Curs d'especialització

Chief Happiness Officer

1a Edició
Codi: 224374
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 28/04/2023
Data darrera sessió presencial: 16/06/2023
Data de finalització: 16/06/2023
2 ECTS / 18 hores
( presencials: 10 / videoconferència: 8) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:
 • Sessions presencials: dos divendres de 17:30 a 20:30 i un divendres de 17:00 a 21:00
 • Sessions virtuals: quatre divendres de 18:00 a 20:00

* Cal consultar el calendari per saber quines classes són presencials i quines són virtuals.

** Es recomana assistir a l’última de les sessions presencials, però no és obligatori.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència:
Gravació de classes: No
Places: 18

Raons per fer el curs

 • Conèixer —de forma pràctica i amb una visió de l’empresa des de dins— les accions pertinents per augmentar la satisfacció dels empleats.
 • Convertir-se en agent i representant de la felicitat i el benestar a la pròpia empresa.
 • Ajudar a desenvolupar plans d’acció i formació en matèria de benestar i felicitat.
 • Convertir-se en ambaixador del benestar organitzacional.
 • Humanitzar l’empresa i acompanyar altres càrrecs en aquesta humanització.

A qui s'adreça

 • A directors de recursos humans, responsables de formació i directors generals.
 • A professionals de l’àrea dels recursos humans que vulguin enriquir la seva àrea de desenvolupament i potenciar la seva marca d’ocupador.
 • A especialistes en formació i desenvolupament de persones.
 • A professionals del sector de la prevenció de riscos laborals.

Requisits d'admissió

Cal tenir experiència en el sector dels recursos humans.

Presentació

El chief happiness officer (en endavant, CHO), en el seu rol executiu corporatiu, és la persona responsable de promoure i mantenir un ambient de treball positiu, productiu i de benestar. Això implica supervisar el benestar i la satisfacció dels empleats, millorar la cultura de l’empresa —tant pel que fa a la comunicació com quant al sentiment de pertinença—, així com garantir que els empleats estiguin motivats i compromesos amb el seu treball.

El CHO treballa per identificar i resoldre qualsevol problema que pugui afectar la felicitat dels treballadors i posa en pràctica estratègies i programes adreçats a millorar l’experiència laboral en general. Algunes de les responsabilitats clau d’un CHO inclouen fer enquestes als treballadors, organitzar-los activitats participatives i oferir-los suport i recursos per ajudar-los a aconseguir l’equilibri entre la feina i la vida personal.

L’objectiu d’un CHO, doncs, és crear una cultura en el lloc de treball que fomenti la felicitat, la productivitat i la lleialtat entre els treballadors. No obstant, el seu rol no és tan senzill quan l’empresa no ha desenvolupat una filosofia més àmplia de benestar.

Aquest curs és una invitació a reflexionar sobre les tendències en matèria de benestar i felicitat a les empreses. Es tracta que els participants puguin dissenyar plans d’acció coherents amb les empreses en què treballen i mesurar l’eficàcia d’aquests plans. Perquè la felicitat i el benestar també es poden mesurar.

Vine a descobrir les eines que pots aplicar i en quina mesura pots intervenir en la felicitat i el benestar de la teva empresa.

Objectius

 • Conèixer les tendències en matèria de benestar i felicitat que apliquen les empreses.
 • Determinar les accions pertinents en matèria de teletreball i benestar.
 • Conèixer les eines aplicables al treball en equips remots.
 • Conèixer l’impacte de la comunicació interna en relació amb la percepció de la felicitat i el benestar.
 • Conèixer les eines d’anàlisi, intervenció i mesura del benestar i la felicitat.
 • Aprendre a dissenyar accions de benestar coherents amb el negoci i la cultura.
 • Conèixer les accions pertinents en matèria de desconnexió digital i equilibri entre la vida personal i la vida professional.
 • Aprendre a evitar l’error d’implantar accions de benestar aïllades.
 • Adaptar els plans de formació a temàtiques de benestar i felicitat.
 • Comprendre la connexió entre l’estrès, la síndrome d’esgotament professional (burnout) i la satisfacció i el benestar en el treball.
 • Analitzar l’impacte de la cultura en la satisfacció dels col·laboradors.
 • Determinar els primers passos en relació amb un potencial canvi organitzacional.
 • Comprendre la importància del màrqueting intern del benestar.
 • Comprendre la importància de l’àrea de recursos humans com a promotora de benestar i felicitat.

Sortides professionals

 • Chief happiness officer, gestor de la satisfacció interna o especialista en benestar organitzacional.
 • Principalment indicat per a professionals de l’àrea dels recursos humans que vulguin enriquir el seu àmbit de desenvolupament i potenciar la seva marca d’ocupador (employer branding).
eventis