Diploma de postgrau

Observació de Nadons i Atenció als Infants entre 3 i 6 anys

2a Edició
Codi: 191050
Tipologia: Diploma de postgrau
Idioma: Català
Data d'inici: 18/10/2019
Data darrera sessió presencial: 04/07/2020
Data de finalització: 04/07/2020
30 ECTS / 149 hores presencials
Horari:

1 dissabte al mes, de 10.00 a 14 h i de 15 a 19.15 h
D'octubre a desembre de 2019, alguns caps de setmana, divendres, de 16 a 20 h i dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

Lloc de realització: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona); Parc Científici i Tecnològic de la UdG i Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la UdG (Girona)
Places: 25

Raons per fer el curs

 • Formar-se en la tècnica d’observació de nadons i també en la tècnica focalitzada en els objectius terapèutics en casos de bebès prematurs amb seqüeles o malalties de base.
 • Ajuda emocional, contenció i orientació a la mare, la parella parental i el seu context. Comprensió de les emocions dels pares que han necessitat tècniques de reproducció assistida.
 • Aprofundir en els diferents abordatges terapèutics en infants de 3 a 6 anys. Proporcionar orientació i ajuda als pares i la família. Atenció domiciliària.
 • Actualitzar-se en les formacions teoricotècniques que es desenvolupen a Europa i els Estats Units en l’àmbit de les tècniques d’observació de nadons i abordatges terapèutics en infants de 3 a 6 anys.

L'assignatura d'Instruments de Valoració del Vincle Afectiu i Anàlisi de la Interacció Pares-Fills a la Infància, també forma part de l'estructura del Màster en Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu.

A qui s'adreça

A un ampli ventall de professionals en un àmbit interdisciplinari que treballen en escoles bressol, CDIAP, unitats de neonatologia dels hospitals, pediatria, residents de medicina, llevadors, infermers pediàtrics, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i altres.

Requisits d'admissió

 • Titulats universitaris en Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Especial, Treball Social.
 • Grau superior de Tècnic/a en Educació Infantil.
 • Mestres de preescolar, primària i secundària; docents d’universitat; infermers, llevadors, logopedes i fisioterapeutes; titulats en sociologia i antropologia.
 • Altres titulacions universitàries.
 • Persones que treballin en l’àmbit de la salut mental i de la salut (hospitals) i en l’àmbit de l’ensenyament.

Presentació

L’Escola de l’ACPP té per objectiu vetllar pel bon desenvolupament de l’ésser humà al llarg de la seva trajectòria vital. La societat actual no cuida prou bé els nadons i la infància; s’oblida que, d’una bona atenció integral als nadons i infants d’avui dia, depèn el futur del nostre país.

Per aconseguir una atenció a la infància que sigui integral, adequada, pertinent i eficaç, l’Escola de l’ACPP està impulsant la formació de professionals en aquest àmbit. És important que els professionals coneguin com es configura la relació dels pares amb els seus futurs fills; com comencen a pensar en ells a partir del moment que desitgen tenir fills, imaginen com seran, el seu vincle de parella al convertir-se en una família amb fill/s. També és important conèixer com estaven els pares quan varen prendre la decisió d’engendrar-los, i avaluar com es trobava la mare durant la concepció i l’embaràs, i el que va succeir durant el part i postpart. És fonamental que s’integri el pare en l’embaràs, en el naixement del seu fill i en les etapes primerenques del desenvolupament del fill. És imprescindible un bon desenvolupament de les funcions del pare per afavorir la relació mare-nadó. Funcions que contribueix a millorar la relació sistèmica de tota la família. Cal destacar que si la parella de pares forma un bon equip, és més capaç de fer-se càrrec de l’esforç que comporta la criança. D’aquesta manera s’afavoreix que les diverses i múltiples interaccions familiars funcionin propiciant el desenvolupament afectiu i vincular de tots els membres del grup familiar. Fets emocionals que ajuden el nadó a desenvolupar el seu sistema nerviós, la seva salut física, emocional, social i mental.

Cal també ensenyar a ajudar els pares amb trastorns psicopatològics i afavorir, quan sigui necessari, els vincles amb figures de resiliència de la família.

Es considera que les societats més evolucionades són les que atenen la salut biològica, emocional, mental i social dels seus nadons i dels seus vells. Aquesta atenció genera el benestar de les persones en les seves diferents edats.

Estudis sobre l’adolescència correlacionen la depressió i els intents de suïcidi dels adolescents (i en alguns casos, malauradament, també la mort) amb un tracte molt inadequat durant els primers any de vida.

L’Escola vol afavorir i impulsar els valors humans que tenen cura dels nadons, els nostres infants i vells. Per aquest motiu el seus objectius primordials són:
– Desenvolupar diferents espais d’intercanvi teòric i clínic en el camp de l’observació de nadons i la infància, tant en els nadons que no presenten dificultats com en els que tenen alguna complicació (prematurs o altres complicacions).
– Facilitar la formació dels professionals que treballen amb la infància: escoles bressol, CDIAP, unitats de neonatologia dels hospitals, serveis de pediatria, residents de Medicina, llevadors, infermers pediàtrics, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i altres.
– Aprofundir en diferents intervencions terapèutiques en aquest àmbit, fins i tot en l’atenció domiciliària; assistir a la parella de pares i atendre el grup familiar en les diverses modalitats d’avui en dia. Realitzar les intervencions terapèutiques pertinents en els pares que pateixen diferents trastorns psicopatològics: neuròtics, borderlines, trastorns psicòtics, maníacs, maníacs-depressius i altres. També donar contenció emocional en el cas de malalties físiques i les seves complicacions: eclàmpsia, epilèpsia, altres.
– Afavorir que l’atenció necessària als nadons i a la infància arribi a un sector més ampli de la població.
– Propiciar el treball en equip interdisciplinari.
– Estimular i potenciar la recerca en els nadons i la infància.
– La secció psicoanalítica de nens i adolescents de l’European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) reconeix la formació d’observació de nadons, la formació de psicoteràpia dels infants i dels adolescents que es realitza a l’Escola de l’ACPP.

L’EFPP associa, en les seves diferents seccions (infants i adolescents; adults, parelles i famílies; i grups i organitzacions), els 13.000 psicoterapeutes psicoanalítics dels països integrants de la Unió Europea que treballen en l’àmbit públic i privat.

La FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) reuneix associacions de psicoterapeutes que desenvolupen llur tasca dins l’Estat espanyol amb una formació i experiència acreditades com la que dona l’ACPP, que permet desenvolupar una bona pràctica professional.

La FEAP també està integrada a l’EAP (European Association of Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

L’ACPP és cofundadora d’ambdues organitzacions. L’Escola de l’ACPP pertany a l’ACPP, la qual forma part de l’AEPP, i ambdues formen part de l’EFPP. Compten amb 3 delegats catalans, un a cada secció de l’EFPP: a la secció de Nens i Adolescents, la delegada és la Lourdes Busquets; a la secció d’Adults, la delegada és la Montserrat Picanyol, i a la secció de Grups, la delegada és la Raquel Vidal.

Aquest diploma de postgrau es complementa amb el Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció a la Petita Infància que s’ha impartit durant el curs 2016-2017. La realització dels dos diplomes de postgraus donaria lloc al Màster sobre Observació de Nadons i Atenció a la Infància.

El nivell acadèmic dels interessats a cursar aquests estudis correspon als estudis de diplomes de postgrau universitaris.

Justificació:
La societat actual considera un dret rebre atenció en salut mental. La incorporació progressiva de tractaments específics dins l’àmbit de la salut pública i de benestar reforça encara més la necessitat d’equips interdisciplinaris que puguin accedir a una formació específica que els faciliti l’exercici professional, de manera que puguin abordar aquelles situacions en què estan compromeses realitats psíquiques, socials i biològiques.

L’interès específic del Diploma de Postgrau és que ofereix un pla d’estudis que ha estat àmpliament contrastat i que permet als estudiants assolir uns coneixements i una metodologia per a l’atenció als nadons i a la infància. Per tant, contempla una dimensió no reduccionista i profunda que recull les diferents facetes implicades en els nadons, petits infants i el seu context. Es complementa amb un treball de síntesi que recull els coneixements assolits al llarg del curs.

El cos docent del postgrau semipresencial està format per professionals amb molta formació sobre el tema, i que tenen el reconeixement de la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) i per la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica (AEPP). També comptem amb dos docents que han realitzat tesis doctorals amb cum laude per unanimitat, i una delegada europea de la secció de nens i adolescents de la EFPP. Dues de les docents d’aquest diploma de postgrau s’han format en el nostre país i també a Anglaterra.

I també, entre els docents, hi ha dos psicoanalistes reconeguts per la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i per la Societat Psicoanalítica Internacional (IPA) i amb expertesa en nadons, infància, adolescents, adults, gent gran i vells.

Tots els docents exerceixen la pràctica clínica en el sector públic i privat.

Objectius

 • Aprendre a observar determinats indicadors. Aprendre a registrar adequadament les dades observades.
 • Adquirir un coneixement de l’origen, l’evolució i les noves mirades de la tècnica d’observació de nadons.
 • Poder supervisar el material d’observació presentat pels observadors, en la seva interacció amb els pares, nadó, germans.
 • Atenció a la infància, des del naixement fins als 6 anys. Atenció a la família, pares, intervenció precoç, etc. Diagnòstic i tractament per tal de solucionar les dificultats o els trastorns de la infància.
 • Atendre les necessitats d’avui en dia, mares solteres, pares separats durant el primer any de vida, parelles homosexuals i altres.
 • Coneixement de les últimes aportació teòriques en l’atenció a la infància: teoria del vincle. Teoria de la mentalització. Importància de la diferenciació self i objecte en l’espai i en la temporalitat pertinent.
 • Conèixer els aspectes emocionals que emergeixen en les tècniques de fertilització in vitro, FIV.
 • Aprofundir en la criança en diferents situacions: la criança a la llar; la criança amb els cangurs, i les escoles bressol.
 • Saber destacar la importància de diversos tipus de comunicació, així com de la ment narrativa de l’ésser humà.

Sortides professionals

 • Tasques relacionades amb el benestar social i la salut mental. El postgrau capacita i dona eines a un conjunt de professionals —mestres, pediatres, psicòlegs, metges, llevadores, infermeres, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i altres—, per tal que tinguin una millor comprensió per poder prevenir, diagnosticar i tractar les malalties psicosomàtiques i els trastorns del desenvolupament en el nadó i la infància.
 • Diagnosticar i tractar la relació mare-nen, la parella de pares i el grup familiar, quan sigui necessari. En aquest moment en què hi ha un increment de les tècniques de fecundació in vitro, hi ha també un augment de nadons prematurs; això dona lloc a una demanda creixent tant en el sector públic com privat de psicoterapeutes, fisioterapeutes, logopedes, pediatres, neuròlegs i altres professionals que tinguin una formació acreditada.

Entitats promotores

 • Fundació UdG: Innovació i Formació
  Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
 • Associació Catalana Psicoteràpia Psicoanalítca
  Associació Catalana Psicoteràpia Psicoanalítca

També et pot interessar

Diploma de postgrau

Psicodiagnòstic Clínic i Indicació dels Diferents Abordatges Psicoterapèutics. Noves Patologies d’avui dia

Edició: 3a Edició | Lloc: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona) | Idioma: Català |Data inici: 19/10/2019
Preu: 2.015 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Atenció Sociofamiliar: Circumstàncies Psicosocials que Envolten les Realitats Familiars Actuals

Edició: 2a Edició | Lloc: KOMENTS (Fundació Eulàlia Torras de Beà) | Idioma: Català |Data inici: 07/04/2018
Preu: 180 €
Matrícula tancada
Diploma de postgrau

Observació de Nadons i Atenció a la Petita Infància fins als 3 anys

Edició: 3a Edició | Lloc: Escola de l'ACPP: Plaça Bonanova número 11, entresol 2a. - 08022 Barcelona | Idioma: Català |Data inici: 14/11/2020
Preu: 1.365 € (Veure descomptes)
Properament
Etiquetes: Psicoteràpia
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis