Màster

Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències

3a Edició
Crisis i Emergències
Crisis i Emergències
Codi: 190011
Tipologia: Màster
Idioma: Català
Data d'inici: 04/10/2019
Data darrera sessió presencial: 20/06/2020
Data de finalització: 20/06/2020
60 ECTS / 180 hores presencials
Horari:

Un divendres al mes de 16 a 20 h i dos dissabtes al mes de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 h.

Data de lliurament del Treball final de màster: 23 de maig de 2020.

Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (Delegació Girona) i Axios Institut Psicomèdic
Places: 25

Raons per fer el curs

 • La realització del màster dotarà als alumnes de les eines psicològiques necessàries per intervenir en situacions d’alt risc per a les persones i en múltiples esdeveniments amb elevat potencial traumàtic.
 • S'ofereixen també coneixements i tècniques vitals per a l’autoprotecció psicològica dels professionals que es veuen sotmesos a múltiples fonts d’estrès i a situacions potencialment psicopatogèniques.

Pràctiques externes

Aquest màster ofereix la possiblitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars.

A qui s'adreça

 • A professionals de la psicologia, de l’àmbit sanitari (medicina, infermeria, tècnics d’emergències sanitàries), de la intervenció social (treball social, assistents socials i educadors socials) i de la docència (mestres i professors).
 • A comandaments i integrants dels cossos de policia, bombers, protecció civil, serveis sanitaris o altres professionals d’equips d’emergència.

Requisits d'admissió

 • Titulació universitària en: Psicologia, Medicina, Infermeria, Educació Social, Treball Social, Criminologia o Mestre (educació infantil i educació primària).
 • Professionals d’equips d’emergències en actiu: policies, bombers, sanitaris, protecció civil, forestals.
 • Treballadors en actiu d’altres professions relacionades amb les emergències, prèvia valoració per part de la direcció del màster.

Presentació

L’opinió pública reconeix cada cop més la importància de tenir cura dels aspectes psicològics de les víctimes d’esdeveniments traumàtics. Estem parlant de conjuntures que van des de les intervencions en grans catàstrofes i desastres fins a les pèrdues originades per malalties greus, accidents o altres situacions amb alt potencial traumàtic i que poden comportar un canvi dràstic en la percepció del món per part de qui ho pateix. Volem emfatitzar la importància de tenir professionals preparats de manera adient i rigorosa per cobrir les necessitats d’informació, reconeixement, tractament i equilibri emocional que presenten tant els afectats com els seus familiars i, fins i tot, els mateixos professionals de les emergències que han de treballar moltes vegades en situacions tan exigents. Ens centrarem prioritàriament en aquelles intervencions  més properes, tant en l’espai com en el temps, a l’origen de l’experiència traumàtica.

Objectius

 • Adquirir coneixements psicològics i psicopatològics bàsics associats a les emergències.
 • Conèixer les principals tècniques d’intervenció psicològica en les situacions de crisi i saber oferir els primers auxilis psicològics a les víctimes i també a les persones que hi intervenen.

Sortides professionals

 • Equips d’intervenció psicològica en emergències (SEM, Dipsalut, Creu Roja...)
 • Grups multidisciplinaris d’atenció a les víctimes de trànsit
 • Atenció a les víctimes de violència masclista, domèstica o d’agressions sexuals
 • Atenció al dol
 • Atenció a les minories ètniques en situacions de crisi
 • Professionals dels àmbits de les emergències (policies, bombers, sanitaris, protecció civil...)
 • Professionals de la intervenció social (treball social, assistents socials i educadors socials), mestres i professors.
 • Unitats de crisi i atenció a víctimes pròpies dels serveis de policia, bombers...

Entitats promotores

 • Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Entitats col·laboradores

 • Dipsalut
  Dipsalut
 • Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
 • Axios.cat
  Axios cat
Matrícula tancada
Si no et matricules,  indica'ns el motiu!

Preu:

2.550 €
Veure descomptes

Calendari

eventis