Instruccions per formalitzar la matrícula

El procés de matrícula es divideix en 3 passos:
1. Informació sobre el procés de matrícula
2. Formulari de matrícula
3. Documentació i pagament

1. Informació sobre el procés de matrícula

Per iniciar el procés cal emplenar el formulari de matrícula.
Consulteu les condicions generals de matrícula al peu d'aquesta pàgina.

Abans d’iniciar el procés de matrícula, consulteu l’apartat Requisits d’admissió de l’activitat a la pàgina web del curs.

2. Formulari de matrícula

Empleneu el formulari de matrícula i comproveu que les dades introduïdes són correctes.

3. Documentació i pagament

Documentació:
– Fotocòpia del DNI o passaport
– Currículum Vitae

Pagament:
El pagament d’un curs pot estar format per preinscripció + matrícula (quan s’indiqui de forma expressa) o directament per matrícula.
Preinscripció: En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la matrícula, i que donarà dret a reserva de plaça.
Matrícula: Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.

Nota: per finalitzar el procés, caldrà acceptar les condicions generals de matrícula.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per a imports iguals o superiors a 200 €, consulteu l'apartat Finançament en cas de voler finançar la matrícula.

Curs d'especialització

Producció Tècnica d'Esdeveniments i Espectacles

Codi: 244423
Data d’inici: 02/10/2024
Data de finalització: 26/05/2025
Data darrera sessió presencial: 26/05/2025
27 ECTS / 216 hores
Horari:

els dilluns i dimecres de 16 a 20 h.

Nota: l’estudiantat té la possibilitat de realitzar pràctiques opcionals de reforç de manera autònoma fora de l’horari lectiu, utilitzant les instal·lacions i les infraestructures tècniques del centre.