Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Documentació:

– Fotocòpia del DNI o passaport.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació

Reviseu la documentació que cal adjuntar en aquest apartat: la fotocòpia del DNI o passaport.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient.

Curs d'especialització

Smart Town: la Gestió d'Urbanitzacions Intel·ligent (Smart Cities)

Codi: 184085
Data inici: 19/09/2018
Data de finalització: 21/12/2018
Data darrera sessió presencial: 21/12/2018
Durada: 14 ECTS / 150 hores
Horari:

Dimarts i dijous de 15.30 a 20.00 h. i divendres de 15.00 a 19.00 h. i un dilluns, de 15.30 a 20 h.

eventis