Curs d'especialització

Atenció d'Infermeria a la Persona Afectada d'Ictus

1a Edició
Codi: 204250
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català i castellà
Data d'inici: 04/05/2021
Data darrera sessió presencial: 29/06/2021
Data de finalització: 29/06/2021
3 ECTS / 25 hores de videoconferència
Horari:

Dimarts i dijous, de 18.30 a 20 h.

Lloc de realització: Sessions on-line sincròniques amb el professorat mitjançant la plataforma ZOOM i assincròniques de treball personal.
Places: 40

Raons per fer el curs

Millorar les competències específiques relacionades amb la cura i l’atenció de les persones afectades per ictus.

A qui s'adreça

A professionals —bàsicament infermeres i infermers— interessats en l’atenció als malalts afectats per la malaltia vascular cerebral.

Requisits d'admissió

Titulació universitària de diplomat o graduat en Infermeria. Alumnat amb titulació universitària de diplomat o graduat relacionada amb l’atenció a les persones afectades per ictus. Es donarà prioritat a aquells infermers i infermeres que treballen en àrees específiques d’hospitalització dels pacients amb ictus i es tindrà en compte l’equitat en la distribució territorial.

Presentació

L’ictus és una malaltia altament prevalent i d’elevada morbimortalitat. L’atenció sanitària actual a les persones afectades per ictus n’ha millorat enormement el pronòstic tot i que cal avançar encara més en la seva prevenció primària i secundària. Calen, doncs, professionals preparats amb competències específiques per oferir una atenció de qualitat.

Amb la inquietud de millorar l’atenció d’infermeria a les persones que pateixen aquesta malaltia, el Pla director de les malalties vasculars cerebrals i la Fundació Ictus organitzen, any rere any, formació per als professionals. En la seva 12a edició, aquest curs està especialment adreçat a infermeres i infermers que atenen les persones afectades per ictus.

Objectius

  1. Mantenir i millorar la qualitat de les cures que reben els pacients afectats per la malaltia vascular cerebral.
  2. Capacitar els professionals d’infermeria per treballar en àrees especialitzades d’atenció a aquests pacients: unitats d’ictus, unitats de cures intensives, unitats d’hospitalització, hospitals de dia, etc.
  3. Potenciar l’especialització dels professionals d’infermeria en l’atenció als pacients afectats per ictus i en la capacitació docent d’altres professionals.
  4. Conèixer els darrers avenços disponibles sobre el diagnòstic, el tractament, les cures d’infermeria, la rehabilitació i prevenció de l’ictus i l’educació sanitària de les persones afectades per l’ictus.
  5. Incentivar la integració de l’atenció dels pacients afectats per ictus entre els diferents nivells assistencials, incorporant el pacient en les decisions que l’afecten.
  6. Donar a conèixer les intervencions infermeres basades en l’evidència científica relacionades amb l’atenció a les persones amb ictus.

Sortides professionals

Àrees especialitzades d’atenció als pacients amb ictus: unitats d’ictus, unitats de cures intensives, unitats d’hospitalització, serveis d’urgències, hospitals de dia, etc.

Entitats col·laboradores

Matrícula tancada
Si no et matricules,  indica'ns el motiu!

Preu:

150 €
Veure descomptes

Calendari

eventis