R-3/2023 Presentació d'esmenes i al·legacions

Dades de la persona

Procés selectiu

R-3/2023 Presentació d'esmenes i al·legacions

Referència de la convocatòria: R-3/2023

Denominació del lloc de treball: Suport al departament de secretaria acadèmica

Contacte: 
Àrea de Recursos Humans
rrhh@fundacioudg.org
Tel. 972 210 299

eventis