IMPORTANT: Emplenar l'Annex 1. Sol.licitud de participació en una acció formativa.

Durant el procés d'inscripció caldrà adjuntar OBLIGATÒRIAMENT l'Annex 1. Per fer-ho tens dues opcions:
- Si tens signatura digital, pots adjuntar el document degudament omplert i signat digitalment (no s’acceptarà la signatura física escannejada).
- Si no tens signatura digital, pots adjuntar el document degudament omplert però sense signar i en breu rebràs un correu electrònic amb les instruccions per validar el document de manera ben fàcil.

Nota: Cal que estigui correctament emplenat (sense correccions amb típex) i preferiblement en blau per identificar que no és còpia o s'ha esmenat.

Descarregar Annex 1 (OBLIGATORI)

Consulta la informació sobre els ajuts i beques per realitzar formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya aquí

Curs subvencionat

Tècniques Infermeres Avançades a Malalts Crítics

Codi: 224321
Data inici: 04/10/2022
Data de finalització: 21/10/2022
Durada: 60 hores
Horari:

Presencial a la Facultat d'Infermeria, els dies 4, 6, 13, 14 i 21 d'octubre a la Facultat d'Infermeria, mirar cada dia a quina aula es realitzarà la classe i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM

eventis