Oficina de Congressos i Esdeveniments

L’Oficina de Congressos i Esdeveniments de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ofereix un servei íntegre de gestió als promotors d’aquests tipus d’activitats, especialment els provinents de la Universitat de Girona. Garantim l’èxit de les iniciatives vinculades a la investigació, la docència i la transferència de coneixement.

L’Oficina de Congressos i Esdeveniments pot assumir totes les actuacions relacionades amb la gestió econòmica, administrativa i logística d’un congrés, seminari o jornada. En concret, oferim:
1. Proposta, avaluació i contractació de la seu.
2. Desenvolupament de la imatge del congrés.
3. Disseny, maquetació i impressió de programes, acreditacions, cartells i altres publicacions.
4. Disseny, manteniment i desenvolupament de la pàgina web.
5. Elaboració del full d’inscripció.
6. Elaboració del pressupost i valoració de la viabilitat financera. Seguiment i control pressupostari. Presentació periòdica del balanç econòmic.
7. Gestió de les inscripcions en línia, cobrament de les inscripcions, pagament de les factures, etc.
8. Emissió de factures als congressistes.
9. Sol·licitud i justificació de subvencions, donacions i altres ajuts.
10. Elaboració, impressió i entrega de certificats.
11. Processament dels abstracts.
12. Retolació, senyalització i decoració de la seu.
13. Assessorament i contractació de proveïdors.
14. Coordinació i seguiment dels serveis de càtering.
15. Atenció als congressistes.
16. Secretaria a la seu.
17. Gestió d’allotjaments i transports.
18. Entrega de documentació, acreditacions i certificats d’assistència.
19. Qualsevol altra gestió que el director acadèmic pugui demanar.

eventis