R-2/2023 Presentació d'esmenes i al·legacions

Procés selectiu

R-2/2023 Presentació d'esmenes i al·legacions

Referència de la convocatòria: R-2/2023

Denominació del lloc de treball: Suport a gestió d'activitats

Contacte: 
Àrea de Recursos Humans
rrhh@fundacioudg.org
Tel. 972 210 299

eventis