Curs subvencionat

Enologia

1a Edició
Codi: 22I008
Tipologia: Curs subvencionat
Idioma: Grup en català
Data d'inici: 24/04/2023
Data darrera sessió presencial: 07/06/2023
Data de finalització: 07/06/2023
Durada: 40 hores
Horari:

    Dilluns, dimecres i 2 dissabtes

2 classes PRESENCIALS i 10 classes EN LÍNIA de 19 a 21,30 h
2 dissabtes en format PRESENCIAL de 9 a 14 h (pendent de confirmar el lloc)

Lloc de realització: sessions presencials al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM
Places: 30

A qui s'adreça

Els programes de formació sectorials, d'especialitats de l'oferta de formació no formal, constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d'interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest.

Dirigit a totes aquelles persones que vulguin obtenir coneixement sobre el món del vi i tot el seu entorn gastronòmic.

Requisits d'admissió

Si estàs en actiu
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de la última nòmina on aparegui el Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si ets autònom
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l’últim rebut d’autònom

Si estàs en situació d’ERTO
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
Fotocòpia de la última nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

Si estàs a l’atur
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Cal residir o treballar a Catalunya

Presentació

Les especialitats sectorials s'adrecen a accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d'interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest.

Aquesta acció formativa está subvencionada al 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social

Tenen prioritat per participar en els programes de formació regulats en aquesta Ordre, sens perjudici del que s'estableixi en les respectives convocatòries:

a) Les persones treballadores ocupades pertanyents als col.lectius següents: Persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones trebalamb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

b) Persones aturades: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.

c) Les persones cuidadores no professionals que atenen a les persones en situació de dependència, a què fa referència la base 12.1.d 

 

Nota: la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació. La participació de les persones aturades en les accions formatives pot ser, com a màxim, del 30% respecte del total de persones formades en el conjunt del programa de formació.

Objectius

Objectiu general
Conèixer els principals conceptes relacionats amb l'enologia i la producció del vi

Objectius específics
Capacitar als participants per escollir amb criteri els vins
Iniciar-se en la cultura del vi, sistemes d’elaboració, varietats, zones amb denominació d’origen

Sortides professionals

L'enòleg és una figura elemental en un celler de vins, ja que és la persona que interpreta la personalitat, l'essència i la qualitat dels diferents vins. 

Entitats promotores

També et pot interessar

Curs subvencionat

La Mediació com a Via de Resolució de Conflictes Laborals

Edició: 1a Edició | Lloc: Sessions presencials a la Seu de la Secretaria de Treball de Barcelona i sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom | Idioma: Català |Data inici: 29/12/2022
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Curs subvencionat

Com Fer un Projecte d'Edificació amb REVIT: Entorn BIM

Edició: 1a Edició | Lloc: Primer i darrer dia sessions presencials al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Aula Seminari i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM | Idioma: Grup en català |Data inici: 26/05/2023
Preu: 0 €
Matrícula oberta
Etiquetes: SUBVENCIONAT
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

0 €
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Calendari

eventis