Curs d'especialització

Producció Tècnica d'Esdeveniments i Espectacles

1a Edició
Codi: 244423
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: català o espanyol en funció del docent.
Data d'inici: 02/10/2024
Data darrera sessió presencial: 26/05/2025
Data de finalització: 26/05/2025
27 ECTS / 216 hores
( presencials: 136 / videoconferència: 80) + treball autònom en funció dels ECTS
Horari:

els dilluns i dimecres de 16 a 20 h.

Nota: l’estudiantat té la possibilitat de realitzar pràctiques opcionals de reforç de manera autònoma fora de l’horari lectiu, utilitzant les instal·lacions i les infraestructures tècniques del centre.

Possibilitat d’assistir a les sessions presencials per videoconferència:
Gravació de classes:
Lloc de realització: classes teòriques a l’Escola Tècnica de l’Espectacle Casa de la Música (presencialment o per videoconferència) i classes pràctiques a El Generador
Places: 12

A qui s'adreça

  • A persones amb un títol de cicle formatiu de grau superior en imatge i so que volen consolidar les seves competències i créixer en responsabilitats i aptituds en aquest camp.
  • A professionals del sector de les arts escèniques amb experiència acreditada com a tècnics en sonorització, il·luminació, audiovisuals o productors artístics.

Requisits d'admissió

  • FP superior dins les branques de les arts escèniques, imatge i so.
  • Experiència acreditada en el sector validada en una entrevista.

Presentació

La necessitat d’intervenció de personal tècnic qualificat amb experiència i solvència ha anat augmentant de manera substancial al mateix temps que augmentava la varietat de tipologies d’esdeveniments.

Avui en dia, en més o menys mesura, en una mateixa actuació trobem requisits tècnics del camp de la sonorització, la il·luminació, els audiovisuals o el muntatge d’infraestructures escèniques, en situacions tan diverses que van des de la realització d’una conferència en un entorn extremadament formal, acadèmic o de negocis fins a concerts de grans dimensions amb diferents espais i programacions, actuacions dins les arts escèniques, teatre o dansa, passant per esdeveniments de format més reduït o trobades de caràcter sociocultural.

Aquesta situació ens porta a l’objectiu de formar professionals amb una perspectiva global sobre l’activitat que duen a terme. Ha d’incloure, a més dels continguts tècnics específics de la seva especialitat, la capacitat de valorar factors com ara la preproducció i producció, les infraestructures, la seguretat, la relació de l’equip de treball i la integració amb altres departaments i agents, i també bones maneres i conductes professionals. Tots aquests factors intervenen en una producció en directe des del moment en què es planteja la feina fins al moment de reflexionar sobre com s’ha desenvolupat, la metodologia i els procediments de forma.

Òbviament, un curs amb aquests objectius s’ha de fonamentar principalment en la pràctica, actuant sobre situacions reals dins el sector, la seva casuística quotidiana i la resolució de problemes comuns que poden afectar de manera transversal diferents fases o aspectes dels treballs que es duen a terme.

Per cursar i desenvolupar aquests estudis, l’Escola Tècnica de l’Espectacle Casa de la Música disposa d’una gran quantitat de recursos tècnics (equips professionals de sonorització, il·luminació, visuals i estructures escèniques), així com d’instal·lacions adients per impartir les classes teòriques o pràctiques, ubicades a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, i un espai escènic de grans dimensions, El Generador, al polígon industrial de Sant Julià de Ramis.

Al mateix temps, cal esmentar que el claustre docent està format per professionals acreditats i en actiu dins el sector.

Objectius

Formar professionals en direcció i producció tècnica d’esdeveniments amb una perspectiva global sobre l’activitat que duen a terme. La formació ha d’incloure, a més dels continguts tècnics específics de la seva especialitat, la capacitat de valorar factors com ara la preproducció i producció, les infraestructures, la seguretat, la relació de l’equip de treball i la integració amb altres departaments i agents, i també bones maneres i conductes professionals.

Sortides professionals

  • Direcció tècnica d’esdeveniments.
  • Producció tècnica d’esdeveniments, concerts i festivals.
  • Especialització com a tècnic de classe A.
  • Direcció tècnica a teatres, auditoris o sales de concert de l’àmbit públic o privat.

Entitats col·laboradores

També et pot interessar

Diploma d'especialització (postgrau)

Direcció Tècnica d’Esdeveniments i Espectacles

Edició: 1a Edició | Lloc: classes teòriques a l’Escola Tècnica de l’Espectacle Casa de la Música (presencialment o per videoconferència) i classes pràctiques a El Generador | Idioma: català o espanyol en funció del docent. |Data d’inici: 02/10/2024
Preu: 3.950 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Tècniques d' Il·luminació per a Esdeveniments i Espectacles

Edició: 1a Edició | Lloc: Factoria Cultural Coma Cros de Salt (aules-taller) i Polígon industrial de St Julìà de Ramis (espai escènic). | Idioma: Català o espanyol segons el docent. |Data d’inici: 01/10/2024
Preu: 2.655 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'especialització (postgrau)

Il·luminació per a Esdeveniments i Espectacles

Edició: 1a Edició | Lloc: Factoria Cultural Coma Cros de Salt (aules-taller) i Polígon Industrial de St Julìà de Ramis (espai escènic) | Idioma: Català o espanyol segons el docent. |Data d’inici: 01/10/2024
Preu: 2.950 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta