Congrés

Congrés Internacional sobre Estudis de Diversitat Sexual i de Gènere CIEDSI

Del 17 al 19 de juliol de 2024
Universitat de Girona

Consultes sobre la inscripció:
congressos.fundacioudg@udg.edu
+34 972 210 299

eventis