Acreditació d'Idiomes

 

CURSOS I EXÀMENS OFICIALS OBERTS A TOTHOM!

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ofereix cursos de preparació per als exàmens oficials de Cambridge English i per als diplomes d’espanyol DELE recollits segons el MCER (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

A més, la Fundació és centre examinador autoritzat i realitza exàmens per als certificats oficials de Cambridge English i DELE al mateix centre universitari.

 

ANGLÈS: CAMBRIDGE ENGLISH

Cambridge English Authorised Exam Centre ES448

Cursos anuals d'octubre a maig de 60 hores oberts a tothom
Us serviran per millorar el vostre nivell d’anglès en totes les habilitats (Speaking, Reading, Writing, Grammar, Vocabulary...) i a més, s'explicarà el contingut i el format dels exàmens de Cambridge English amb informació detallada de totes les parts de l'examen.

Curs de preparació per a l’examen de Cambridge English B2 First (FCE)
Curs de preparació per a l’examen de Cambridge English C1 Advanced (CAE)
Curs de preparació per a l’examen de Cambridge English C2 Proficiency (CPE)

Matrícula, descomptes i horaris de les classes al web de la Fundació apartat Cursos Idiomes

Exàmens oficials de Cambridge English oberts a tothom
Titulacions i proves adaptades a cada necessitat. Els nostres exàmens es realitzen al Campus de Montilivi i a les aules del Parc de Recerca i Investigació de la UdG.

- A2 Key
- B1 Preliminary
- B2 First
- C1 Advanced
- C2 Proficiency

Matrícula i calendari d'exàmens
Consulta totes les convocatòries que ofereix la Fundació com a centre examinador autoritzat al web https://cambridge.fundacioudg.org/ca/inscripcions-i-dates.html

Descomptes
Si formes part de la comunitat de la UdG (estudiants, PDI, PAS) o ets estudiant d’una universitat pública, podràs beneficiar-te de descomptes.

Motius per fer un examen de Cambridge English
A la Fundació pots fer un examen per acreditar el teu nivell B2 o superior d’anglès de coneixements d’una tercera llengua per:
– Concursos de trasllats de professors
– Oposicions i convocatòries d'ocupació
– Accedir a Màster de professorat de secundària
– Aconseguir el títol universitari de Grau
– Aconseguir l'habilitació lingüística en infantil, primària i secundària
– Accedir a borses de treball en centres bilingües

A més, tots els certificats de Cambridge English tenen reconeixement mundial

 

ESPANYOL: DELE

Centro de Examen DELE  Autorizado por el Instituto Cervantes (IC)

Curs intensiu de preparació per a les proves de l’Instituto Cervantes DELE A2
Us serviran per millorar el vostre nivell d’espanyol en totes les habilitats (comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita, expressió i interacció orals,...) i a més, s'explicarà el contingut i el format dels exàmens DELE amb informació detallada de totes les parts de l'examen.

Matrícula, descomptes i horaris de les classes al web de la Fundació apartat Cursos Idiomes

Exàmens oficials d'espanyol DELE oberts a tothom
Titulacions i proves adaptades a cada necessitat. Els nostres exàmens es realitzen a les aules del Parc de Recerca i Investigació de la UdG.

- DELE A2 (per a la nacionalitat espanyola)
- DELE B2*
- DELE C1*
* sota demanda

Matrícula i dates d'exàmens
Consulta totes les convocatòries que ofereix la Fundació com a centre examinador autoritzat al web de l'Instituto Cervantes

Motius per fer un examen DELE
A la Fundació pots fer un examen DELE A2 per:
– Processos de sol·licitud de nacionalitat espanyola per a persones de països o territoris no hispanoparlants (DELE A2)
– Homologar estudis realitzats en altres països
– Acreditar competències en espanyol per a qualsevol activitat professional o acadèmica en el territori per l’Administració i/o organismes públics

A més, tots els diplomes DELE són reconeguts pel Ministeri d’Educació a França

Per altres ofertes de cursos i exàmens què ofereix la Universitat de Girona pots contactar també amb el Servei de Llengües Modernes de la UdG