14 Càpsules Gratuïtes en Actualització Empresarial per a PIMES i autònoms

Dirigit a persones que resideixin o treballin a l'Alt Empordà

1a Edició

Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Escollir les càpsules formatives en les quals participarà*

*NOTA: Si un cop realitzada la matrícula, es vol modificar la participació (afegir o treure) d'alguna de les càpsules, caldrà comunicar-ho a la Fundació Universitat de Girona a través del correu info.fundacioif@udg.edu i tornar a formalitzar la matrícula. 

Curs d'especialització

Actualització Empresarial per a PIMES i autònoms

En el cas que l'alumne/a realitzi un mínim d'11 càpsules, tindrà dret a l'obtenció del certificat del Curs d'Especialització en Actualització Empresarial per a PIMES i Autònoms per la Fundació UdG: Innovació i Formació, de 2 ECTS.

eventis