*Nota informativa: L'assistència a aquesta jornada computa als efectes d'acreditar hores de formació contínua al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en tres passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Pagament

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Pagament

Realitzeu el pagament de la matrícula mitjançant targeta bancària o codi de barres.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar la jornada.

Jornada

Cap a la mediació del segle 21. Del present al futur, vincle i mediació en temps d'alarma i crisi.

Codi:209005

Data: 21/01/2021
Durada:5,5 hores
Horari: de 9 a 14:30 h

eventis