Curs subvencionat

El Procés d'Enologia i el Tast

3a Edició
Codi: 23i037
Tipologia: Curs subvencionat
Idioma: Grup en català
Data d'inici: 18/03/2024
Data darrera sessió presencial: 13/05/2024
Data de finalització: 13/05/2024
Durada: 40 hores
Horari:

Dilluns, dimecres i un dimarts de 19 a 21,30 h. Tres dissabtes de 9 a 14 h

5 classes presencials. El 18 de març, 13 i 20 d'abril, 11 i 13 de maig 
8 classes en línia a través de la plataforma ZOOM el dimarts 2 d'abril i els dilluns i dimecres  3, 8, 10, 15, 17, 22 d'abril i 6 de maig 

Lloc de realització: sessions presencials mirar el calendari i la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM
Places: 25

A qui s'adreça

Els programes de formació sectorials, d'especialitats de l'oferta de formació no formal, constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d'interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest.
Les persones treballadores al servei de les administracions públiques NO poden participar en les accions formatives sectorials.

  • Dirigit a totes aquelles persones que vulguin obtenir coneixement sobre el món del vi i tot el seu entorn gastronòmic.

Requisits d'admissió

Persones treballadores en entitats públiques
Les persones treballadores al servei de les administracions públiques NO poden participar en les accions formatives sectorials.

Si estàs en actiu
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l'última nòmina on aparegui el Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa.

Si ets autònom
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia de l'últim rebut d'autònom

Si estàs en situació d'ERTO
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del comunicat de l'empresa segons s'aplica l'expedient de regulació temporal d'ocupació
Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
Fotocòpia de l'última nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa.

Si estàs a l’atur
Annex1
Fotocòpia del DNI en vigor
Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.

Cal residir o treballar a Catalunya

Presentació

Les especialitats sectorials s'adrecen a accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d'interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest.
Aquesta acció formativa està subvencionada al 100% pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social
Tenen prioritat per participar en els programes de formació regulats en aquesta Ordre, sens perjudici del que s'estableixi en les respectives convocatòries:

a) Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: Persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de quaranta-cinc anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

b) Persones aturades: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de quaranta-cinc anys i persones amb risc d'exclusió social, d'acord amb el que preveu cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.

c) Les persones cuidadores no professionals que atenen les persones en situació de dependència, a què fa referència la base 12.1.d

Nota: la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació. La participació de les persones aturades en les accions formatives pot ser, com a màxim, del 30% respecte del total de persones formades en el conjunt del programa de formació.

 

Objectius

Objectiu general
Identificar els diferents tipus de vi, les composicions i l'etiquetatge
Analitzar les fermentacions i acabats dels vins 
Realitzar un tast de vi identificant els aspectes que intervenen
 

Sortides professionals

L'enòleg és una figura elemental en un celler de vins, ja que és la persona que interpreta la personalitat, l'essència i la qualitat dels diferents vins. 

Impulsat i subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social

  • Ministerio de Trabajo y Economía Social
  • Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Entitat Col·laboradora

També et pot interessar

Curs subvencionat

La Mediació com a Via de Resolució de Conflictes Laborals

Edició: 2a Edició | Lloc: Sessions presencials a la Seu de la Secretaria de Treball de Barcelona menys el darrer dia a Girona i sessions virtuals per videoconferència a través de la plataforma zoom | Idioma: Català |Data d’inici: 29/12/2023
Preu: 0 €
Matrícula tancada
Etiquetes: SUBVENCIONAT
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

0 €
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Calendari