Filtres
 • Àmbit
  • Activitat Física i Esport
  • Administració Pública i Desenvolupament Local
  • Arts Escèniques
  • Ciències de la Salut
  • Comunicació i Màrqueting
  • Ciències
  • Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible
  • Empresa, Economia i Dret
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Idiomes
  • Psicologia i Educació
  • Turisme i Hostaleria
  • Altres
 • Tipologia
  • Màster
  • Diploma d'especialització (postgrau)
  • Diploma d'expert (postgrau)
  • Curs d'especialització
  • Idiomes
  • Curs d'estiu
  • Congrés
  • Jornada
  • Curs subvencionat
  • Curs d'extensió universitària
 • Modalitat
  • Presencial 
  • Híbrid (semipresencial) 
  • Virtual 
 • Lloc de realització
  • Girona
  • Barcelona
  • Resta d'Espanya
  • Resta d'Europa
  • Amèrica Llatina
  • Virtual
  • Resta de Catalunya
  • Resta del Món
  • Virtual
 • Estat de la matrícula
  • Matrícula oberta
  • Matrícula contínua
  • Properament
 • Idioma
  • Català
  • Espanyol
  • Anglès
 • Pràctiques externes
  • Només mostrar cursos amb pràctiques externes

Llistat de cursos

1267 - Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation 'like'

SELECT p.id, p.data_ini_curs, p.estat_matricula, p.id_tipus_estudi, ld_tipus.titol as tipus, pd.name, p.id_idioma_publicar, pd.eslogan,p.price,p.edicio,ld_edicions.titol as titol_edicio,pd.lloc_realitzacio_generic,pd.seo_title, p.id_modalitat,p.te_practiques_externes, ld_modalitat.titol, ld_modalitat_2.titol as titol_2, ld_modalitat_3.titol as titol_3, l_modalitat.generic1 as icona_modalitat, l_modalitat_2.generic1 as icona_modalitat_2, l_modalitat_3.generic1 as icona_modalitat_3, pd.url_title, p.fotos_groups_id,p.url_redir_fitxa, lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs,json_preus,p.amagar_data_inici,p.domini,p.es_microsite,p.idioma_defecte_microsite, pd.idioma_imparteix_curs,pd.txt_btn_veure_descomptes,pd.text_preu, (CASE p.estat_matricula WHEN 1 THEN 0 /*continua*/ WHEN 0 THEN 0 /*oberta*/ WHEN 2 THEN 0 /*properament*/ WHEN 3 THEN 3 /*tancada*/ /*ELSE 4*/ END) AS ordenador, (import_matricula) as import_total, GROUP_CONCAT(DISTINCT ld_idiomes.titol) as idiomes_imparteix FROM products p LEFT JOIN ( SELECT p_aux.id,p_aux.id_idioma_publicar,pd_aux.language_id, ( IF ( ( select pd_sub.language_id from products p_sub left join products_description pd_sub on (pd_sub.products_id = p_sub.id) where pd_sub.idioma_complert = 1 and pd_sub.language_id = 1 /*idioma entrada*/ and p_sub.id = p_aux.id ) is null , p_aux.id_idioma_publicar, ( select pd_sub.language_id from products p_sub left join products_description pd_sub on (pd_sub.products_id = p_sub.id) where pd_sub.idioma_complert = 1 and pd_sub.language_id = 1 /*idioma entrada*/ and p_sub.id = p_aux.id ) ) ) as id_idioma_mostrar_curs FROM products p_aux LEFT JOIN products_description pd_aux on (pd_aux.products_id = p_aux.id) ) as lang_mostrar on (lang_mostrar.id = p.id) LEFT JOIN products_description pd on (pd.products_id = p.id and pd.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN products_llistats pl_llocs on (pl_llocs.products_id = p.id and pl_llocs.groups_id = 35) /*35 = llocs*/ LEFT JOIN products_llistats pl_ambits on (pl_ambits.products_id = p.id and pl_ambits.groups_id = 39) /*39 = ambits*/ LEFT JOIN products_llistats pl_idiomes on (pl_idiomes.products_id = p.id and pl_idiomes.groups_id = 34) /*34 = idiomes*/ LEFT JOIN products_llistats pl_etiquetes on (pl_etiquetes.products_id = p.id and pl_etiquetes.groups_id = 51) /*51 = etiquetes*/ LEFT JOIN products_llistats pl_professors on (pl_professors.products_id = p.id and pl_professors.groups_id = 49) /*49 = professors*/ LEFT JOIN llistats_description ld_edicions on (ld_edicions.llistats_id = p.edicio and ld_edicions.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN llistats_description ld_etiquetes on (ld_etiquetes.llistats_id = pl_etiquetes.llistats_id and ld_etiquetes.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN llistats_description ld_tipus on (ld_tipus.llistats_id = p.id_tipus_estudi and ld_tipus.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN llistats_description ld_idiomes on (ld_idiomes.llistats_id = pl_idiomes.llistats_id and ld_idiomes.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN llistats_description ld_modalitat on (ld_modalitat.llistats_id = p.id_modalitat and ld_modalitat.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN llistats_description ld_modalitat_2 on (ld_modalitat_2.llistats_id = p.id_modalitat_2 and ld_modalitat_2.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN llistats_description ld_modalitat_3 on (ld_modalitat_3.llistats_id = p.id_modalitat_3 and ld_modalitat_3.language_id = lang_mostrar.id_idioma_mostrar_curs) LEFT JOIN llistats l_modalitat on (ld_modalitat.llistats_id = l_modalitat.id) LEFT JOIN llistats l_modalitat_2 on (ld_modalitat_2.llistats_id = l_modalitat_2.id) LEFT JOIN llistats l_modalitat_3 on (ld_modalitat_3.llistats_id = l_modalitat_3.id) LEFT JOIN llistats l_professors on (l_professors.id = pl_professors.llistats_id) LEFT JOIN llistats l_etiquetes on (l_etiquetes.id = pl_etiquetes.llistats_id) WHERE p.estat_matricula <= 3 /* oberta, contínua, Properament, tancada*/ AND p.estat = 4 /*4 = publicada*/ AND p.no_mostrar_al_cercador = 0 /*que es pugui mostrar*/ AND ((ld_etiquetes.titol like "%mediaci��%") OR (l_professors.generic2 like "%mediaci��%") OR (l_professors.generic3 like "%mediaci��%") OR (CONCAT(l_professors.generic2," ",l_professors.generic3) like "%mediaci��%") OR (p.codi like "%mediaci��%") OR (pd.name like "%mediaci��%") OR (ld_tipus.titol like "%mediaci��%")) GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 /*ORDER BY data_ini_curs desc, estat_matricula*/ ORDER BY ordenador, (pd.name like "%mediaci��%") DESC, STR_TO_DATE(data_ini_curs,'%d/%m/%Y') LIMIT 0, 15
+ Cursos
eventis