Curs d'especialització

Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials

2a Edició
Codi: 214095
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 10/01/2022
Data de finalització: 07/03/2022
3 ECTS / 15 hores de videoconferència
Horari:

dilluns de 17.30 a 20.30 h, cada dues setmanes, aproximadament.

Lloc de realització: Online, per videoconferència amb la plataforma ZOOM.
Places: 10

Raons per fer el curs

 • Les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica, justifica conèixer les eines jurídiques idònies per poder cobrir les necessitats socials.
 • Anàlisi de les prestacions  que més poden ajudar a persones en situació de risc per pèrdua de feina, ja siguin assalariats, ja siguin autònoms.

A qui s'adreça

 • A professionals de les relacions laborals, dels recursos humans, de la protecció social en general (prestacions econòmiques de seguretat social, assistència i serveis socials), de l’àmbit de l’estrangeria i del Dret en general, que vulguin actualitzar i aprofundir coneixements sobre la normativa laboral, de Seguretat Social i d’immigració, i la seva aplicació pràctica. 
 • A advocats, graduats Socials, assessors laborals i sindicals, gestors administratius, caps i tècnics de recursos humans, caps i tècnics de formació, treballadors i educadors socials, tècnics d'immigració, tècnics de serveis socials, empleats del sector privat amb competències en matèria laboral o de recursos humans, empleats públics de l'administració pública laboral,
 • A graduats d'estudis preferentment de Relacions Laborals, Dret o Ciències de l'Administració, o a estudiants amb titulació de Màsters relacionats amb les Ciències del Treball o l'advocacia.
 • A aquelles persones que vulguin assessorar i gestionar, tant en l’àmbit privat com públic, en matèria de drets laborals emergents (per exemple, igualtat o protecció de dades), en matèria de Seguretat Social (pensions i altres prestacions econòmiques) o en matèria migratòria (refugiats).

Requisits d'admissió

 • Qualsevol titulació universitària en forma de Diplomatura, Llicenciatura o Grau.
 • Es permetrà matricular-se a qui estigui en possessió de títol de Batxillerat o formació professional de Grau Superior sempre que demostri una connexió per motius professionals amb el mon del treball, protecció social o de la immigració.
 • Si un sol·licitant no reuneix els apartats anteriors, podrà accedir sempre que demostri una connexió amb el món del treball, la protecció social o de la immigració.

Presentació

Ateses les reformes legals dels drets laborals i de Seguretat Social a Espanya es fa imprescindible l’actualització del coneixement de cara a la pràctica professional.
Les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica fan necessari conèixer les eines del sistema de la Seguretat Social que donen cobertura a les persones en situació de necessitat.

Objectius

 • Estudi del marc legal del sistema del Sistema de la Seguretat Social i de les principals institucions. Estudi de l’estructura i els requisits d’accés.  
 • Estudi del marc legal i actualització sobre incapacitat temporal i incapacitat permanent. Ser capaç d´interpretar de forma crítica l’objectiu de les diferents prestacions.
 • Estudi del marc legal i actualització sobre la jubilació. Ser capaç d´interpretar des del punt de vista crític i legal les diferents modalitats de jubilació.
 • Estudi del marc legal i actualització sobre la Seguretat Social pel que fa el treballador autònom. Ser capaç d'interpretar des del punt de vista legal la introducció de noves cobertures que protegeixen els riscos socials d’aquest col·lectiu.  
 • Estudi del marc legal i actualització de l´assistència social i les ajudes econòmiques.
 • Comprendre i analitzar la problemàtica vinculada a la sostenibilitat del sistema i reflexionar sobre la necessitat de possibles reformes.

Sortides professionals

 • Expert, Assessor o Gestor en dret laboral.
 • Expert, Assessor o Gestor en dret de la Seguretat Social.
 • Expert, Assessor o Gestor sobre mobilitat laboral.
 • Expert, Assessor o Gestor en migracions.

Entitats promotores

També et pot interessar

Màster

Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Edició: 37a edició | Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn (Aula 1) o bé per videoconferència mitjançant Zoom | Idioma: Català |Data inici: 21/09/2021
Preu: 6.500 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curs de postgrau

Màrqueting, Comunicació Digital i Xarxes Socials

Edició: 11a Edició | Lloc: ON LINE per videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data inici: 26/11/2021
Preu: 1.400 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets

Edició: 3a Edició | Lloc: Online, per videoconferència amb la plataforma ZOOM. | Idioma: Espanyol |Data inici: 25/10/2021
Preu: 575 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
eventis