×

Diploma d'Especialització
en Psicoteràpia Integrativa

1a Edició

REQUISITS D'ADMISSIÓ

– Titulació universitària en Psicologia o Psiquiatria.

– Persones interessades que no tinguin titulació universitària en Psicologia o Psiquiatria, però que puguin acreditar que tenen formació relacionada amb la psicologia o la psiquiatria.
Nota: qui no disposi de títol universitari previ tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència entregat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

– Currículum

MATRÍCULA

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir del 3 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 590 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
–Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard) i currículum.

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis