Instruccions per a formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

Llegiu les instruccions que es detallen en els 3 passos del procés de matrícula:

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
Reviseu la documentació que cal adjuntar en aquest apartat: la fotocòpia del DNI o passaport, les acreditacions necessàries per als descomptes i la documentació específica de l’activitat.

Pagament:
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament durant el procés de la inscripció.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.

Curs d'especialització

Iniciació a la Pedagogia de les Escoles de Bosc

Codi: 244425
Data d’inici: 05/10/2024
Data de finalització: 16/10/2024
2 ECTS / 16 hores
Horari:

dissabte, 5 d'octubre de 9.30 a 17.30 h; diumenge, 6 d'octubre de 9.30 a 15.30 h i dimecres, 16 d'octubre de 16.00 a 19.00 h 

La sessió del dimecres 16 d'octubre serà per videoconferència a través de la plataforma zoom.