobre la intervenció de la musicoteràpia en l'àmbit de l'educació especial.
 • Conèixer específicament la intervenció en persones amb autisme i d’altres realitats.
 • Conèixer les potencialitats i dificultats d'aquestes persones.
 • Conèixer metodologies i tècniques per a la intervenció en musicoteràpia, coneixer l'ús del so, la música, l'escolta i el moviment per obrir canals de comunicació.

 

Sortides professionals

Les sortides professionals són les pròpies de la musicoteràpia. Amb aquest curs, que aborda diferents àmbits d’aplicació de la musicoteràpia, es pretén que l’estudiant pugui eixamplar les seves sortides professionals.

Informació relacionada

Entrevista a TV Girona al director del Màster en Musicoteràpia, Antoni Aceves, i a la coordinadora, Cristina Romero (29/07/2019).

Presentació del Màster en Musicoteràpia Transcultural a les notícies de TV Girona (14/10/2020), minut 0:16:45.

També et pot interessar

Curs d'especialització

Pràctiques, Supervisió i Self-Experience en Musicoteràpia

Edició: 2a Edició | Lloc: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona) | Idioma: català |Data inici: 09/03/2024
Preu: 990 € (Veure descomptes)
Properament
Curs d'especialització

Neurobiologia i Psicologia de la Música. Investigació en Musicoteràpia

Edició: 2a Edició | Lloc: Balneari Vichy Catalán. Avinguda Dr. Furest, 32 de Caldes de Malavella (Girona) | Idioma: Català / Castellà |Data inici: 15/10/2022
Preu: 270 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Aprenentatge Basat en Jocs i Gamificació a Educació Primària

Edició: 1a Edició | Lloc: ON LINE | Idioma: Català |Data inici: 12/09/2022
Preu: 190 €
Matrícula oberta
eventis