Curs de postgrau

Especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució Aplicable a les Noves Formes de Treball i Realitats Socials

3ª Edició
Codi: 212021
Tipologia: Curs de postgrau
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 04/10/2021
Data de finalització: 30/05/2022
9 ECTS / 54 hores de videoconferència
Horari:

dilluns de 17.30 a 20.30 h, cada dues setmanes, aproximadament.
Per videoconferència amb la plataforma zoom.

Lloc de realització: Online, per videoconferència amb la plataforma ZOOM.
Places: 30

Raons per fer el curs

 • Ateses les reformes legals dels drets laborals i de Seguretat Social a Espanya es fa imprescindible l’actualització del coneixement de cara a la pràctica professional.
 • El sorgiment de noves formes de treball, i en particular de treball a distància, teletreball o aplicacions digitals, fa imprescindible estudiar com s’hi pot acomodar el dret laboral.
 • Davant les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica cal conèixer les eines del sistema de la Seguretat Social que donen cobertura a les persones en situació de necessitat.
 • La importància dels moviments migratoris al món fa imprescindible una actualització sobre els drets i deures de les persones que els protagonitzen.
 • L’increment de la mobilitat dels treballadors i empreses fa necessari conèixer què diuen les normes laborals per a poder realitzar aquests desplaçaments.

Pràctiques externes

Aquest curs de postgrau permet la realització de pràctiques externes extracurriculars.

A qui s'adreça

 • A professionals de les relacions laborals, dels recursos humans, de la protecció social en general (prestacions econòmiques de seguretat social, assistència i serveis socials), de l’àmbit de l’estrangeria i del Dret en general, que vulguin actualitzar i aprofundir coneixements sobre la normativa laboral, de Seguretat Social i d’immigració, i la seva aplicació pràctica. 
 • A advocats, graduats Socials, assessors laborals i sindicals, gestors administratius, caps i tècnics de recursos humans, caps i tècnics de formació, treballadors i educadors socials, tècnics d'immigració, tècnics de serveis socials, empleats del sector privat amb competències en matèria laboral o de recursos humans, empleats públics de l'administració pública laboral,
 • A graduats d'estudis preferentment de Relacions Laborals, Dret o Ciències de l'Administració, o a estudiants amb titulació de Màsters relacionats amb les Ciències del Treball o l'advocacia.
 • A aquelles persones que vulguin assessorar i gestionar, tant en l’àmbit privat com públic, en matèria de drets laborals emergents (per exemple, igualtat o protecció de dades), en matèria de Seguretat Social (pensions i altres prestacions econòmiques) o en matèria migratòria (refugiats).

Requisits d'admissió

 • Titulació universitària.
 • Podran matricular-se aquells sol·licitants que estiguin en possessió del títol de batxillerat o formació professional de grau superior sempre que demostrin una connexió professional amb el món del treball, la protecció social o la immigració.
 • Si un sol·licitant no reuneix els apartats anteriors, podrà accedir-hi sempre que demostri una connexió per motius laborals amb el món del treball, la protecció social o la immigració, o bé acrediti la realització prèvia de cursos específics sobre la temàtica del curs de postgrau.

  Nota: Els alumnes que no tinguin títol universitari rebran, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Presentació

El Curs de Postgrau en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en Evolució Aplicable a les Noves Formes de Treball i Realitats Socials es divideix en tres cursos d’especialització:

1. Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets (3 ECTS). 

2. Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials (3 ECTS).

3. Un Nou Repte: La Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterer (3 ECTS). 

Les persones que es matriculin en el curs de postgrau hauran de fer els tres cursos d’especialització i un examen tipus test amb resposta múltiple justificada.

Objectius

 • Adquirir una formació especialitzada de caràcter universitari sobre aspectes teòrics de la legislació laboral espanyola i de la UE, i la seva aplicació pràctica en matèria laboral i de seguretat social en relació amb les activitats internacionals de les empreses i els treballadors.
 • S’estudia amb profunditat la gestió davant les autoritats laborals i de la Seguretat Social per al reconeixement i exercici dels drets derivats del treball i de protecció social.
 • S’adquireixen coneixements en matèria de mobilitat laboral i de moviments migratoris, tant d’estrangers que vénen a Espanya, com d’espanyols o catalans que marxen o es desplacen a l’estranger.
 • En el marc de l’estudi sobre la legislació i l’anàlisi de la seva aplicació a supòsits pràctics o reals, es prestarà una atenció molt especial a les noves maneres de treballar, especialment quan hi ha involucrats els aparells digitals, així com la cobertura de noves necessitats socials.

Sortides professionals

 • Expert, assessor o gestor en dret laboral.
 • Expert, assessor o gestor en dret de la seguretat social.
 • Expert, assessor o gestor en mobilitat laboral.
 • Expert, assessor o gestor en migracions.

Entitats promotores

També et pot interessar

Diploma de postgrau

Dinamització d'Espais Comercials Urbans

Edició: 4ª Edició | Lloc: ON LINE, per videoconferències a través de la plataforma ZOOM. | Idioma: Català |Data inici: 18/03/2022
Preu: 1.050 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs de postgrau

Màrqueting, Comunicació Digital i Xarxes Socials

Edició: 11ª Edició | Lloc: ON LINE per videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data inici: 26/11/2021
Preu: 1.400 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Seminari

Presentació del llibre 'No puedo respirar: Anatomía de la revuelta contra el racismo tras el linchamiento de George Floyd', de Lorenzo Cachón (Editorial Apip-Acam, 2021).

Edició: 1ª Edició | Lloc: ON LINE, per videoconferència a través de la plataforma ZOOM (En tot cas, l’acte es realitzarà presencialment a la seu de la Fundació UdG; si alguna persona està interessada en assistir-hi personalment, es demana que ho comuniqui al Prof. Ferran Camas: fernando.camas@udg.edu) | Idioma: Espanyol |Data inici: 18/11/2021
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.175 €
Veure descomptes

Calendari

eventis