Formació a mida

A la Fundació dissenyem programes professionals de formació a mida (cursos, postgraus, tallers, etc.), adaptats a les necessitats d’empreses i institucions.

Aquests programes donen resposta a les necessitats específiques i als objectius de cada organització, i es dissenyen amb la col·laboració dels millors professionals docents.

Què oferim?

Continguts a càrrec d’experts tant de l’àmbit acadèmic universitari com de professionals experts en la matèria.

Programes adaptats per donar resposta als objectius i les necessitats de l’empresa.

Calendari, horari i lloc adaptats a les necessitats de l’empresa.

Modalitat flexible. Possibilitat de configurar el programa en format presencial, semipresencial o on line amb accés a l’aula de docència virtual (Moodle) de la UdG.

Programes de durada variable que poden donar lloc a l’obtenció de titulació universitària pròpia de la UdG de màster, postgrau o especialització, en funció del programa.

Formació pràctica adaptada a les necessitats de l’empresa que fa possible la transferència de coneixements als llocs de treball. 

Els programes de formació a mida desenvolupats per la Fundació són susceptibles de ser bonificats a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).