Curs d'especialització

Disseny Estratègic de la Comunicació Visual. L'Ajuda del Disseny a la Gestió

1a Edició
Codi: 234382
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Depenent de la procedència del docent les classes es realitzaran en català o espanyol
Data d'inici: 15/09/2023
Data darrera sessió presencial: 15/12/2023
Data de finalització: 16/12/2023
10 ECTS / 100 hores
( presencials: 54 / videoconferència: 46) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:
 • Sessions presencials: divendres de 17:00 a 21:30h
 • Sessions en línia: dissabtes de 9:30 a 13:30h
 • Tutories en línia sincròniques: dissabtes al matí
 • Tutories en línia asincròniques: qualsevol dia a qualsevol hora (24/7)
Data màxima de presentació del treball final: 16/12/2023
Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència: No
Gravació de classes: No
Lloc de realització: Les sessions presencials es realitzaran al Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya i les sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma Zoom
Places: 20

Raons per fer el curs

 • Adquirir eines pràctiques per desenvolupar-se amb eficàcia en la pràctica professional del disseny gràfic.
 • Obtenir recursos de disseny gràfic per aplicar-los en el quefer diari.
 • Entendre el llenguatge i les casuístiques pròpies de la disciplina per poder contractar o gestionar projectes de disseny gràfic.
 • Comprendre les necessitats i els resultats de la comunicació visual per poder utilitzar professionalment serveis de disseny gràfic.

A qui s'adreça

 • A graduats universitaris de qualsevol àmbit (es reserven places per a estudiants de cicles formatius de grau superior).
 • A professionals que vulguin incorporar el disseny gràfic i la comunicació visual a la gestió corporativa.
 • A professionals que vulguin treballar en el món de la imatge amb objectius determinats.
 • A professionals de la comunicació que vulguin gestionar una marca (digital o analògica).
 • A responsables de direcció de comunicació, de màrqueting o de relacions públiques.
 • A gestors de comunicació visual que vulguin ampliar els seus coneixements sobre llenguatge visual efectiu.
 • A professionals de qualsevol institució que vulguin conèixer les eines necessàries per gestionar la comunicació visual de manera més efectiva.
 • A professionals tècnics de qualsevol àmbit que vulguin desenvolupar-se en els àmbits de la comunicació visual, audiovisual i interactiva.
 • A professionals que necessitin i vulguin tenir recursos per avaluar i validar propostes visuals des de criteris objectivables.

Requisits d'admissió

 • Graduats en Disseny, Administració i Direcció d'Empreses o altres titulats que necessitin el disseny en la seva professió.
 • L’alumnat sense titulació universitària pot adquirir les habilitats i els coneixements que s’imparteixen en aquest curs i obtenir una acreditació específica. S’establiran els requisits i les condicions d’accés per a aquest tipus d’alumnat.

Presentació

Aquest curs d’especialització ofereix, de manera pràctica, coneixements sobre la gestió del disseny gràfic, la disciplina de la comunicació visual. Aquest curs d’especialització ofereix coneixements teòrics sobre la gestió del disseny gràfic —la disciplina de la comunicació visual— i aporta eines pràctiques de disseny per a la comunicació visual. En el curs es plantegen situacions versemblants, molt similars a les de la realitat professional, de desenvolupament i gestió de projectes de comunicació visual.

Objectius

 • Conèixer aspectes conceptuals i formals de la cultura visual per posar-los al servei de la gestió de la imatge corporativa i la comunicació institucional.
 • Comprendre la importància del llenguatge visual en la gestió de projectes d’empreses, institucions o productes visuals, audiovisuals i interactius.
 • Treure profit de les estratègies generades amb l’aplicació de la cultura del disseny.
 • Adquirir les eines per definir línies de comunicació i poder dialogar amb eficiència amb professionals de la comunicació visual.
 • Gestionar el valor de la marca i els recursos de comunicació com a rendibilitat empresarial.

Sortides professionals

 • Especialista en disseny de comunicació
 • Departaments de comunicació
 • Gestió de la identitat corporativa
 • Gestió de comunicació institucional o empresarial
eventis