Diploma de Postgrau
en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits

5a Edició

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Informació sobre els requisits acadèmics d’admissió:

– Ser titulat universitari en els àmbits de la filologia, la traducció o la interpretació.
– Ser titulat universitari en disciplines afins i que tinguin un certificat de coneixements superiors de llengua catalana o equivalents.
– Les persones que no tinguin cap titulació o en tinguin alguna de no relacionada amb el camp de la llengua hauran d’acreditar una experiència de com a mínim dos anys en el camp de la correcció de textos en llengua catalana.
– Només s’admetrà persones sense titulació universitària si demostren experiència en el camp de la correcció i tinguin el certificat de coneixements superiors de llengua catalana. La direcció del curs valorarà cada cas un per un i s’atribueix la potestat d’admetre o no la sol·licitud.

(*) El cost de les taxes d’expedició del títol i dels certificats NO està inclòs en el preu de la matrícula.

Documentació:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol (*).
– Fotocòpia del certificat de coneixements superiors de llengua catalana o equivalents.

(*) La fotocòpia ha d'estar compulsada amb el segell de compulsa original o bé ha de dur segell electrònic. La Secretaria Acadèmica de la Fundació pot compulsar el document en cas que sigui necessari.

Aquesta documentació s’ha de presentar en el moment de formalitzar la inscripció o, al més tard, tres mesos després de l’inici de l’activitat.

Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
Reviseu la documentació que cal adjuntar en aquest apartat: la fotocòpia del DNI o passaport, les acreditacions necessàries per als descomptes i la documentació específica de l’activitat.

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Preinscripció: En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per imports iguals o superiors a 300 euros, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Diploma de postgrau

Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits

Codi: 191040
Data inici: 18/10/2019
Data finalització: 26/06/2020
Data darrera sessió presencial: 18/04/2020
Durada: 30 ECTS / 56 hores presencials
Horari:

Divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h (les sessions presencials es faran un cap de setmana al mes).

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis