Diploma d'especialització (postgrau)

Fisioteràpia Pediàtrica

1a Edició
Codi: 23S040
Tipologia: Diploma d'especialització (postgrau)
Idioma: Català i espanyol segons el docent.
Data d'inici: 20/10/2023
Data darrera sessió presencial: 09/06/2024
Data de finalització: 09/06/2024
46 ECTS / 224 hores
( presencials: 157 / videoconferència: 67) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

Un o dos caps de setmana al mes.
Divendres, de 15 a 20 h, dissabte, de 9 a14 h i de 15 a 20 h i diumenge de 9 a 14 h.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes:
Lloc de realització: SEMIPRESENCIAL, per videoconferència amb la plataforma ZOOM i presencialment, Aula 2, Edifici Giroemprèn, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Places: 20

Pràctiques externes

Realització de 44 hores (2 ECTS) presencials de pràctiques externes en diferents àmbits assistencials de la fisioteràpia pediàtrica.

A qui s'adreça

A fisioterapeutes diplomats o graduats interessats a especialitzar-se en l’àmbit de la pediatria.

Requisits d'admissió

Tenir el diploma o el grau en Fisioteràpia.

Presentació

Els infants creixen i es desenvolupen dia rere dia observant tot allò que els envolta, i és aquesta observació el que els mou a interactuar amb l’entorn o a no fer-ho. I, de mica en mica, es van fent grans i van adquirint una sèrie de coneixements que els permeten créixer i desenvolupar-se. Amb aquests coneixements trien allò que els agrada i deixen de banda allò que no, però per arribar a aquest punt han hagut d’observar i interactuar, i per tant decidir el que més els convé. És a mesura que van provant i equivocant-se que evolucionen.

Els fisioterapeutes som part d’aquest entorn dels infants, amb la diferència que no ens han triat. En certa mesura, els han imposat la nostra figura: a l’escola, al centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), a l’hospital, a casa. Acompanyem aquests infants en el seu creixement, ja sigui de forma temporal o al llarg de molts anys, amb la particularitat que en alguns casos poden patir trastorns del desenvolupament i, per tant, créixer amb alguns condicionants que poden dificultar la seva relació amb l’entorn.

Així doncs, hem de ser atractius per a aquests infants, generar-los les ganes que vulguin experimentar amb nosaltres. Hem de poder fer que aquests infants experimentin a través de la nostra presència, ja que aleshores estarem aconseguint que creixin, que es desenvolupin, que decideixin. Per tant, empatitzar, valorar, entendre, seran verbs que els fisioterapeutes pediàtrics haurem de tenir a la nostra motxilla de la intervenció. Serà vital saber establir una relació amb aquests infants, adaptar-nos a les seves característiques i particularitats.

I aquesta relació s’establirà mitjançant el joc, sigui quina sigui l’edat i l’afecció, l’especificitat del context en què es produeixi, en cada fase del procés evolutiu que embolcalla aquests infants. Simplement haurem de motivar-los perquè es desenvolupin estant a gust amb ells mateixos i amb nosaltres.

Però aquesta intervenció pediàtrica no pot tenir en compte només els infants; de la mateixa manera que els fisioterapeutes formarem part del seu entorn per potenciar al màxim el seu desenvolupament, també haurem de treballar amb aquells qui formen part, també, del seu entorn més immediat: la família, els tutors i els cuidadors habituals que se’n fan càrrec. Per tant, la nostra valoració funcional prioritzarà d’igual manera l’infant i el seu entorn, allò que la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut descriu com a estructura i funció, activitat, participació, factors personals i contextuals. Fer-ho permetrà donar una especificitat i continuïtat a les nostres intervencions, sobretot quan no fem acte de presència.

En definitiva, plantejar una intervenció en l’àmbit de la fisioteràpia pediàtrica no consisteix únicament a abordar el trastorn funcional específic, sinó que també s’ha de tenir en compte l’entorn dels infants i, el més important, dedicar molts esforços a establir una relació entre nosaltres, els fisioterapeutes, i aquests infants, considerant els seus condicionants personals. Al cap i a la fi, l’equilibri de tot és salut.

Aquest postgrau sorgeix d’un treball conjunt entre la Universitat de Girona i Nexe Fundació i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per crear una formació de fisioteràpia especialitzada en pediatria, basada en els principis de valoració i d’intervenció marcats per la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut de l’Organització Mundial de la Salut.

Objectius

Objectius generals:

 • Entendre les característiques específiques dels infants i del seu entorn.
 • Aprendre a acompanyar la família i incloure-la en la intervenció global de fisioteràpia pediàtrica.
 • Adquirir les eines necessàries per fer una bona valoració funcional de l’infant.
 • Saber planificar i executar adequadament un tractament de fisioteràpia pediàtrica.
 • Adquirir interès per la recerca.
 • Obtenir una visió reflexiva i crítica en l’abordatge de la fisioteràpia pediàtrica.

Objectius específics:

 • Conèixer les bases teòriques del desenvolupament de l’infant i entendre els canvis fisiològics i estructurals que es produeixen durant el seu creixement.
 • Saber identificar els trastorns funcionals dels diferents perfils pediàtrics i les necessitats familiars.
 • Conèixer les principals eines de valoració i les intervencions de fisioteràpia pediàtrica validades científicament.
 • Saber prescriure els productes de suport més adequats per a cada infant i família.
 • Saber gestionar la informació científica per aplicar-la a la pràctica clínica diària i incentivar la recerca científica.
 • Adquirir recursos comunicatius per relacionar-se amb els infants.
 • Aprendre a motivar els infants amb propostes lúdiques, i poder motivar personalitzant la intervenció i el joc.

Sortides professionals

Les sortides professionals del fisioterapeuta pediàtric són àmplies i inclouen diversos àmbits:

 • L’hospitalari, intervenint en unitats i serveis pediàtrics específics.
 • L’educatiu, a l’escola ordinària o d’educació especial, o formant part d’equips d’assessorament psicopedagògic (EAP).
 • El d’atenció precoç, formant part d’un CDIAP.
 • El domiciliari.
 • El privat, en centres de fisioteràpia pediàtrica privats.

També et pot interessar

Màster

Fisioteràpia Vestibular i Funció de l’Equilibri

Edició: 2a Edició | Lloc: Escola Universitària de la Salut i l'Esport - EUSES (Salt - Girona) | Idioma: Espanyol (traducció simultània dels ponents internacionals) |Data d’inici: 20/10/2023
Preu: 4.750 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Etiquetes: Fisioteràpia
eventis