Matrícula tancada

Diploma d'Especialitzacio en Competències Bàsiques per a la Inclusió Sociolaboral

2a Edició
Codi: 203023
Tipologia: Diploma d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 13/11/2020
Data darrera sessió presencial: 18/06/2021
Data de finalització: 18/06/2021
30 ECTS
Horari:

Les activitats lectives del curs començaran la primera quinzena de novembre i acabaran a mitjans de juny, d’acord amb el calendari següent:

  • De novembre a febrer les classes seran 4 dies a la setmana combinant les Matèries 1, 2, 3, 4 i 5.
  • De març a maig les classes de les Matèries 1, 2, 3, 4 i 5 seran a 1 dia a la setmana.
  • De març a maig/juny es desenvoluparà la Matèria 6 Pràcticum 3 dies a la setmana.

Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la Fundació, el curs podria continuar combinant el treball presencial i el treball on line, que es realitzaria en un espai de la Universitat dotat d'ordinadors i amb una persona de suport.

Lloc de realització: Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG
Places: 15

Pràctiques externes

Un dels objectius principals del programa és millorar les possibilitats de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’hora d’accedir al mercat laboral. Per aquest motiu, dins de la proposta formativa, s’ha inclòs un programa de pràctiques amb pes suficient com per poder analitzar i millorar aquelles competències que els estudiants hauran de desenvolupar. El programa consta d’una matèria de pràcticum (12 crèdits ECTS), distribuïda en un període de Pràctiques laborals en...

Requisits d'admissió

Els participants seran joves amb discapacitat intel·lectual que compleixin els requisits següents:

  • Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, reconeguda oficialment per l’Organisme competent de la seva Comunitat Autònoma.
  • Haver complert o complir, l’any 2020, 18 anys i tenir-ne menys de 30.
  • Ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l’inici del curs, admetent-se una antiguitat d’aquest document de, com a màxim, quinze dies anteriors a la data d’inici de curs.
  • Manifestar un desig de formar-se i demostrar una conducta social ajustada.
  • En la selecció de participants es tindrà en compte la paritat entre homes i dones.

Objectius

Els objectius generals del diploma d'especialització són els següents:

  • Proporcionar formació universitària a joves amb discapacitat intel·lectual enfocada a millorar la seva autonomia, la seva formació acadèmica i la seva preparació laboral, dotant-los d'habilitats i competències necessàries per facilitar la seva inserció laboral en contextos d'ocupació ordinaris.
  • Facilitar una formació integral i personalitzada perquè els joves amb discapacitat intel·lectual puguin participar com a membres de ple dret en la seva comunitat.
Si no et matricules,  indica'ns el motiu!

Preu:

0 €
Gratuït per a persones que compleixin amb els requisits d'admissió.
eventis