Curs de postgrau

Gestió BIM

1a Edició
Codi: 212053
Tipologia: Curs de postgrau
Idioma: Català
Data d'inici: 01/02/2022
Data darrera sessió presencial: 12/07/2022
Data de finalització: 12/07/2022
12 ECTS / 84 hores de videoconferència
Horari:

Dimarts de 17 a 20.30 h

Lloc de realització: ON LINE, a través de videoconferències amb la plataforma ZOOM
Places: 19

Raons per fer el curs

 • Saber utilitzar el programa Navisworks per revisar els models d’un projecte i per detectar i analitzar col·lisions.
 • Conèixer el software BIMcollab per gestionar incidències.
 • Conèixer l’eina TimeLiner de Navisworks per programar i simular l’avançament temporal d’una obra de construcció.
 • Adquirir un nivell alt de maneig dels programes Presto i TCQ per extreure amidaments i realitzar pressupostos des d’una maqueta virtual.
 • Ampliar i actualitzar els coneixements per incorporar noves tècniques a la professió, que en el sector de la construcció seran referents en el present i en el futur immediat i que permetran dissenyar de forma eficient i integral qualsevol projecte.

A qui s'adreça

 • A les persones que treballen en empreses del sector de la construcció o que pretenguin fer-ho en el futur.
 • Als professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial com a arquitectes, enginyers de l’edificació, aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers industrials o enginyers tècnics.

Requisits d'admissió

 • Ser major d’edat.
 • Haver realitzat el curs de comprensió BIM o disposar els coneixaments impartits en aquest curs.
 • Disposar d’un ordinador en el qual es pugui instal·lar el programa Autodesk Revit 2021. Les característiques mínimes de l’ordinador han de ser:
 • Sistema operatiu:
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 de 64 bits (Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium), o bé
  • Microsoft Windows 8.1 de 64 bits (Enterprise, Pro o Windows 8.1), o bé
  • Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit - versió 1607 o superior (Enterprise o Pro).
 • Processador: Intel (Intel® Pentium®, Intel® Xenon® o i-Series)
 • AMD: equivalent a l’Intel amb tecnologia SSE2
 • RAM: 4 GB
 • Disc dur: 5 GB d’espai lliure
 • Monitor: 1280 × 1024 amb true color
 • Targeta gràfica: 256 MB 

 

* S’admetran persones sense titulació universitària, les quals obtindran un certificat d’assistència al curs.

Presentació

El model tradicional del procés constructiu està evolucionant i reinventant-se en cadascuna de les seves fases, gràcies a l’aparició de les noves eines de la tecnologia BIM. A dia d’avui, les obres pateixen sobrecostos i endarreriments degut a la manca de coordinació entre els diferents agents que hi intervenen i a la falta d’integració de la informació. El canvi de tendència cap al BIM permetrà optimitzar els processos i millorar els resultats.

Els principals avantatges de la implantació del BIM són:

 • Facilita i promou la participació entre els diferents agents intervinents.
 • Millora la comprensió i la visualització dels projectes.
 • Augmenta la qualitat i la fiabilitat dels projectes.
 • Possibilita la interoperabilitat de tots els elements d’un projecte (disseny, cost, temps, etc.).
 • Permet controlar i fer un seguiment del cost dels primers estadis fins a la liquidació de l’obra, assegurant l’assoliment de l’objectiu de cost inicial.
 • Permet una planificació eficient i en facilita el seguiment i el control.
 • Contribueix a obtenir un model complet amb tota la informació necessària per a un ús i manteniment correctes.
 • Redueix el risc en termes de seguretat i salut laboral.
 • Impulsa la industrialització del sector.

Els sectors de l’edificació, l’arquitectura i la construcció requereixen, cada vegada més, professionals especialitzats en la metodologia BIM. Els projectes, ja siguin d’àmbit nacional o internacional, ofereixen oportunitats als professionals que dominin l’entorn BIM. Aquest postgrau permet conèixer les possibilitats de l’entorn i formar-se en les eines que s’estan adoptant de forma generalitzada en el món de la construcció.

Objectius

 • Aprendre a gestionar les incidències en un model BIM.
 • Saber detectar i analitzar les col·lisions entre diferents models.
 • Aprendre a realitzar la planificació temporal d’una obra en BIM.
 • Ser capaç de redactar l’estat d’amidaments i el pressupost d’una obra en BIM amb els programes TCQ i Presto.

Sortides professionals

 • Modelador Revit
 • Consultor i formador Revit
 • Gestor BIM
 • Tècnic especialista en BIM en despatxos professionals, empreses promotores, empreses constructores o entitats del sector públic

Entitats col·laboradores

També et pot interessar

Curs de postgrau

Producció BIM

Edició: 1a Edició | Lloc: ON LINE, a través de videoconferències amb la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data inici: 03/02/2022
Preu: 996 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Curs d'estiu

Showroom BIM. Descobreix el Potencial de la Metodologia

Edició: 1a Edició | Lloc: Per VIDEOCONFERÈNCIA a través de la plataforma ZOOM. | Idioma: Català |Data inici: 14/07/2021
Preu: 95 €
Matrícula tancada
Curs de postgrau

Comprensió BIM

Edició: 1a Edició | Lloc: ON LINE, a través de videoconferències amb la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data inici: 7/10/2021
Preu: 996 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Matrícula tancada
Si no et matricules,  indica'ns el motiu!

Preu:

996 €
Veure descomptes

Calendari

eventis